Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
25.08.2015 - 222 de milioane de euro pentru consolidarea cooperării în regiunea Dunării
ED Targoviste

Stimularea inovării și a spiritului antreprenorial, conservarea patrimoniului natural și cultural din regiunea Dunării, îmbunătățirea conectivității și sprijinirea tranziției înspre o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon vor constitui elementul central al noului „Program de cooperare transnațională pentru regiunea Dunării”, recent adoptat.

Corina Crețu, comisarul european pentru politica regională, a declarat: „Sunt încântată să adopt acest program. Acesta a fost conceput pentru a contribui în mod direct la punerea în aplicare cu succes a Strategiei UE pentru regiunea Dunării, prin intermediul priorităților sale tematice și al sprijinului pentru guvernanța strategiei. Programul ar trebui să ajute țările implicate să dezvolte proiecte cu rezultate tangibile și pozitive, care să le permită să rămână în continuare atractive ca loc de viață, studiu, muncă, precum și pentru turism și investiții.”

Programul va sprijini proiecte de cooperare transnațională în conformitate cu prioritățile Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării (EUSDR). Concentrarea geografică a programului corespunde zonei vizate de strategie, incluzând regiuni din nouă state membre (Austria, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Germania, România, Slovacia și Slovenia), precum și din trei țări din afara UE (Bosnia-Herțegovina, Serbia și Muntenegru). Moldova și Ucraina vor fi, de asemenea, eligibile în cadrul acestui program, odată ce se va stabili finanțarea din Instrumentul european de vecinătate (IEV).

UE va investi peste 202 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și 19,8 milioane de euro din Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA) în proiecte transnaționale din zona bazinului Dunării.
Primul apel de propuneri va fi lansat în toamna anului 2015. Evenimentul de lansare va avea loc pe 23 și 24 septembrie, la Budapesta.

Context
Programul transnațional pentru regiunea Dunării se bazează pe patru priorități tematice:
1)      O regiune a Dunării inovatoare și responsabilă din punct de vedere social: promovarea inovării, a transferului de cunoștințe și a spiritului antreprenorial
2)      O regiune a Dunării ecologică: conservarea și gestionarea patrimoniului natural și cultural din regiunea Dunării
3)      O regiune a Dunării mai bine conectată și mai responsabilă din punct de vedere energetic: dezvoltarea unor sisteme de transport sigure și durabile, promovarea eficienței energetice
4)      O regiune a Dunării bine guvernată: oferirea de sprijin pentru punerea în aplicare a Strategiei UE pentru regiunea Dunării și îmbunătățirea cadrelor juridice și de politici pentru a aborda provocările societale majore, cum ar fi măsurile privind piața forței de muncă, sistemele de educație, schimbările demografice etc.

Biroul pentru planificare economică națională din Budapesta a fost desemnat drept autoritate de management a programului transnațional pentru regiunea Dunării. Activitățile partenerilor de proiect vor fi cofinanțate până la un plafon de 84%.

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) are drept obiectiv consolidarea coeziunii economice și sociale în Uniunea Europeană prin reducerea dezechilibrelor dintre regiunile acesteia. În perioada 2014-2020, FEDR va investi peste 199 de miliarde de euro în regiunile Europei.

Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA) oferă asistență financiară și tehnică pentru a sprijini procesul de reformă în țările în curs de aderare. Fondurile IPA dezvoltă capacitățile acestor țări, având drept rezultat evoluții pozitive și progresive în regiune. Pentru perioada 2014-2020, IPA are un buget de aproximativ 11,7 miliarde de euro.

Date de contact
Biroul pentru planificare economică națională
Autoritatea de gestionare a programului pentru regiunea Dunării și Secretariatul comun
Honved Str. 13-15
H-1051 Budapest
danube@ngm.gov.hu


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană