Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
06.10.2015 - Spune-ți părerea în cadrul consultării publice privind obstacolele de la frontiera dintre Bulgaria și România: declarația comisarului Crețu
ED Targoviste

Timp de 25 de ani, regiunile de graniță au conlucrat prin intermediul Interreg pentru a găsi soluții comune pentru probleme comune. Interreg a oferit și continuă să ofere regiunilor mijloace financiare pentru îmbunătățirea condițiilor de trai, concentrându-se asupra nevoilor reale ale cetățenilor.

Cu toate acestea, finanțarea prin Interreg nu este suficientă pentru a rezolva toate problemele rămase. În comunitățile de graniță, cetățenii și firmele încă se confruntă cu numeroase obstacole, adesea de natură juridică sau administrativă, atunci când se implică în activități transfrontaliere. Din această cauză, în regiunile noastre de frontieră există un potențial economic semnificativ care nu este exploatat.

Iată de ce am lansat, la 21 septembrie, „analiza transfrontalieră”, care va studia obstacolele cu care se mai confruntă încă oamenii din regiunile de frontieră și va sugera concluzii concrete și recomandări pentru înlăturarea acestor obstacole.

O parte importantă a analizei este o consultare publică online, deschisă timp de trei luni pentru toți cetățenii europeni, prin intermediul căreia, Comisia va putea lua în considerare opiniile cetățenilor UE care locuiesc în regiunile de frontieră cu privire la obstacolele cu care aceștia se confruntă în viața lor de zi cu zi, precum și sugestiile lor cu privire la modalitățile de depășire a acestor obstacole.

Așadar, reprezentanții DG REGIO cu funcții de conducere vor vizita 11 frontiere din întreaga Europă pentru a sprijini aceasta inițiativă, întâlnindu-se cu cetățenii din regiunile de graniță și reprezentanții acestora dar și pentru a studia cele mai bune practici.

Context:

Politica de coeziune a UE are un rol important în eliminarea obstacolelor de la frontiere și în promovarea cooperării transfrontaliere. În cadrul obiectivului „cooperare teritorială europeană” al fondurilor structurale și de investiții europene, Uniunea oferă stimulente financiare pentru o mai bună cooperare transfrontalieră, prin intermediul programelor Interreg.

În perioada 2014-2020, se vor investi peste 10 miliarde de euro în 100 de programe de cooperare între regiuni, dintre care aproximativ 6,6 miliarde de euro vor ajunge în regiunile transfrontaliere. Această finanțare ar trebui să asigure un impact maxim și o utilizare și mai eficace a investițiilor.

În pofida succeselor și a progreselor înregistrate de Interreg de-a lungul ultimilor 25 de ani, pentru cetățenii de la frontiere și pentru observatori este evident că persistă multe obstacole, în cea mai mare parte administrative și juridice. Așadar, comisarul pentru Politică Regională CorinaCrețu a decis să lanseze o analiză privind problemele care persistă în regiunile de graniță, o parte a acestei analize constând într-o consultare publică pentru a afla opinia cetățenilor, a firmelor etc. privind obstacolele zilnice cu care se confruntă atunci când interacționează transfrontalier.Consultarea publică online se va desfășura în perioada 21 septembrie-21 decembrie 2015, iar rezultatele vor fi făcute publice online. În prima parte a anului 2017, va fi gata un raport final cu recomandări privind modul în care UE, statele membre și regiunile pot înlătura obstacolele rămase.

Pentru a sprijini inițiativa comisarului, personalul de conducere al DG REGIO va vizita 11 frontiere din întreaga Europă în perioada 24 septembrie-21 octombrie. Vizitele au fost concepute pentru fiecare regiune de frontieră în parte, pentru a reflecta specificitățile locale, dar toate aceste vizite oferă o oportunitate de schimb liber între diversele părți interesate privind activitatea trecută, cea actuală și cea viitoare legate de obstacolele de la frontiere ale regiunii. Programul vizitei în regiunile Ruse și Giurgiu este următorul:

Programul vizitei - Directorul REGIO Charlina Vitcheva, la 2 octombrie 2015 în regiunile Ruse și Giurgiu din Bulgaria și din România:

10.00–11.00 Vizite de proiect la proiectele JAMES („Acțiuni comune pentru managementul situațiilor de urgență în caz de evenimente hidro-meteorologice și poluări accidentale ale apei”) și EOCES („Întărirea capacităților tehnice operaționale pentru răspuns în situații de urgență în regiunea transfrontalieră Giurgiu – Ruse”).

11.00–12.00 Conferință de presă în cadrul căreia presa națională, regională și locală va avea oportunitatea de a adresa întrebări, la sediul proiectului JAMES.

12.00-14.00 Pauză de prânz și călătorie spre Ruse.

14.00–16.30 Discuție informală în cadrul unei mese rotunde privind obstacolele de la frontiere, cu participarea actorilor naționali, regionali și locali, inclusiv a partenerilor socioeconomici.

Vizitele în regiunile Ruse și Giurgiu sunt organizate de Autoritatea de Management a programului Interreg V-A România-Bulgaria, în colaborare cu Direcția Generală Politică Regională și Urbană a Comisiei Europene și cu reprezentanțele Comisiei Europene în Bulgaria și în România.

Contact:

Sophie DUPIN de SAINT-CYR 
Atașat de presă
+32 2 295 6169

Pagini Utile

  1. Interreg – Cooperare teritorială europeană
  2. Consultare publică - 21 septembrie-21 decembrie
  3. @EU_Regional / @CorinaCretuEU #Interreg #EUCBC #BorderSurveyEU
  4. https://www.facebook.com/EUinmyregion


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană