Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
06.10.2015 - 359 milioane de euro pentru cooperarea transfrontalieră
ED Targoviste

În această săptămână, Comisia Europeană a adoptat mai multe programe de cooperare transfrontalieră Interreg, fondurile europene alocate acestora ajungând la peste 359 de milioane de euro. Activitățile pe care se axează aceste programe includ promovarea turismului și conservarea patrimoniului natural și cultural, creșterea gradului de ocupare a forței de muncă, îmbunătățirea mobilității prin investiții în infrastructură, protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice sau creșterea competitivității economice a regiunilor vizate.

Programul transnațional Balcani-Mediterana este primul program de acest fel adresat întregii regiuni. Cu o alocare de peste 33 milioane de euro, din care mai mult de 28 de milioane sunt din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), iar peste 5 milioane provin din Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA), programul implică trei state membre UE (Grecia, Bulgaria și Cipru) și două țări candidate (Albania și Fosta republică iugoslavă a Macedoniei). Principalele sale priorități sunt creșterea competitivității economice în regiune, prin sprijinirea antreprenoriatului și inovării, și protecția mediului.

Beneficiind de o alocare de 134 milioane de euro din FEDR, programul de cooperare dintre regiunile din nordul Germaniei și Poloniei se concentrează pe îmbunătățirea cooperării între administrațiile naționale în vederea reducerii barierelor lingvistice și socio-culturale, realizarea de cursuri de educație și formare profesională în comun, precum și îmbunătățirea conexiunilor rutiere pentru a promova turismul și conservarea patrimoniului natural și cultural din regiune.

Programul de cooperare Slovenia-Croația are la dispoziție peste 46 de milioane de eurodin FEDR pentru inițiativele ce promovează adaptarea la schimbările climatice, prevenirea dezastrelor naturale și protejarea biodiversității.

Cu o alocare de 146 de milioane de euro din FEDR, programul de cooperare Slovacia-Ungaria are în vedere promovarea ocupării forței de muncă și a turismului durabil, precum și îmbunătățirea mobilității prin investiții în transportul în comun și în noi conexiuni rutiere în regiune.

Context

Programul de cooperare transfrontalieră europeană (Interreg A) are ca scop identificarea provocărilor comune cu care se confruntă regiunile de frontieră și exploatarea potențialului de creștere încă neutilizat al acestor regiuni. Volumul de fonduri alocat în perioada 2014-2020 este de 6,6 miliarde de euro.

Programul de cooperare transnațională (Interreg B) are în vedere promovarea cooperării și dezvoltării regionale și sprijină proiecte din domeniul inovării, mediului, telecomunicațiilor, dezvoltării urbane etc. Fondurile alocate pentru perioada 2014-2020 se ridică la 2,1 miliarde de euro.

Pagini Utile

  1. Comunicat de presă privind programul de cooperare transnațională Balcani-Mediterana
  2. Comunicat de presă privind programul de cooperare dintre regiunile din nordul Germaniei și Poloniei
  3. Comunicat de presă privind programul de cooperare transfrontalieră dintre Slovenia și Croația
  4. Comunicat de presă privind programul de cooperare transfrontalieră dintre Slovacia și Ungaria


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană