Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
04.12.2015 - Semestrul european 2016 la start
ED Targoviste

Comisia Europeană a lansat Semestrul european 2016, instrumentul de guvernanță economică în UE. În România, având în vedere dezechilibrele identificate în luna februarie 2015, Comisia va monitoriza situația investițiilor străine, competitivitatea economică și sustenabilitatea fiscală.

Comisia încurajează România și celelalte state membre UE să participe la Planul de investiții pentru Europa, prin mobilizarea investițiilor publice și private necesare. Continuarea reformelor structurale pentru corectarea dezechilibrelor, creșterea productivității și atingerea unui nivel mai mare de convergență reprezintă priorități pentru 2016. Sistemele fiscale trebuie să favorizeze creșterea economică și crearea locurilor de muncă, iar eforturile bugetare trebuie concentrate pe îndeplinirea cerințelor Pactului de stabilitate și de creștere.

Deși în România rata șomajului este sub media europeană, atunci când vine vorba de tineri, situația este critică, în special pentru cei care nu sunt la studii sau nu lucrează, atât la nivel național, cât și european. De asemenea, România se află printre statele membre în care riscul de sărăcie, nu doar în rândul șomerilor, ci și al angajaților, a crescut în perioada de raportare.

Context
În data de 26 noiembrie, Comisia Europeană a publicat pachetul de documente care lansează Semestrul european 2016, ce stabilește prioritățile economice și sociale generale și oferă statelor membre orientări la nivelul politicilor pentru anul care urmează. Acesta include analiza anuală a creșterii, însoțită de o propunere de recomandare de politică economică în zona euro, raportul privind mecanismul de alertă, un proiect de raport comun privind ocuparea forței de muncă și propunerea de finanțare a programului de sprijin pentru reforme structurale.
Pachetul are la bază previziunile economice de toamnă ale Comisiei și reflectă noua abordare cu privire la Semestrul european, descrisă în recenta comunicare  a Comisiei privind măsurile pentru finalizarea Uniunii economice și monetare.

Persoane de contact pentru presă:
Annika BREIDTHARDT (+ 32 2 295 61 53)
Annikky LAMP (+32 2 295 61 51)
Audrey AUGIER (+32 2 297 16 07)
Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini Utile


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană