Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
07.12.2015 - Managementul resurselor umane în administrația publică - A doua întâlnire a platformei de dialog pentru dezvoltarea administrației publice în România

Managementul resurselor umane în administrația publică
A doua întâlnire a platformei de dialog pentru dezvoltarea administrației publice în România
București, 8 decembrie 2015 Reprezentanța Comisiei Europene în România, Sala Nicolae Titulescu – str. Vasile Lascăr nr. 31, etaj 1

AGENDĂ

09:00 – 09:30 Înregistrarea participanților/Cafea de bun venit
09:30 – 09:40 Cuvânt de bun venit Angela Filote, Șeful Reprezentanței Comisiei Europene în România
09:40 – 10:25 Discursuri introductive Vasile Dîncu, Viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) Radu Puchiu, Secretar de stat, Cancelaria Primului Ministru Stefan Olsson, Director, Direcția Generală pentru Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune a Comisiei Europene (DG EMPL)
10:25 – 11:55 Sesiunea I: Construirea unei administrații publice independente, eficiente și stabile, cu accent pe nivelul superior de management Aurélio Cecilio, Șef de unitate pentru România, Directoratul General pentru Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune (DG EMPL) Dragoș Negoiță, Director, Cancelaria Primului Ministru

Dezbateri
11:55-12:10 Pauză de cafea
12:10-13:40 Sesiunea a II-a: Promovarea unei politici de resurse umane cuprinzătoare și unitare Heike Gras, Oficiul European pentru Selecţia Personalului (EPSO), Comisia Europeană Lavinia Niculescu, Director, Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP)

Dezbateri
13:40-14:00 Concluzii
14:00-14:30 Masă de prânz

Moderatorul evenimentului: Ciprian Ciucu, Director, Centrul Român pentru Politici Europene

CONCEPTUL EVENIMENTULUI

O problematică centrală pentru implementarea eficientă a Strategiei Naționale de Administrație Publică, adoptată în luna octombrie 2014, ca și pentru buna funcționare a administrației publice din România, reprezintă delegarea autorității și responsabilității de către politicieni în favoarea funcționarilor publici. Aceasta ar permite reîntărirea reciprocă a nivelelor de decizie politic și administrativ, contribuind scopului lor comun de a progresa către politici publice eficiente, bazate pe evidențe, cu o predictibilitate și continuitate crescută pe termen mediu.

În prima sesiune, evenimentul se va focaliza asupra măsurilor necesare pentru asigurarea/formarea unei administrații publice independente, profesionale și stabile, cu accent pe formarea unui corp de elită a funcționarilor publici. A doua sesiune va dezbate modalități de promovare a unei politici de resurse umane cuprinzătoare și unitare în administrația publică.

Dezbaterile vor avea ca obiectiv identificarea măsurilor care pot fi implementate în următoarele 6 până la 12 luni, pornind de la prioritățile strategiei administrației publice, adoptată în 2014.
Sesiunea I: Construirea unei administrații publice independente, eficiente și stabile, cu accent pe nivelul superior de management
1) Cum pot fi stimulați/încurajați oamenii politici să delege o parte din responsabilitatea luării deciziilor către nivelul superior de management din administrație, cu scopul creșterii gradului de responsabilizare a funcționarilor publici?
2) Care sunt căile de dezvoltare a unui corp de profesioniști pentru administrația publică, cu un înalt nivel de competență, putere de decizie, pro-activi și bine pregătiți pentru a prezenta și susține punctul de vedere al ministerului pe care îl reprezintă în reuniuni și negocieri la nivel național și european?

Sesiunea a II-a: Promovarea unei politici de resurse umane cuprinzătoare și unitare
1) Care sunt obstacolele juridice și organizaționale pentru asigurarea unei abordări unitare privind politica de resurse umane? Care ar trebui să fie rolul ANFP?
2) Cum se poate îmbunătăți managementul resurselor umane în administrația publică la nivelul diferitelor ministere? Care sunt aspectele cheie legate de recrutare, evaluare, motivație în carieră, formare profesională, precum și rolul Institutului Național de Administrație (INA)?


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană