Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
07.12.2015 - Consultare publică privind normelor europene referitoare la anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială
ED Targoviste

Termen-limită: 11 decembrie 2015
Grup-țintă: Cetățenii, organizațiile interesate și autoritățile publice.

Normele europene relevante, respectiv directiva privind medierea (2008/52/CE), au ca obiectiv facilitarea accesului la metode alternative de soluționare a litigiilor și promovarea soluționării pe cale amiabilă a acestora, prin încurajarea utilizării medierii și a unei relații echilibrate între aceasta și procedurile judiciare. Ele se aplică în cazul litigiilor transfrontaliere în materie civilă și comercială.

Directiva privind medierea urmărește:

 1. asigurarea calității procedurilor de mediere prin utilizarea de coduri de conduită și a altor standarde de calitate, precum și prin formarea mediatorilor;
 2. facilitarea accesului la mediere;
 3. asigurarea punerii în aplicare a acordurilor rezultate în urma procedurilor de mediere;
 4. păstrarea confidențialității informațiilor referitoare la procesul de mediere;
 5. asigurarea respectării limitărilor și perioadelor de prescripție înaintea expirării duratei procedurii de mediere;
 6. asigurarea accesului publicului larg la informațiile privind modalitățile de contactare a mediatorilor.

Pentru a contribui la această consultare publică, vă rugăm să completați chestionarul on-line într-una din limbile oficiale ale UE. Nu toate întrebările din chestionar sunt obligatorii. Toate contribuțiile vor fi publicate pe internet.
Vă invităm să citiți declarația specifică de confidențialitate pentru a afla cum vă vom prelucra contribuțiile și datele cu caracter personal.

Date de contact:
Adresă poștală: European Commission, Directorate-general Justice
Unit A 1 Civil Justice Policy - Secretariat 
Rue Montoyer 59, 2/74   1049 BRUSSELS, Belgium
sau prin e-mail

Pagini Utile

 1. Pagina de internet dedicată acestei consultări
 2. Chestionarul on-line privind privind aplicarea Directivei 2008/52/EC referitoare la anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială
 3. Registrul de Transparență
 4. Cod de conduită pentru contribuții la consultările publice
 5. Declarația specifică de confidențialitate


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană