Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
07.12.2015 - Comisia vs McDonald's
ED Targoviste

În data de 3 decembrie, Comisia Europeană a demarat o procedură oficială de  investigare a tratamentului fiscal de care se bucură compania McDonald's în Luxemburg pentru că, datorită unor soluții fiscale anticipate emise de acest stat membru, este posibil să fi fost încălcate normele UE privind ajutoarele de stat.

Astfel, începând cu anul 2009, în baza soluțiilor fiscale menționate, compania McDonald's Europe Franchising nu a plătit impozit pe profit în Luxemburg, deși a înregistrat profituri de peste 250 de milioane de euro din redevențele plătite de beneficiarii francizei cu restaurante înEuropa și Rusia pentru a utiliza marca și serviciile aferente. În același timp, compania nu a plătit impozit pe profit nici în Statele Unite, deși redevențele primite sunt transferate către sucursala americană.

Sfera procedurii de investigare
Comisia va investiga dacă companiei McDonald’s Europe Franchising i s-a acordat un tratament fiscal favorabil, oferindu-i-se astfel un avantaj de care nu dispun alte companii aflate într-o situație comparabilă din punct de vedere juridic și factual.
Investigația nu pune în discuție regimul fiscal general din Luxemburg. Demararea unei investigații aprofundate oferă părților terțe interesate și statelor membre vizate posibilitatea de a prezenta observații și nu anticipează rezultatul acesteia.

Context
Soluțiile fiscale anticipate ca atare nu reprezintă o problemă în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat (art. 107, alineat 1, Tratat privind funcționarea UE), decât atunci când conferă un avantaj fiscal selectiv anumitor companii, acordându-le astfel o subvenție, ceea ce poate denatura semnificativ concurența de pe piața unică a UE.
Versiunea neconfidențială a deciziei de demarare a investigației va fi disponibilă cu numărul de caz SA.38945 în Registrul ajutoarelor de statde pe site-ul dedicat concurenței, de îndată ce vor fi soluționate eventualele probleme legate de confidențialitate. State Aid Weekly e-Newsconține lista deciziilor referitoare la ajutoarele de stat publicate recent pe internet și în Jurnalul Oficial.

Persoane de contact pentru presă:
Ricardo CARDOSO (+32 2 298 01 00)
Yizhou REN (+32 2 299 48 89)
Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini Utile


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană