Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
12.12.2015 - România întârzie în transpunerea unor legi UE
ED Targoviste

În cel mai recent pachet de decizii privind cazurile de neîndeplinire a obligațiilor de stat membru, România face obiectul a două avize motivate în ce privește: (I) schemele de garantare a depozitelor și (II) protecția victimelor infracțiunilor în alte state membre.

Aviz motivat privind schemele de garantare a depozitelor
Comisia Europeană a cerut României și altor 9 state membre (Belgia, Cipru, Estonia, Grecia, Italia, Luxemburg, Polonia, Slovenia și Suedia) să pună integral în aplicare normele europene relevante (Directiva 2014/49/UE). Pe baza acestor norme, deponenții beneficiază de rambursări mai rapide și de un dispozitiv de siguranță mai solid, deoarece cerințele mai uniforme privind finanțarea asigură faptul că schemele de garantare a depozitelor sunt prefinanțate și că își pot îndeplini mai eficient obligațiile față de deponenți.
Data-limită pentru transpunerea acestor norme în dreptul național a fost 3 iulie 2015.
Persoane de contact pentru presă:
Vanessa MOCK (+32 2 295 61 94)
Patrick McCullough (+32 229 87183)

Aviz motivat privind protecția victimelor criminalității în alte țări ale UE
Comisia Europeană a solicitat României și Greciei să transpună în mod corect în legislația națională normele relevante (Directiva 2011/99/UE), astfel încât victimele să poată beneficia de dreptul la o protecție permanentă atunci când călătoresc în UE. Datorită acestora, victimele și potențialele victime ale infracțiunilor care beneficiază de protecție în țara lor de origine pot utilizaformularul de ordin european de protecție pentru a se asigura că sunt protejate și în alte țări ale UE.
Statele membre au avut termen până la 11 ianuarie 2015 pentru transpune directiva în dreptul lor național. La 27 martie 2015, în urma unei verificări a legislațiilor naționale, au fost deschise proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.
Persoane de contact pentru presă:
Christian Wigand – tel.: +32 229 62253
Melanie Voin - tel.: +32 229 58659

Etape următoare
România și celelalte state membre au la dispoziție două luni pentru a-și îndeplini obligațiile. În caz contrar, Comisia Europeană ar putea decide să trimită aceste state membre în fața Curții de Justiție a UE.

Context
Prin pachetul lunar de decizii referitoare la cazurile de neîndeplinire a obligațiilor, Comisia Europeană inițiază acțiuni împotriva statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează numeroase sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.
Principalele decizii adoptate de Comisie cuprind 4 scrisori de punere în întârziere34 de avize motivate și 9 sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene. De asemenea, Comisiaa decis să închidă 83 cazuri în care statele membre implicate au soluționat problemele semnalate fără a fi necesară continuarea procedurii de către Comisie.

Persoane de contact pentru presă:
Alexander WINTERSTEIN (+32 2 299 32 65)
Uldis ŠALAJEVS (+32 2 296 75 60)
Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini Utile


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană