Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
12.12.2015 - Nouă strategie europeană pentru aviație
ED Targoviste

Un sector al aviației puternic aduce avantaje atât întreprinderilor, cât și cetățenilor europeni, oferindu-le mai multe conexiuni cu restul lumii, la prețuri mai mici. În acest sens, Comisia Europeană a adoptat o nouă strategie în domeniul aviației pentru Europa, având ca obiectiv să garanteze că sectorul european al aviației rămâne competitiv și beneficiază de avantajele unei economii mondiale în schimbare și dezvoltare rapide.

Prioritățile strategiei sunt următoarele:
1.Situarea UE ca actor principal în sectorul aviației internaționale, în condiții de concurență echitabile, prin negocierea de noi acorduri cu țări și regiuni-cheie din lume.
2.Abordarea obstacolelor din calea dezvoltării, prin finalizarea proiectului privind „Cerul unic european”, optimizarea utilizării celor mai aglomerate aeroporturi, monitorizarea conectivității în interiorul și în afara UE, în vederea identificării punctelor slabe.
3.Menținerea standardelor înalte ale UE în ce privește siguranțasecuritateamediul,  aspectele sociale și drepturile pasagerilor, prin actualizarea normelor UE privind siguranța, consolidarea dialogului social și a condițiilor de încadrare în muncă, adoptarea de măsuri pentru o dezvoltare cu caracter neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon, începând cu 2020.
4. Inovarea, tehnologiile digitale și investițiile, prin investiții adecvate și un cadru juridic ce garantează siguranța și certitudinea juridică în sector și abordează preocupările legate de confidențialitate și de protecția datelor, de securitate și de mediu.

Context
Aviația este motor al creșterii economice, ocupării forței de muncă, comerțului și mobilității pentru Uniunea Europeană și joacă un rol esențial în economia acesteia. Aproape 2 milioane de persoane lucrează în acest sector, a cărui contribuție la economia Europei este de 110 miliarde de euro. În ultimii 20 de ani, liberalizarea pieței interne a serviciilor aeriene în UE, precum și creșterea substanțială a cererii în domeniul transportului aerian în UE și în întreaga lume, au dus la o dezvoltare semnificativă a sectorului. Se estimează că traficul aerian din Europa va ajunge la 14,4 milioane de zboruri în 2035, cu 50% mai mult decât în 2012.

Persoane de contact pentru presă:
Jakub ADAMOWICZ (+32 2 29 50595)
Alexis PERIER (+32 2 296 91 43)
Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini Utile


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană