Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
12.12.2015 - Consultare publică privind punerea în practică a normelor UE referitoare la aplicarea treptată a principiului egalității de tratament între bărbați și femei în domeniul securității sociale
ED Targoviste

Termen-limită:14 decembrie 2015
Grup-țintă:Cetățenii și părțile interesate, statele membre, instituții și alte organisme UE, autorități locale, regionale și naționale, organizații inter și non-guvernamentale, cercetători interesați de aspecte privind egalitatea de gen și/sau securitatea socială, organisme de promovare a egalității de gen, partenerii sociali, organizații ale societății civile, alte organizații sau persoane.

Această consultare publică este parte a evaluării punerii în aplicare a normelor europene relevante (Directiva 79/7/CEE), în conformitate cu Strategia Comisiei pentru o mai bună reglementare.
Contribuțiile din partea publicului larg privind procesul de punere în aplicare vor fi esențiale pentru Comisie în vederea propunerii  de măsuri de modernizarea a normelor.

Pentru a contribui la această consultare publică, vă rugăm să completați chestionarul on-line într-una din limbile oficiale ale UE. Înainte de a contribui la această consultare publică, vă rugăm să citiți documentele de referință publicate.
Pentru un proces consultativ transparent, organizațiile (ONG-uri, asociații comerciale și companiile) sunt invitate să furnizeze informații relevante despre activitatea lor, prin înscrierea înRegistrul de Transparență și să se conformeze codului de condurită aferent. 
Dacă organizația reprezentată de dumneavoastră este deja înregistrată, vă rugăm să indicați numărul de înregistrare în contribuția formulată. În cazul în care organizația reprezentată de dumneavoastră nu este înregistrată, aveți ocazia să o înregistrați acum.
Vă invităm să citiți declarația specifică de confidențialitate pentru a afla cum vă vom prelucra contribuțiile și datele cu caracter personal.

Date de contact:
Adresă poștală:  
Comisia Europeană
Direcția Generală "Justiție și Consumatori"
Unitatea "Legislație privind egalitatea de gen" (JUST D.1)
Rue du Luxembourg 46 
1000 Bruxelles, Belgia
sau prin e-mail

Pagini Utile

  1. Pagina de internet dedicată consultării

  2. Chestionar on-line
  3. Directiva Consiliului 79/7/CEE
  4. Raport referitor la Directiva Consiliului 79/7/CEE și la Directiva 86/378/CEE, cu amendamentele la Directiva 96/97/CE (2007)
  5. Registru de Transparență
  6. Cod de conduită pentru contribuții la consultările publice
  7. Declarație specifică de confidențialitate


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană