Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
14.01.2016 - Consultare publică privind evaluarea directivei privind etichetarea auto
ED Targoviste

Termen-limită: 15 ianuarie 2016
Grup-țintă:Toți cetățenii și organizațiile interesate și, în special, producătorii de vehicule individuale, furnizorii și comercianții sau organizațiile lor reprezentative, organizațiile de consumatori și utilizatori de vehicule, ONG-urile, agențiile de publicitate și organizații publicare, autoritățile naționale, cercetătorii/cadrele universitare relevante și grupurile de reflecție/consultanță.

Consultarea publică va sprijini procesul de evaluare a Directivei 1999/94/CE ("Directiva privind etichetarea autovehiculelor") din punctul de vedere al aplicării sale efective și al rezultatelor obținute comparativ cu așteptările.
Analiza va avea în vedere relevanța, eficacitatea, coerența și valoarea adăugată la nivel european a legislației actuale și va oferi indicații privind măsura în care ea este în continuare considerată adecvată scopului.

Pentru a contribui la această consultare, vă rugăm că completați acest formular.
Pentru un proces consultativ transparent, organizațiile (ONG-uri, asociații comerciale și companiile) sunt invitate să furnizeze informații relevante despre activitatea lor, prin înscrierea înRegistrul de Transparență și să se conformeze codului de conduită aferent. 
În cazul în care organizația pe care o reprezentați nu este înregistrată, o puteți înregistra acum.
Contribuțiile primite vor fi publicate on-line. Este important să citiți declarația specifică de confidențialitate atașată la această consultare pentru informații despre modul în care datele dumneavoastră personale și contribuția vor fi tratate.

Pagini Utile


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană