Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
18.01.2016 - Consultare publică pentru evaluarea normelor privind facilitarea schimbului transfrontalier de informații referitoare la încălcarea reglementărilor în materie de siguranță rutieră
ED Targoviste

Termen-limită:19 ianuarie 2016
Grup-țintă:Toți cetățenii și organizațiile interesate.
Scopul acestei consultări este de a realiza o evaluare a eficacității normelor în vigoare și a relevanței domeniului lor de aplicare. În funcție de rezultate, Comisia poate face propuneri cu privire la o serie de aspecte, inclusiv în ce privește evaluarea impactului.

Încurajarea participanților la trafic să respecte normele de bază în ceea ce privește siguranța rutieră este un element esențial în strategia dedicată. Pentru respectarea legii, urmărirea și pedepsirea infracțiunilor sunt necesare. Controalele ar trebui să fie sistematice, iar sancțiunile ar trebui să fie eficiente și aplicate tuturor infractorilor, nu numai rezidenților.

Directiva 2015/413/UE oferă acces la date privind înmatricularea vehiculelor, cu scopul identificării infractorilor nerezidenți. În conformitate cu această directivă, Comisia Europeană (CE) este obligată să prezinte Parlamentului European și Consiliului de Miniștri UE un raport cu privire la aplicarea acesteia. În acest raport, ea trebuie, printre altele, să evalueze:

  1. eficacitatea Directivei privind reducerea numărului de decese pe drumurile europene,
  2. aplicația electronică pentru schimbul de date privind înmatricularea vehiculelor,
  3. necesitatea de a consolida aplicarea sancțiunilor și de a propune criterii comune privind procedurile de urmărire în cazul neplății unei sancțiuni financiare,
  4. necesitatea dezvoltării de standarde comune pentru echipamentele automate de verificare și pentru proceduri, inclusiv elaborarea de orientări în acest sens, pentru a asigura o mai mare convergență a aplicării normelor de trafic rutier de către statele membre.

Documentul de referință al acestei consultări este disponibil aici.

Pentru a contribui la această consultare publică, vă rugăm să completați chestionarul on-line(disponibil doar în limba engleză) într-una din limbile oficiale ale UE.
Pentru un proces consultativ transparent, organizațiile (ONG-uri, asociații comerciale și companii) sunt invitate să furnizeze informații relevante despre activitatea lor, prin înscrierea în Registrul de Transparență și să se conformeze codului de conduită aferent. 
În cazul în care organizația pe care o reprezentați nu este înregistrată, o puteți înregistra acum.
Contribuțiile primite vor fi publicate on-line. Este important să citiți declarația specifică de confidențialitate atașată la această consultare pentru informații despre modul în care datele dumneavoastră personale și contribuția vor fi tratate.

Pagini Utile


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană