Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
28.01.2016 - Investiția în oameni, vitală pentru creșterea economică
ED Targoviste

Cel mai recent raport privind evoluția ocupării forței de muncă și a situației sociale în Europa (ESDE) evidențiază evoluțiile pozitive înregistrate în domeniu, însă subliniază diferențele uriașe existente încă între statele membre cu privire la creșterea economică, ocupare și alți indicatori esențiali pentru piața muncii. Multe dintre aceste diferențe sunt legate de o subutilizare a capitalului uman. 

Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a declarat:„Trebuie să ne asigurăm că cetățenii Uniunii Europene, în special cei care sunt cei mai îndepărtați de piața muncii, au șanse mai multe și mai bune. Trebuie, totodată, să investim în dezvoltarea competențelor locuitorilor UE, pentru ca toți bărbații și toate femeile să-și poată valorifica întregul potențial. Trebuie să investim în oameni pentru a genera creștere și locuri de muncă. Trebuie să ne asigurăm că sistemele noastre de legislație a muncii și de protecție socială sunt adaptate realității secolului al XXI-lea și trebuie să încurajăm antreprenoriatul și inovarea. Pilonul european al drepturilor sociale va juca un rol important în acest context.” 

Raportul ESDE din 2015 analizează modalitățile de abordare a diferențelor sus-menționate, cu accent pe:
-          încurajarea creării de locuri de muncă  - raportul subliniază potențialul pe care îl auactivitățile independente și antreprenoriatul și trece în revistă aspectele legate dediversificarea contractelor de muncă;
-          îmbunătățirea eficienței pe piața muncii - raportul relevă mai buna valorificare a resurselor umane prin intermediul mobilității și analizează șomajul de lungă durată, care afectează aproximativ 11,4 milioane de cetățeni ai UE; de asemenea, se arată că dialogul social este vital în promovarea unei redresări economice durabile, favorabile incluziunii;
-          investițiile în oameni – potrivit raportului, angajatorii au în continuare dificultăți în a-și ocupa anumite posturi libere; pe lângă neconcordanțele între competențe, capacitatea de a găsi angajați pentru posturile libere este limitată și de atractivitatea scăzută a salariilor sau a condițiilor de lucru, precum și de lipsa oportunităților de formare sau a unor perspective profesionale bune.

Context
Raportul ESDE este un studiu anual ce prezintă cele mai recente tendințe sociale și în termeni de ocupare a forței de muncă, analizând dificultățile și posibilele răspunsuri în materie de politici.

Persoane de contact pentru presă:
Christian Wigand – Tel.: +32 229 62253
Sara Soumillion – Tel.: +32 229 67094
Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini Utile

  1. Comunicat de presă integral
  2. Întrebări și răspunsuri
  3. Înregistrarea conferinței de presă susținute de comisarul european Marianne THYSSEN, responsabil pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă
  4. Înregistrarea sesiunii de întrebări și răspunsuri
  5. Rubrica de știri de pe pagina Direcției Generale pentru Ocuparea Forței de Muncă
  6. Raport ESDE, ediția 2015
  7. Analiza situației sociale și a pieței muncii
  8. Urmăriți conturile comisarului Marianne Thyssen de pe Twitter și Facebook
  9. #ESDE2015


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană