Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
28.01.2016 - Emisiile generate de autovehicule: articol de opinie al doamnei comisar Bienkowska
ED Targoviste

Recunoaștem cu toții importanța economică a industriei automobilelor. Ea creează locuri de muncă în sectorul de producție, precum și în sectorul mai larg al lanțurilor de aprovizionare, de vânzare și de servicii și în domeniul cercetării de vârf. Automobilele reprezintă o mare parte din exporturile noastre. Familiile au nevoie de mașina personală pentru a-și conduce copiii la școală înainte de a se deplasa la locul de muncă, în timp ce întreprinderile mici și serviciile publice au nevoie de patru roți pentru a ajunge la persoanele situate în zone îndepărtate.

Însă progresul industriei automobilelor nu este un scop în sine și, cu siguranță, nu ar trebui să se realizeze cu orice preț. Avem nevoie să reconciliem interesele industriei, ale consumatorilor și ale mediului. Aceasta nu este o viziune nouă. Ea a fost prevăzută anterior. Dar acum industria automobilelor trebuie să adopte o atitudine mai serioasă privind realizarea acestui obiectiv. Dezvăluirile privind încălcările comise în cadrul societății Volkswagen - a căror amploare trebuie stabilită de urgență - nu sunt doar șocante, ci subliniază, de asemenea, nevoia urgentă de schimbare. Trebuie să ne asigurăm că acest lucru nu se va mai repeta vreodată.

Producătorii de automobile care se bucură de succes beneficiază de controale interne solide, de o bună gestionare a riscurilor, aceștia respectând litera și spiritul legii. Ei își tratează clienții în mod onest și echitabil. Ei concurează prin inovații în domenii precum conducerea automatizată și siguranța pasagerilor. Ei consideră decarbonizarea ca o oportunitate de care trebuie să se profite, mai degrabă decât ca o amenințare care trebuie să fie evitată sau, în cazul Volkswagen, eludată prin înșelătorie.
Să fim clari: dispozitivele de invalidare sunt deja interzise de către legislația UE și autoritățile naționale au o obligație permanentă de a impune și a aplica această interdicție. Dar acest lucru nu a fost suficient.

Comisia Europeană a tras învățămintele de rigoare. Suntem deja pe cale să eliminăm lacunele și să înăsprim regulile.
Suntem pe cale să introducem noi teste pentru a măsura emisiile de NOx și de alți poluanți atmosferici în condiții de conducere reale. Acestea vor produce rezultate mai precise și mai greu de falsificat. UE va fi prima și singura regiune din lume care introduce astfel de teste. Și nu ne oprim aici. Avem nevoie să ajustăm metodele de testare pentru a ține seama de faptul că deplasările citadine scurte care demarează cu un motor rece reprezintă cea mai mare parte a poluării urbane. Îmbunătățim, de asemenea, modul de testare a emisiilor de CO2.

Sectorul industrial nu este singurul care trebuie să se schimbe. În cadrul unei piețe unice în care produsele circulă liber, este esențial ca toate părțile să respecte regulile jocului. Supravegherea eficientă a pieței și aplicarea regulilor sunt esențiale în special în cadrul unui sector industrial care este adesea perceput ca având o relație privilegiată cu autoritățile publice.
În zilele următoare, voi prezenta propuneri privind o revizuire majoră a cadrului de omologare de tip al UE. Acesta este modul în care autoritățile naționale certifică faptul că un vehicul îndeplinește toate cerințele de siguranță, de mediu și de producție ale UE înainte de a fi introdus pe piața UE.

Sistemul actual este bazat pe încredere reciprocă: odată ce un autovehicul este certificat într-un stat membru, acesta poate circula liber pe întreg teritoriul UE. Vom menține acest principiu al recunoașterii reciproce, care se află în centrul pieței unice a UE, dar avem nevoie de a aborda deficiențele actuale din cadrul sistemului.
Mai întâi, avem nevoie să ne asigurăm că testarea vehiculului este mai independentă, analizând cine plătește pentru serviciul tehnic și modul în care serviciul respectiv este desemnat.

În al doilea rând, avem nevoie de un mai bun schimb de informații între statele membre cu privire la vehiculele care circulă pe teritoriul lor. Toate statele membre ar trebui să fie în măsură să ia măsuri de salvgardare împotriva vehiculelor neconforme, fără a aștepta să acționeze ceilalți mai întâi.
În al treilea rând, avem nevoie să consolidăm supravegherea pieței, cu posibilitatea de a efectua inspecții odată ce autoturismul este deja în funcțiune. Și avem nevoie de o mai bună supraveghere la nivel european în care Comisia Europeană să aibă competența de a efectua teste de verificare ex post și, dacă este necesar, de a iniția retrageri de pe piață și a aplica sancțiuni. Nu consider că avem nevoie de o nouă agenție a UE pentru a realiza acest lucru și aș prefera o soluție pragmatică, pas cu pas, însă nu ar trebui să excludem această idee.

În prezent, trebuie să întreprindem acțiuni rapide pentru a restaura încrederea consumatorilor, investitorilor și partenerilor noștri internaționali. Propunerile mele sunt ambițioase și realiste și ne permit să avansăm cu rapiditate. 
În acest context, voi avea nevoie de sprijinul membrilor Parlamentului European și al statelor membre, precum și de cel al consumatorilor și, desigur, al sectorului industrial.
Nu avem timp de pierdut.


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană