Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
28.01.2016 - Consultare publică – Sporirea capacității autorităților naționale din domeniul concurenței de a asigura respectarea normelor în materie
ED Targoviste

Termen-limită: 12 februarie 2016
Grup țintă: Cetățeni, companii, organizații și autorități publice. Sunt binevenite contribuțiile din partea companiilor (inclusiv IMM-uri), asociațiilor profesionale, autorităților publice, organizațiilor de protecție a consumatorilor, precum și din partea practicienilor din domeniul concurenței, cercetătorilor și grupurilor de reflecție și a altor părți interesate cu experiență sau cunoștințe cu privire la punerea în aplicare a normelor UE în materie de concurență de către autoritățile naționale.

Comisia Europeană consultă părțile interesate cu privire la sporirea capacității autorităților naționale din domeniul concurenței de a asigura o aplicare mai eficientă a normelor europene în materie.
Comisia dorește să colecteze opinii cu privire la măsurile necesare pentru a garanta că autoritățile naționale de concurență:

 1. pot acționa independent când pun în aplicare normele UE în materie de concurență și dispun de personalul și mijloacele necesare pentru a-și exercita activitatea;
 2. dispun de instrumente adecvate pentru identificarea și combaterea infracțiunilor;
 3. pot impune în mod concret amenzi companiilor care încalcă normele; și
 4. dispun de programe de clemență care încurajează firmele să prezinte dovezi cu privire la activitatea unor carteluri ilegale și care funcționează în practică în toată Europa.

Alături de Comisie, autoritățile naționale din domeniul concurenței joacă un rol-cheie în aplicarea normelor antitrust ale UE, însă activitatea lor ar putea fi extinsă. Deși legislația UE (Regulamentul 1/2003) a abilitat autoritățile naționale de resort să aplice normele europene în materie de concurență, aceasta nu a abordat și mijloacele și instrumentele necesare pentru a asigura aplicarea normelor. În consecință, autoritățile naționale întâmpină dificultăți în desfășurarea activității și valorificarea deplină a propriului potențial.

Contribuțiile trebuie transmise prin intermediul chestionarului on-line.
Contribuțiile primite vor fi publicate pe această pagină, sub rezerva restricțiilor pe care ni le-ați indicat la sfârșitul secțiunii A din chestionar, cu privire la prelucrarea contribuției dumneavoastră. Este important să citiți declarația de confidențialitate atașată prezentei consultări, pentru a vă informa despre modul în care vor fi tratate datele cu caracter personal și contribuțiile.
Pentru asigurarea unui proces consultativ transparent, doar contribuțiile primite prin intermediul chestionarului online vor fi luate în considerare.
Părțile interesate sunt invitate să răspundă la acele părți din chestionar care le vizează și să furnizeze orice alte comentarii sau informații pe care le consideră relevante.

Date de contact:
Comisia Europeană
Direcția Generală pentru Concurență
Unitate A4 "Rețeaua europeană în domeniul concurenței și asigurarea respectării normelor în domeniul privat"
Vă rugăm să indicați întotdeauna numărul de referință în corespondența dumneavoastră: HT. 4504
E-mail:mailto:COMP-ECNPLUS@ec.europa.eu?subject=HT.4504
Adresă poștală: Comisia Europeană, Direcția Generală pentru Concurență - Registrul Antitrust
Ref.: HT.4504
1049 Bruxelles, Belgia
Fax: (32-2) 295.01.28

Pagini Utile

 1. Pagina de internet dedicată consultării
 2. Chestionar on-line
 3. Comunicarea Comisiei despre „Zece ani de asigurare a respectării normelor antitrust în temeiul Regulamentului nr. 1/2003: realizări și perspective" (COM(2014) 453, 9.7.2014)
 4. Document de lucru al serviciilor Comisiei privind „Consolidarea aplicării normelor în materie de concurență de către autoritățile naționale de resort: aspecte instituționale și procedurale”, ce însoțește Comunicarea Comisiei (SWD(2014 231 final)
 5. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu UE despre „Raportul privind funcționarea Regulamentului nr. 1/2003 (COM(2009) 206 final, 29.4.2009)"
 6. Model de program de clemență al REC 
 7. Registrul de Transparență
 8. Cod de conduită pentru contribuții la consultările publice
 9. Declarație specifică de confidențialitate


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană