Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
06.02.2016 - Discursul comisarului pentru politică regională Corina Crețu în plenul Parlamentului European privind căile ferate și serviciile publice în regiunea Dunării și regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice
ED Targoviste

Remarci introductive

Vă mulțumesc, domnule președinte!

Stimați Membri ai Parlamentului European,

Dragi colegi,

Aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că ați pus pe ordinea de zi a acestei sesiuni plenare, o dezbatere despre rolul serviciilor publice în îmbunătățirea conectivității feroviare, în regiunea Dunării și regiunea Adriatico-Ionică.

La începutul săptămânii trecute, am avut ocazia să particip la evenimentul de lansare a Strategiei UE pentru regiunea Alpină, care a avut loc la Brdo, în Slovenia.

Aceasta a fost lansarea celei de-a 4-a strategii macroregionale și răspunsul entuziast al celor aproape 500 de participanți, certifică încă o dată necesitatea și importanța acestor strategii.

Prin implicarea în strategiile macroregionale, regiunile europene pot soluționa împreună provocări comune, contribuind astfel la realizarea coeziunii teritoriale, economice și sociale.

Această cooperare este deosebit de relevantă în ceea ce privește îmbunătățirea conectivității regiunilor, mai ales prin dezvoltarea conexiunilor feroviare.

Atât strategia Dunării, cât și cea Adriatico - Ionică au identificat transportul feroviar ca fiind una dintre prioritățile lor principale.

Există într-adevăr decalaje enorme între regiunile lor în ceea ce privește serviciile publice de transport feroviar, care subminează potențialul comun pentru dezvoltarea economică:

•   În „vechile” state membre, precum Italia, Germania și Austria, serviciile publice sunt, în mare parte, satisfăcătoare, deși există evident loc pentru îmbunătățiri;
•   În „noile” state membre, cum ar fi Republica Cehă, Ungaria și România, situația nu este satisfăcătoare, însă este în curs de ameliorare, în principal datorită sprijinului oferit de fondurile UE;

•   Dar în țările din afara UE, serviciile publice feroviare sunt cu adevărat insuficiente și au dramatic nevoie de reforme și investiții.

În acest context, Comisia Europeană consideră că este timpul să se ia măsuri energice de sprijinire a serviciilor publice de căi ferate în aceste regiuni.

Acțiunile ar trebui să se concentreze asupra următoarelor aspecte:

1.  În primul rând, avem nevoie, cu siguranță, de o cooperare strânsă și mai bună între țări.
Nu există nici o altă modalitate de a reuși la nivel macro-regional;

2.  În al doilea rând, avem nevoie ca țările participante să colaboreze strâns în punerea în aplicare a unei serii de reforme feroviare, cum ar fi separarea infrastructurii și a operațiunilor, precum și introducerea de licențe și regulamente;

3.  În al treilea rând, avem nevoie de investiții în proiecte de reabilitare, îndepărtarea blocajelor și a verigilor lipsă în sisteme de gestionare a traficului și de îmbunătățire a capacității.

În această privință, mă bucur să pot spune că valoarea indicativă a rețelei TEN-T pentru Balcanii de Vest, care sunt în vigoare în prezent, furnizează un cadru util pentru aceste investiții.

4.  Dar distinși membri, știm cu toții că doar prin cooperare, reforme și investiții feroviare nu vom putea depăși provocările actuale.

Trebuie, de asemenea, să depunem eforturi în vederea îmbunătățirii pregătirii proiectelor, creării și consolidării unor structuri de guvernanță eficiente și alinierii și simplificării procedurilor de trecere a frontierelor.

În special, avem nevoie ca toate părțile implicate să fie de acord într-un principiu clar: toate contractele de servicii publice de transport feroviar trebuie să fie atribuite pe criterii de competitivitate.

Resursele publice se confruntă cu constrângeri severe, și prin urmare trebuie să ne asigurăm că resursele disponibile sunt utilizate cât mai eficient.

În urmă cu trei ani, Comisia a prezentat o propunere legislativă în cadrul celui de al 4-lea Pachet Feroviar și suntem încrezători că co-legislatorii vor ajunge la un acord cu privire la această propunere în viitorul apropiat.

După cum am menționat, am făcut mari progrese în elaborarea strategiilor macro-regionale.

Este timpul acum să transpunem aceste principii în acțiuni concrete și schimbări, care să răspundă nevoilor și așteptărilor atât ale mediului privat cât și ale cetățenilor în aceste regiuni.

Aceasta înseamnă în mod concret, servicii publice feroviare mai bune, mai eficiente și mai eficace.

Vă mulțumesc și aștept cu interes contribuțiile dumneavoastră!

Concluzii
Vă mulțumesc, domnule președinte!
Membri ai Parlamentului European,

Vă mulțumesc foarte mult pentru contribuția dumneavoastră.

Această dezbatere însuflețită reflectă încă o dată importanța și necesitatea conexiunilor feroviare de calitate pentru strategiile Dunării și a bazinului Adriatic - Ionian, - precum și pentru piața internă.

Așa cum spuneam mai devreme, sunt două aspecte esențiale:
•   Pe de o parte, avem nevoie ca toată lumea să fie pregătită să coopereze în mod activ dincolo de granițe, stabilind legături strânse cu țările și regiunile învecinate;
•   Și, pe de altă parte, avem nevoie de o voință politică puternică pentru a realiza reformele necesare și a facilita astfel masa critică de investiții care să permită serviciilor publice de căi ferate să răspundă necesităților populației.

Strategiile pentru regiunea Dunării și pentru regiunea Adriatico - Ionică sunt în curs de derulare în prezent.

Hărțile indicative ale rețelei centrale TEN-T și propunerea legislativă a Comisiei pentru un al patrulea pachet feroviar sunt pregătite.

Prin urmare, toate instrumentele sunt acum în vigoare și  aș dori să profit de această ocazie pentru a încuraja toate părțile interesate să le utilizeze în mod optim pentru a spori rolul serviciilor de căi ferate publice în aceste regiuni.

Comisia va colabora cu Parlamentul European pentru a realiza progrese în aceste dosare, în beneficiul cetățenilor, mediului de afaceri din aceste regiuni și, implicit al Uniunii în ansamblu.

Vă mulțumesc!

Înregistrarea video a discursului poate fi urmărită în pagina de internet a EbS:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I115670


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană