Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
17.02.2016 - Stadiul acțiunilor prioritare din agenda pentru migrație
ED Targoviste

Potrivit rapoartelor prezentate de Comisia Europeană miercuri, 10 februarie, s-au înregistrat progrese în realizarea acțiunilor prioritare din agenda europeană pentru migrație. Sunt necesare însă eforturi suplimentare deoarece numeroase termene nu au fost respectate, iar angajamentele luate se concretizează într-un ritm lent.

Dimitris Avramopoulos, comisarul european pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, a declarat: „Având în vedere că numărul migranților care ajung în Europa rămâne ridicat, trebuie să intensificăm punerea în aplicare a răspunsului convenit la nivel european care asigură un echilibru între responsabilitate și solidaritate. Pentru cei care sosesc în Uniune trebuie să fie clar că dacă au nevoie de protecție o vor primi, dar nu este la latitudinea lor să decidă unde anume; iar dacă nu îndeplinesc condițiile pentru a beneficia de protecție, vor fi returnați. Pentru a îmbunătăți gestionarea fluxului de migranți și a securiza frontierele europene, toate statele membre trebuie să își respecte angajamentele, să aplice cu strictețe normele europene privind azilul și controlul frontierelor și să ofere sprijinul necesar pentru statele membre care sunt cele mai expuse.”

Comisia a prezentat rapoarte privindprogresele înregistrate de sistemul de puncte de acces (hotspot) și de mecanismul de transfer în Italia și Grecia, precum și despre măsurile adoptate pentru a pune în aplicare angajamentele cuprinse în declarația privind ruta Balcanilor de Vest, care a avut loc în octombrie 2015. Comisia a prezentat și un raport referitor la punerea în aplicare a Planului de acțiune UE-Turcia.
De asemenea, Comisia a prezentat avize motivate în cadrul a nouă proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, în ceea ce privește transpunerea normelor pentru punerea în aplicare a sistemului european comun de azil. Deciziile se referă la Germania(2 cazuri), Estonia, Slovenia (2 cazuri), Grecia, Franța, Italia și Letonia.

Comisia a adoptat o recomandare adresată Greciei privind măsurile urgente care trebuie luate pentru reluarea treptată a transferurilor efectuate în temeiul Regulamentului Dublin (care privește stabilirea statului membru responsabil cu examinarea unei cereri de protecție internațională). Colegiul a propus, de asemenea, suspendarea temporară a mecanismului de transfer pentru 30% din solicitanții care urmează să fie transferați către Austria în acest an și a discutat proiectele derecomandări, prezentate în temeiul articolului 19b din Codul frontierelor Schengen, care se adresează Greciei.

Context
La 13 mai 2015, Comisia Europeană și-a prezentat Agenda europeană privind migrația, care stabilește o abordare cuprinzătoare pentru a îmbunătăți gestionarea migrației, sub toate aspectele sale.
Au fost deja adoptate trei pachete de măsuri de punere în aplicare, în 27 mai9 septembrie și 15 decembrie 2015.

Persoane de contact pentru presă:
Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)
Tove ERNST (+32 2 298 67 64)
Tim McPHIE (+ 32 2 295 86 02)
Markus LAMMERT (+ 32 2 298 04 23)
Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini Utile

 1. Comunicat de presă privind stadiul acțiunilor prioritare din cadrul agendei europene pentru migrație
 2. Comunicat de presă privind deciziile referitoare la punerea în aplicare a sistemului european comun de azil
 3. Comunicat de presă despre rapoartele Comisiei privind situația actuală din Grecia, Italia și Balcanii de Vest
 4. Comunicat de presă referitor la rapoartele Comisiei privind punerea în aplicare a Planului de acțiune comun UE-Turcia
 5. Înregistrarea declarațiilor susținute de comisarul european Dimitris AVRAMOPOULOS, responsabil pentru migrație, afaceri interne și cetățenie
 6. Înregistrarea sesiunii de întrebări și răspunsuri
 7. Comunicare privind stadiul de realizare a acțiunilor prioritare din cadrul Agendei europene privind migrația 
 8. FIȘĂ INFORMATIVĂ: Gestionarea crizei refugiaților – Grecia: raport privind situația actuală 
 9. FIȘĂ INFORMATIVĂ: Gestionarea crizei refugiaților – Italia: raport privind situația actuală 
 10. FIȘĂ INFORMATIVĂ: Gestionarea crizei refugiaților – ruta Balcanilor de Vest: raport privind situația actuală 
 11. FIȘĂ INFORMATIVĂ: Planul de acțiune comun UE-Turcia 
 12. FIȘĂ INFORMATIVĂ: Găsirea unui echilibru între responsabilitate și solidaritate în ceea ce privește migrația și azilul 
 13. FIȘĂ INFORMATIVĂ: Normele Schengen explicate 
 14. Anexa 1: Planul de acțiune comun UE-Turcia 
 15. Anexa 2: Grecia – raport privind progresele înregistrate 
 16. Anexa 3: Italia – raport privind progresele înregistrate 
 17. Anexa 4: Transferul – raport privind progresele înregistrate 
 18. Anexa 5: Acțiuni ulterioare reuniunii liderilor din Balcanii de Vest – raport privind progresele înregistrate 
 19. Anexa 6: Acțiuni planificate care contribuie la protecția copiilor migranți 
 20. Anexa 7: Angajamentele statelor membre la fondurile fiduciare – tabel cu situația actuală 
 21. Anexa 8: Punerea în aplicare a dreptului UE – situația actuală 
 22. Anexa 9: Sprijinul acceptat, acordat de statele membre mecanismului de protecție civilă pentru Serbia, Slovenia, Croația și Grecia 
 23. Recomandarea Comisiei privind măsurile urgente care trebuie luate de Grecia având în vedere reluarea treptată a transferurilor 
 24. Propunerea de decizie a Consiliului privind suspendarea temporară a transferului unei cote de 30% din numărul de solicitanți care i-a fost alocat Austriei 
 25. Agenda europeană privind migrația 
 26. Comunicarea din 23 septembrie 2015 : Gestionarea crizei refugiaților: măsuri operaționale, bugetare și juridice imediate în cadrul Agendei europene privind migrația
 27. Comunicarea din 14 octombrie 2015 : Gestionarea crizei refugiaților: stadiul de realizare a acțiunilor prioritare din cadrul Agendei europene privind migrația
 28. Comunicarea din 15 decembrie : Paza europeană de frontieră și de coastă și gestionarea eficace a frontierelor externe ale Europei
 29. Declarația reuniunii liderilor din Balcanii de Vest 


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană