Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
22.02.2016 - Măsuri pentru sporirea securității energetice
ED Targoviste

Pentru a consolida capacitatea Uniunii Europene de a face față întreruperilor aprovizionării cu gaze, Comisia Europeană a propus marți, 16 februarie, un pachet de măsuri de securitate energetică, cu accent pe o solidaritate sporită  între statele membre. Printre măsuri se numără moderarea cererii de energie, creșterea producției inclusiv din surse regenerabile în întreaga Europă, dezvoltarea în continuare a unei piețe energetice interne funcționale și pe deplin integrate, precum și diversificarea surselor energetice, a furnizorilor și rutelor de transport.

Vicepreședintele responsabil cu Uniunea energetică, Maroš Šefčovič, a declarat:„Strategia privind Uniunea energetică, lansată acum un an, promitea să le ofere tuturor europenilor o energie sigură, durabilă și competitivă. Pachetul prezentat se axează pe securitatea aprovizionării, însă el face referire la toate cele trei obiective principale. Prin reducerea cererii noastre de energie și printr-o mai bună gestionare a aprovizionării cu energie din surse externe, suntem în măsură să ne ținem promisiunea și să consolidăm stabilitatea pieței energetice europene.”

Pachetul de măsuri cuprinde:

  1. un regulament privind securitatea aprovizionării cu gaze, ce propune trecerea de la o abordare națională la una regională în ce privește elaborarea măsurilor de securitate a aprovizionării și introduce principiul solidarității între statele membre, pentru a garanta aprovizionarea cu energie a gospodăriilor și serviciilor sociale esențiale;
  2. o decizie cu privire la acordurile interguvernamentale în domeniul energiei, care are în vedere verificarea de către Comisie a compatibilității acestora cu normele europene în vigoare, înainte de semnarea lor;
  3. o strategie privind gazul natural lichefiat (GNL) și depozitarea gazelor naturale, care va îmbunătăți accesul tuturor statelor membre la GNL ca sursă alternativă; și,
  4. o strategie privind sistemele de încălzire și răcire a clădirilor, cepune accentul pe înlăturarea barierelor din calea reducerii emisiilor de carbon, precum și pe creșterea eficienței energetice și a utilizării surselor regenerabile.

Context
Una dintre prioritățile Comisiei Juncker este crearea unei Uniuni energetice europene flexibile, cu o politică orientată spre viitor în domeniul schimbărilor climatice. Obiectivul acesteia este de a le oferi consumatorilor din UE - gospodării și companii - o energie sigură, durabilă, competitivă și la prețuri accesibile.
Securitatea aprovizionării constituie una dintre cele cinci dimensiuni interconectate și interdependente ale Uniunii energetice. Finalizarea pieței interne și eficientizarea consumului de energie, precum și opțiunile de politică energetică ale țărilor vecine, sunt elemente-cheie pentru securitatea aprovizionării cu gaze.

Persoane de contact pentru presă:
Anna-Kaisa ITKONEN (+32 2 29 56186)
Nicole BOCKSTALLER (+32 2 295 25 89)
Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini Utile


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană