Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
18.03.2016 - Criza refugiaților: Raport de progres
ED Targoviste

Transferul refugiaților din Grecia și Italia se desfășoară într-un ritm nesatisfăcător, chiar dacă cu tendințe de ameliorare, și trebuie accelerat. Eforturile destrămutare depuse de statele membre trebuie intensificate urgent pentru a asigura sosirea și admisia în Europa, în condiții de bună ordine, gestiune și siguranță a persoanelor din țări terțe care au nevoie de protecție internațională. Acestea sunt concluziile raportului, publicat în data de 16 martie de Comisia Europeană, privind punerea în aplicare a mecanismelor de transfer de urgență și de strămutare.

Comisarul european pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat: „Statele membre UE s-au angajat din punct de vedere juridic să transfere 160.000 de persoane care au în mod clar nevoie de protecție internațională și au reafirmat acest angajament în mai multe ocazii. Având în vedere situația umanitară din Grecia care se acutizează din ce în ce mai mult, statele membre trebuie să-și îndeplinească urgent angajamentele și să prevină o deteriorare în continuare a situației refugiaților în această țară. În zilele și săptămânile următoare trebuie să se înregistreze o creștere substanțială a transferurilor. De asemenea, este necesar ca statele membre să asigure rute alternative sigure și legale către Europa pentru persoanele care au nevoie de protecție internațională și să-și dovedească solidaritatea cu țările terțe afectate de criza refugiaților printr-o intensificare semnificativă a eforturilor de strămutare în UE”.

Raportul sintetizează dificultățile întâmpinate și propune soluții pentru îmbunătățirea punerii în aplicare a mecanismelor sus-menționate. În cazul transferului, raportul recomandă, printre altele, reducerea timpului de prelucrare a cererilor, limitarea controalelor de securitate suplimentare la cazurile justificate, furnizarea unor pachete informative înaintea plecării și a unui răspuns cât mai rapid posibil cererilor de experți adresate statelor membre de Biroul European de Sprijin pentru Azil. De asemenea, raportul solicită țărilor participante la mecanismul destrămutare să-și intensifice schimbul de bune practici și de experiență, în special în beneficiul celor care participă pentru prima dată la acesta.

Context
Mecanismul temporar de transfer de urgență a fost instituit prin două decizii ale Consiliului din septembrie 2015, prin care statele membre s-au angajat să transfere 160.000 de persoane din Italia și Grecia (și, după caz, din alte state membre), până în septembrie 2017.
La 8 iunie 2015, Comisia a adoptat o propunere privind un Mecanism european de strămutare, care a fost urmată de acordul statelelor membre din 20 iulie pentru strămutarea a 22.504 persoane, care au în mod clar nevoie de protecție internațională, conform cifrelor furnizate de Înaltul Comisar al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați.

Persoane de contact pentru presă:
Natasha Bertaud – Tel.: +32 229 67456
Tove Ernst – Tel.: +32 229 86764
Tim McPhie - Tel.: +32 229 58602
Markus Lammert – Tel.: +32 229 80423

Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct  la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11  sau prin email

Pagini Utile


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană