Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
18.04.2016 - Transparență fiscală pentru multinaționale
ED Targoviste

Comisia Europeană a propus marți, 12 aprilie, introducerea unor cerințe de raportare publică pentru cele mai mari companii care își desfășoară activitatea în UE, în vederea transparentizării impozitării acestora.

Vicepreședintele Valdis Dombrovskis, responsabil pentru moneda euro și dialogul social, a declarat: „Combaterea evaziunii fiscale reprezintă o prioritate de prim rang a actualei Comisii. Cooperarea strânsă între autoritățile fiscale trebuie să fie însoțită de transparență publică. Prin măsurile adoptate, se facilitează accesul public la informațiile privind impozitele pe profit plătite de grupurile multinaționale fără a se impune noi sarcini asupra IMM-urilor și respectându-se secretul de afaceri. Prin adoptarea acestei propuneri, Europa își demonstrează poziția de lider în lupta împotriva evaziunii fiscale”.

Propunerea reprezintă un sistem simplu și proporțional de a spori răspunderea marilor societăți multinaționale în ceea ce privește fiscalitatea, fără a le afecta competitivitatea.Sistemul se va aplica în cazul a mii de companii mari care activează în UE, fără a afecta însă întreprinderile mici și mijlocii.
Propunerea Comisiei Europene prevede cerințe mai stricte în materie de transparențăpentru activitățile desfășurate de societățile comerciale în țări care nu respectă standardele în materie de bună guvernanță în domeniul impozitării. Comisia are în vedere instituirea, cât mai rapid posibil, a unei prime liste comune la nivelul UE a acestor jurisdicții fiscale.
Propunerea va modifica Directiva contabilă (Directiva 2013/34/UE), pentru a se asigura că grupurile mari publică anual un raport prezentând profitul și impozitele acumulate și plătite în fiecare stat membru. Aceste informații vor rămâne disponibile pentru o perioadă decinci ani

Următoare etape
Propunerea de directivă a fost transmisă Parlamentului European și Consiliului UE, pentru adoptare prin procedura de codecizie. Odată adoptată, în termen de un an de la intrarea în vigoare, noua directivă va trebui transpusă în legislația națională de către fiecare stat membru. 

Context
În iunie 2015, Comisia a lansat o amplă evaluare a impactului unor eventuale măsuri de introducere de cerințe de raportare publică pentru societățile multinaționale care își desfășoară activitatea în UE. Aceasta a presupus o analiză aprofundată a diferitelor opțiuni de politică, precum și consultări specifice, pentru a se evalua obiectivele, beneficiile, riscurile și garanțiile pe care le-ar prezenta o mai mare transparență privind impozitul pe profit. Propunerea reflectă rezultatul analizei.

Persoane de contact pentru presă:
Vanessa Mock – tel: +32 229 56194
Letizia Lupini – tel: + 32 229 51958
Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini Utile

  1. Comunicat de presă integral
  2. Înregistrarea conferinței de presă susținute de comisarul european Jonathan HILL, responsabil pentru stabilitate financiară, servicii financiare și Uniunea piețelor de capital
  3. Înregistrarea sesiunii de întrebări și răspunsuri
  4. Fișă informativă privind normele de transparență fiscală publică pentru societățile multinaționale
  5. Comunicarea privind normele de transparență fiscală publică pentru societățile multinaționale 
  6. Evaluarea impactului normelor de transparență fiscală publică pentru societățile multinaționale 
  7. Informații referitoare la pachetul privind combaterea evaziunii fiscale
  8. Fișă informativă privind pachetul pentru combaterea evaziunii fiscale
  9. Informații privind acordul politic referitor la raportarea pentru fiecare țară în parte între autoritățile fiscale
  10. Consultare publică privind creșterea transparenței impozitării companiilor


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană