Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
08.07.2016 - Recomandări privind integrarea comunității roma
ED Targoviste

Comisia Europeană a publicat marți, 28 iunie, raportul de evaluare anuală a măsurilor de integrare a comunității roma. Potrivit acestuia,România a adoptat măsuri de facilitare a accesului la educație (prin eliminarea segregării, combaterea părăsirii timpurii a școlii, furnizarea de sprijin individualizat și promov unor metode de predare și învățare favorabile incluziunii), pe piața muncii, la asistența medicală (prin promovarea accesului la programele de vaccinare gratuită ce vizează copiii, grupurile și zonele cele mai defavorizate) sau la locuințe (prin eliminarea segregării teritoriale și prin asigurarea accesului la utilități publice).

Vĕra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a precizat: „Mai sunt încă multe de făcut pentru integrarea romilor în toate domeniile, de la educație până la locuințe și locuri de muncă. Anul trecut s-au înregistrat unele evoluții pozitive, în special în domeniul educației. În același timp, segregarea educațională a copiilor romi persistă în unele state membre. Comisia a trebuit să ia măsuri pentru a se asigura că legislația de combatere a discriminării este respectată."

Pe ansamblul Uniunii Europene, raportul  arată că statele membre au înregistrat progrese în anumite domenii, dar sunt necesare eforturi suplimentare. Astfel, ele au investit în  educație ca mijloc de integrareau utilizat mai eficient fondurile UE pentru integrarea comunităților marginalizate și au cooperat mai strâns cu societatea civilă și autoritățile locale relevante.

Context
Statele membre s-au angajat să dezvolte, implementeze și monitorizeze strategii naționale de integrare a comunității roma. Comisia Europeană evaluează eforturile de punere în aplicare a acestora și raportează anual Parlamentului European și Consiliului UE progresele fiecărui stat membru.

Persoane de contact pentru presă:
Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)
Melanie VOIN (+ 32 2 295 86 59)
Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini Utile

  1. Comunicat de presă integral
  2. Comunicarea privind punerea în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor și a Recomandării Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre 
  3. Fișă informativă privind raportul din 2016 
  4. Alte informații privind romii în UE
  5. Finanțarea din Fondul social european (FSE) pentru combaterea marginalizării romilor


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană