Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
19.07.2016 - Reciprocitatea vizelor cu SUA și Canada
ED Targoviste

Luni, 11 iulie, a avut loc reuniunea ministerială cvadripartită dintre Comisia Europeană, Canada, România și Bulgaria pentru a discuta tematica reciprocității vizelor. În urma acestei reuniuni, Comisia a adoptat miercuri, 13 iulie, o comunicare în care evaluează progresele realizate în discuțiile cu Canada și SUA pe acest subiect și stabilește calea de urmat.

Dimitris Avramopoulos, comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, a declarat: „În ultimele trei luni, ne-am intensificat contactele cu SUA și Canada pentru a promova reciprocitatea deplină în ceea ce privește scutirea de vize. Cu toate acestea, în ciuda implicării constructive, în special a guvernului canadian, cetățenii din unele state membre ale UE încă au nevoie de viză pentru a călători în SUA și Canada. Ne vom continua eforturile pentru a asigura reciprocitatea deplină în materie de vize și ne vom coordona activitățile cu statele membre în cauză, precum și cu Parlamentul European și Consiliul pentru a obține rezultate cât mai rapid”.

În cadrul reuniunii ministeriale menționate, Canada s-a angajat să prezinte, la începutul toamnei, informații privind rezultatele evaluărilor și calendarele pentru eliminarea obligativității vizelor în ceea ce privește Bulgaria și România. Reuniunea la nivel înalt UE-Canada, din perioada 27-28 octombrie 2016, va reprezenta o ocazie de a confirma progresele concrete privind eliminarea obligativității vizelor pentru cetățenii români și bulgari.
Bilanțul adoptat miercuri are la bază comunicarea Comisiei din 12 aprilie, ce constata că nu s-a obținut reciprocitate pentru cetățenii anumitor state membre ale UE. Potrivit acesteia, o eventuală suspendare a scutirii de vize ar avea un impact important asupra relațiilor externe ale UE cu Canada și SUA, producând, foarte probabil, și efecte economice negative. De aceea, Comisia a invitat Parlamentul European și Consiliul să adopte, până la 12 iulie 2016, o poziție privind cea mai bună cale de urmat. În bilanț, Comisia constată că nu a fost exprimată încă o poziție a Consiliului cu privire la această chestiune, iar Parlamentul European nu a adoptat nici el încă o poziție în plen.

Context
Un principiu fundamental al politicii UE în materie de vize constă în asigurarea faptului că țările terțe care figurează pe lista țărilor scutite de vize acordă reciprocitate în materie pentru cetățenii tuturor statelor membre ale UE. Un mecanism de reciprocitate în materie de vize a fost instituit în acest sens. Acest mecanism a fost modificat de Parlamentul European și de Consiliu în 2013, cu scopul de a-l eficientiza și de a se asigura o mai mare solidaritate în ceea ce privește punerea în aplicare a politicii comune în materie de vize.
 
Mecanismul actual este în vigoare de doi ani, iar Comisia, în strânsă cooperare cu statele membre în cauză, a depus eforturi susținute pentru a asigura faptul că cetățenii UE pot călători cât mai liber posibil în țările terțe. În cadrul mecanismului de reciprocitate, Comisia a adoptat deja trei rapoarte de evaluare a situației - la 10 octombrie 2014, la 22 aprilie 2015 și la 5 noiembrie 2015, precum și o comunicare politică, la 12 aprilie 2016. 
 
Marea Britanie și Irlanda nu participă la elaborarea politicii comune în materie de vize și nu ar avea obligații în urma suspendării scutirii de vize.

Persoane de contact pentru presă:
Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)
Tove ERNST (+32 2 298 67 64)
Markus LAMMERT (+ 32 2 298 04 23)
Întrebări din partea publicului larg
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini Utile

  1. Comunicat  de presă integral
  2. Comunicare de monitorizare a situației, adoptată în 13 iulie 2016 
  3. Declaraţie comună a comisarului european Dimitris Avramopoulos și a ministrului canadian John McCallum în urma reuniunilor din 11 iulie 2016
  4. Comunicarea din 12 aprilie - Stadiul actual și posibile căi de urmat în ceea ce privește situația de nereciprocitate 
  5. Raportul Comisiei, din 5 noiembrie 2015, de evaluare a situației de nereciprocitate cu anumite țări terțe în domeniul politicii în materie de vize 
  6. Raportul Comisiei, din 22 aprilie 2015, de evaluare a situației de nereciprocitate cu anumite țări terțe în domeniul politicii în materie de vize 
  7. Raportul Comisiei, din 10 octombrie 2014, de evaluare a situației de nereciprocitate cu anumite țări terțe în domeniul politicii în materie de vize 
  8. Fișă informativă privind mecanismul de reciprocitate în materie de vize
  9. Regulamentul (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație
  10. Regulamentul (UE) nr. 1289/2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană