Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
19.07.2016 - Noi inițiative în domeniul azilului
ED Targoviste

Comisia Europeană a prezentat miercuri, 13 iulie, propuneri pentru finalizarea reformei sistemului european comun de azil. Astfel, ea a propus crearea unei proceduri comune de protecție internațională, un set de standarde uniforme privind protecția și drepturile acordate beneficiarilor ei, precum și o mai bună armonizare a condițiilor de primire în UE. De asemenea, Comisia a propus instituirea unui cadru european de relocare, pentru a le oferi astfel persoanelor care au nevoie de protecție internațională căi de intrare în Europa organizate și sigure.

Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat: „Ceea ce propunem este elementul final al unei reforme globale a sistemului comun de azil al UE. Schimbările vor institui o adevărată procedură comună în materie de azil și le vor garanta solicitanților de azil un tratament egal și adecvat, indiferent de statul membru în care își depun cererea. În același timp, definim în mod clar obligațiile și responsabilitățile care le revin solicitanților de azil, pentru a preveni deplasările secundare și abuzul de proceduri. Obiectivul nostru este de a avea un sistem comun care să fie rapid și eficient, bazat pe norme armonizate și pe încredere reciprocă între statele membre.”

Propunerile privind sistemul de azil vor simplifica și vor scurta durata procedurilor și a procesului decizional, vor descuraja deplasările secundare ale solicitanților și vor crește perspectivele de integrare ale celor care au dreptul la protecție internațională. Ele includ înlocuirea directivelor privind procedurile de azil și condițiile de protecție internațională cu regulamente, precum și revizuirea directivei privind condițiile de primire.

Propunerea privind relocarea va oferi un cadru permanent, cu o procedură unică pentru tot teritoriul UE. Deși statele membre vor fi în continuare cele care decid câte persoane vor fi relocate în fiecare an, UE va coordona eforturile naționale și întreprinde acțiuni în comun. Viitorul cadru va fi implementat prin planuri anuale de relocare, adoptate de Consiliu, și puse în practică prin mecanisme punctuale de relocare, adoptate de Comisie.

Context
La 6 aprilie 2016, Comisia Europeană a publicat o comunicare prin care a lansat procesul de reformare a actualului sistem european comun de azil, așa cum se prevede în Agenda europeană privind migrația.
 
La 4 mai 2016, Comisia a prezentat un prim pachet de reforme. Acest pachet include propuneri pentru crearea unui "sistem Dublin" sustenabil și echitabil, consolidarea sistemului EURODAC și crearea unei veritabile agenții europene de azil.

Persoane de contact pentru presă:
Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)
Tove ERNST (+32 2 298 67 64)
Markus LAMMERT (+ 32 2 298 04 23)
Întrebări din partea publicului larg: 
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini Utile

 1. Comunicat de presă integral privind reforma sistemului comun de azil
 2. Comunicat de presă integral privind instituirea unui cadru european comun de relocare
 3. Întrebări și răspunsuri privind reformarea sistemului european comun de azil
 4. Întrebări frecvente privind instituirea unui cadru european de relocare
 5. Fișă informativă - Procedurile de azil: reformarea sistemului european comun de azil 
 6. Fișă informativă - Condițiile de protecție internațională: reformarea sistemului european comun de azil 
 7. Fișă informativă - Condițiile de primire: reformarea sistemului european comun de azil 
 8. Fișă informativă - Sistemul european comun de azil 
 9. Propunere de regulament de instituire a unei proceduri comune în UE 
 10. Propunere de regulament privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a beneficia de protecție internațională 
 11. Propunere de directivă de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională 
 12. Comunicat de presă - Către un sistem european comun de azil sustenabil și echitabil (4 mai)
 13. Întrebări și răspunsuri - Reformarea sistemului european comun de azil (4 mai)
 14. Fișă informativă - Reforma "sistemului Dublin" 
 15. Comunicare: Posibilități de reformare a sistemului european comun de azil și de îmbunătățire a căilor legale de migrație 
 16. Agenda europeană privind migrația 


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană