Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
26.08.2016 - Statistici mai bune pentru Europa socială
ED Targoviste

Comisia Europeană a adoptat miercuri, 24 august, o propunere de regulament privind noi modalități integrate de colectare și utilizare a datelor din anchete sociale. Perfecționarea bazei de date cu indicatori va permite o mai bună analiză a evoluțiilor sociale și, totodată, reducerea atât a costurilor suportate de statele membre pentru efectuarea de sondaje, cât și a efortului respondenților.

Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, precum și pentru statistici europene (EUROSTAT), a declarat:„Facem un pas important în direcția modernizării statisticilor sociale. Dar nu este vorba despre cifre, este vorba despre oameni. Politicile bune încep cu date adecvate. Informațiile de care avem nevoie în domeniul social trebuie să fie cât mai precise. Avem nevoie de date mai actualizate, pe care să le primim cât mai rapid, pentru a elabora politici sociale care să corespundă nevoilor reale din prezent ale cetățenilor europeni.”

Regulamentul-cadru propus va permite ca datele să fie publicate mai repede, prin reducerea termenelor de transmitere în mai multe domenii. El va spori comparabilitatea și coerența statisticilor sociale din UE și va facilita analiza comună a fenomenelor sociale, pe baza unor noi metode de anchetă. În final, va fi disponibil un set de date mai bogat și mai amplu, prin utilizarea de autoritățile naționale de statistică a unor abordări și metode inovatoare, precum și prin combinarea datelor din mai multe surse. 

Context
Inițiativa face parte dintr-un program major de modernizare a statisticilor sociale, derulat în strânsă cooperare cu statele membre. Ea abordează provocările tot mai mari din domeniu, printre care se numără inovarea rapidă în materie de metodologie și utilizare a tehnologiei informației, disponibilitatea unor noi surse de date, apariția unor nevoi și așteptări noi ale utilizatorilor de date, precum și presiunea continuă asupra resurselor disponibile.
Propunerea este rezultatul unor ample consultări cu toate părțile interesate: producători, furnizori și utilizatori de date.
Comisia urmărește punerea treptată în aplicare a regulamentului-cadru, începând cu 2019.

Persoane de contact pentru presă:
Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)
Sara SOUMILLION (+32 2 296 70 94)
Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini Utile


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană