Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
31.10.2016 - Discurs al comisarului Corina Crețu în cadrul Dialogului despre politici al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
ED Targoviste

Aș dori să mulțumesc Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică pentru invitația de a participa la acest Dialog despre politici.
Noua Agendă urbană a devenit acum realitate pentru mii de orașe pe 5 continente și Uniunea Europeană salută călduros acest lucru. Adoptarea acestei Agende constituie un pas decisiv către implementarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă.

Noua Agendă urbană va implica un număr mare de autorități regionale și locale, ceea ce ne va ajuta să ducem la îndeplinire un spectru larg de obiective de dezvoltare durabilă.
Acest lucru este valabil pentru obiectivul de dezvoltare durabilă 11, ce are ca țintă "orașe și comunități sustenabile", dar și pentru abordarea unor teme precum sărăcia, energia regenerabilă, locuri de muncă bune și creștere economică.

Pentru Uniunea Europeană, aceasta este o Agendă urbană excelentă, unul din motive fiind faptul că promovează același model de orașe spre care țintim în Europa:
Orașe care sunt

  1. Incluzive și care oferă siguranță
  2. Verzi și rezistente
  3. Prospere și inovatoare
  4. Bine guvernate.

Dar asta nu e totul.
Această nouă Agendă urbană împărtășește de asemenea viziunea și obiectivele Agendei urbane a UE, pe care am adoptat-o în urmă cu câteva luni.

Astfel, credem cu tărie că îndeplinind obiectivele Agendei urbane a UE vom îndeplini de asemenea obiectivele noii Agende urbane globale.
În cazul Agendei urbane a UE dorim pur și simplu să implicăm strâns orașele în crearea și implementarea politicilor noastre, să le dăm uneltele necesare pentru a-și face bine treaba.
Pe scurt, căutăm să ajutăm orașele, astfel încât și ele să ne ajute la îndeplinirea obiectivelor noastre.

De fapt experiența noastă în Europa ne-a demonstrat că ne merge mai bine tuturor dacă orașele iau parte la acest proces.
Este, desigur, un lucru care ține de democrație, transparență și responsabilitate.
Orașele sunt mai aproape de cetățeni, astfel că implicarea lor în politicile noastre crește gradul de împuternicire a cetățenilor pentru a participa la decizii cheie pentru viitorul lor.
Dar este vorba și de eficiența politicilor publice.

Implicând orașele în crearea și implementarea politicilor publice vom include, de asemenea, experiența, cunoștințele și expertiza lor.
Acest lucru crează un sentiment de proprietate și angajament, ceea ce este esențial pentru îndeplinirea obiectivelor comune. Și apoi, dragi prieteni, în acest mod ne apropiem de servirea cetățenilor în funcție de nevoile, speranțele și așteptările lor.

Haideți să vă dau două exemple:
Uniunea Europeană s-a angajat la îndeplinirea mai multor obiective ambițioase, în contextul Acordului de la Paris privind Schimbările Climatice.
În acest context, una dintre contribuțiile majore ale UE, în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, vine de la Convenția primarilor pentru climă și energie.
Aceasta a adunat mai mult de 6.700 de semnatari și devine un fenomen global.
Un alt exemplu: am creat o rețea a primarilor orașelor europene, pentru a lucra împreuna la integrarea migranților.

Considerăm că orașele sunt în prim-planul acestei provocări și trebuie, astfel, să aibă suficiente mijloace pentru a fi și în prim-planul răspunsului european.
Dar, doamnelor și domnilor, în ciuda acestor exemple, implicarea orașelor nu este un fapt ce vine de la sine.
Din contra, acest lucru necesită în mod clar întreaga cooperare și voință politică a autorităților naționale precum și sprijinul lor.
Autoritățile naționale ar trebui astfel să încurajeze puternică orinetare către noua guvernanță.
Totul trebuie să funcționeze pentru a putea beneficia de acest potențial uriaș.

Acum dați-mi voie să vă prezint cele 10 condiții pe care le consider esențiale pentru a atinge acest obiectiv:

Prima condiţie: o dezvoltare sustenabilă solidă are nevoie de politici urbane solide.
A doua condiţie: politicile urbane ar trebui să fie proiectate într-o manieră care să asigure faptul că politicile sectoriale şi guvernul, la toate nivelurile, lucrează împreună şi în mod coordonat.
A treia condiţie: politicile urbane trebuie să fie configurate în cadrul unui proces transparent și participativ.
A patra condiţie: politicile urbane ar trebui să ia în considerare şi să se bazeze pe diversitatea teritoriilor, adresându-se nevoilor acestora şi valorificându-le potențialul.
A cincea condiţie: oraşele trebuie să aibă capacitate corespunzătoare pentru a-și îndeplini rolul. Acest lucru înseamnă, desigur, resurse umane, dar şi cunoştinţe suficiente şi adecvate. Crearea, analizarea, diseminarea şi schimbul de cunoştinţe pot lua mai multe forme; de exemplu, cooperarea între orașe, care este esențială în construirea de parteneriate avantajoase, pe termen lung între autoritățile locale. În Uniunea Europeană, o inițiativă pilot importantă în acest sens este programul URBACT. În ultimii ani, URBACT a jucat un rol important, în ceea ce privește ajutorul oferit oficialităților orașelor şi liderilor politici locali pentru a se adapta la schimbările circumstanţelor urbane. Peste 500 de oraşe de toate dimensiunile, din toate colţurile Europei, au beneficiat deja de acest program.
A șasea condiţie: organizarea instituțională a fiecărei ţări ar trebui să se asigure că bugetul municipal este solid și stabil. Aceasta implică, desigur, o bună gestionare a resurselor limitate; precum și asigurarea accesului la alocări financiare naţionale, precum şi la investiţii directe interne şi externe, pieţe de capital şi instituţii financiare internaţionale.
A şaptea condiție: autorităţile urbane ar trebui să-și asume responsabilitatea implicării actorilor locali.
A opta condiţie: dezvoltare urbana ar trebui să treacă dincolo de limitele administrative, reflectând situaţia tuturor zonelor funcţionale sau metropolitane, precum şi a legăturilor dintre mediul urban și mediul rural. Oraşele nu locuiesc în medii izolate, deci trebuie să instituie mecanisme de cooperare adecvate cu partenerii lor învecinați, cu scopul de a favoriza o dezvoltare echilibrată pentru toată lumea.
A noua condiție: deciziile bune necesită informații bune. Guvernul, la toate nivelurile, trebuie să se asigure că datele urbane sunt colectate, disponibile şi comparabile; la toate nivelurile. Proiectarea și implementare unei politici nu este posibilă dacă nu putem vedea ce facem pentru a învăța din asta și a fi mai bine pregătiți pentru viitor.
A zecea si ultima condiție, care este și cea mai importantă: avem nevoie cu certitudine de voinţă politică la toate nivelurile: autorităţilor naţionale să implice și oraşele să participe.

Provocările ce urmează pentru oraşe sunt imense, dragi prieteni. Noua agendă urbană constituie o oportunitate unică într-o generaţie. Haideți să le dăm orașelor şansa de a avea un cuvânt de spus şi de a ne ajuta astfel să ne îndeplinim obiectivele. Sunt sigură că vom avea de spus o poveste de succes peste 20 de ani, la Conferinţa Habitat IV.
Vă mulțumesc foarte mult!


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană