Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
29.11.2016 - Restructurare timpurie în caz de insolvență
ED Targoviste

Întreprinderile care se confruntă cu dificultăți financiare vor avea mai multe oportunități pentru a-și restructura din timp activitatea, în scopul de a preveni falimentul și a evita disponibilizarea personalului angajat, prin noua inițiativă propusă de Comisia Europeană in 22 noiembrie. Ea va garanta că antreprenorii beneficiază de o a doua șansă de a face afaceri după un faliment. De asemenea, va avea drept rezultat proceduri de insolvență mai eficace și mai eficiente pe întreg teritoriul UE.

Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat: „Anual, 200.000 de firme din UE intră în falimentfapt ce are drept rezultat pierderea a 1,7 milioane de locuri de muncă. Acest lucru ar putea fi de multe ori evitat dacă am avea proceduri mai eficiente în materie de insolvență și restructurare. Este vremea să se ofere antreprenorilor o a doua șansă de a reîncepe o afacere prin descărcarea integrală de datorii în termen de cel mult trei ani.”
Propunerea de directivă se axează pe trei elemente esențiale:

  • principii comune privind utilizarea unor cadre de restructurare timpurie, care vor ajuta întreprinderile să își continue activitatea și să mențină locurile de muncă;
  • norme pentru a permite antreprenorilor să beneficieze de o a doua șansă, întrucât aceștia vor fi descărcați integral de datorii după o perioadă de cel mult 3 ani;
  • măsuri specifice pentru statele membre în vederea sporirii eficienței procedurilor de insolvență, prin reducerea duratei și costurilor excesive ale acestora.

Context
Regulamentul privind procedurile de insolvență din 2015 se concentrează pe soluționarea conflictelor de competență și de legi în procedurile transfrontaliere de insolvență și asigură recunoașterea la nivelul UE a hotărârilor în materie de insolvență. Acesta nu armonizează aspectele de fond ale legislațiilor în materie de insolvență din statele membre.
Diferențele la nivelul cadrelor juridice ale statelor membre au drept rezultat insecuritate juridică, costuri suplimentare pentru investitori în ceea ce privește evaluarea riscurilor acestora, piețe de capital mai puțin dezvoltate și persistența unor obstacole în calea restructurării eficiente a societăților comerciale viabile din UE, inclusiv a grupurilor de întreprinderi transfrontaliere.

Persoane de contact pentru presă:
Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)
Melanie VOIN (+ 32 2 295 86 59)

Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini utile
Comunicat de presă integral
Înregistrarea conferinței de presă susținute de comisarul european Věra JOUROVÁ, responsabil pentru justiție, consumatori și egalitatea de gen
Propunere de directivă
Întrebări și răspunsuri
Fișă informativă a UE
Fișe informative specifice pentru fiecare țară
Planul de acțiune pe 2015 privind Uniunea piețelor de capital
Comunicarea din 2016 privind Uniunea piețelor de capital - Accelerarea reformelor
Inițiativa Comisiei privind întreprinderile nou-înființate


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană