Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
27.12.2016 - Combaterea terorismului și criminalității transfrontaliere
ED Targoviste

Măsuri de combatere a spălării banilor, a fluxurilor ilicite de numerar și de înghețare și confiscare a bunurilor, cuplate cu cele pentru consolidarea eficienței operaționale a Sistemului de Informații Schengen (SIS) fac parte din pachetul propus de Comisia Europeană miercuri, 21 decembrie. Principalul scop este mai buna combatere a terorismului și a criminalității transfrontaliere. 

Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat: "Prin propunerile de astăzi consolidăm instrumentele legale ce ne permit întreruperea și blocarea surselor financiare pentru teroriști și infractori. Trebuie să ne asigurăm că avem instrumentele potrivite pentru a detecta și stopa fluxurile financiare, precum și pentru a sprijini mai buna cooperare între autoritățile de aplicare a legii, pentru a proteja astfel mai bine securitatea cetățenilor europeni."  

Comisarul european pentru Uniunea securității, Julian King, a declarat la rândul său: "Sistemul de Informații Schengen este esențial pentru securitatea internă a Europei. Măsurile propuse vor furniza îmbunătățiri majore din punct de vedere tehnic și operațional, pentru a face mai ușoară identificarea celor ce ne doresc răul. De asemenea, ele vor îmbunătăți cooperarea și schimbul de informații dintre statele membre și dintre acestea și agențiile europene relevante."

 Propunerile referitoare la fluxurile financiare au în vedere:

 • stabilirea de criterii minime de definire a infracțiunilor și sancțiunilor, eliminarea obstacolelor din calea cooperării polițienești și judiciare transfrontaliere și armonizarea normelor europene cu obligațiile internaționale în domeniu;
 • creșterea rigurozității controalelor fluxurilor financiare de volum mare, printr-un nou regulament pe această temă, ce permite autorităților, printre altele, să acționeze și în cazul unor sume sub plafonul de 10.000 de euro, dacă există suspiciuni de activități infracționale;
 • înghețarea resurselor financiare ale teroriștilor și confiscarea bunurilor acestora, printr-un regulament ce se bazează pe recunoașterea mutuală a ordinelor în domeniu.

Modificările propuse la SIS vizează: 

 • îmbunătățirea securității și accesibilității sistemului, prin cerințe uniforme de procesare a datelor;
 • consolidarea protecției datelor prin introducerea de condiții suplimentare;
 • îmbunătățirea schimbului de informații și cooperării prin introducerea unei noi categorii de alerte;
 • mai buna combatere a terorismului prin introducerea obligației de a crea alerte în cazul incidentelor teroriste;
 • mai buna protecție a copiilor, prin posibilitatea de a introduce pre-alerte în cazul celor cu risc mare de a fi răpiți;
 • punerea în aplicare a interdicției de intrare pentru resortisanții țărilor terțe la granițele externe;
 • îmbunătățirea aplicării deciziilor de returnare;
 • mai buna utilizare a datelor de identificare facială sau prin amprente;
 • -          consolidarea sprijinului pentru prevenirea și investigarea furturilor și contrabandei, prin introducerea de alerte pentru o gamă mai largă de bunuri și documente falsificate.

Context

Securitatea este o temă constantă a mandatului Comisiei Juncker. Pe baza Agendei europene de securitate din aprilie 2015, a fost adoptat, în februarie 2016, un Plan de acțiune de combatere a finanțării terorismului, pentru a garanta că statele membre au la dispoziție instrumentele necesare pentru a face față noilor amenințări.

Sistemul de Informații Schengen este un sistem centralizat, de anvergură, care sprijină verificările efectuate la granițele externe Schengen. De asemenea, el sprijină cooperarea polițienească și judiciară dintre 29 de țări din întreaga Europă.

 

Persoane de contact pentru presă:

Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)

Tove ERNST (+32 2 298 67 64)

Kasia KOLANKO (+ 32 2 296 34 44)

Markus LAMMERT (+ 32 2 298 04 23)


Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral privind normele de combatere a finanțării terorismului

Comunicat de presă integral privind consolidarea Sistemului de Informații Schengen

Fișă informativă referitoare la stadiul de realizare a Planului de acțiune pentru consolidarea combaterii finanțării terorismului

Fișă informativă referitoare la stadiul de realizare a Agendei europene privind securitatea

MEMO - Propunere de directivă privind combaterea spălării banilor prin dreptul penal

MEMO - Actualizarea normelor UE privind controalele de numerar

MEMO - Regulamentul privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare

Propunere - Directiva privind combaterea spălării banilor prin dreptul penal

Propunere - Regulamentul privind controalele de numerar

Propunere - Regulamentul de consolidare a recunoașterii reciproce a ordinelor de înghețare și de confiscare a activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni

Al treilea raport privind progresele înregistrate către o Uniune a securității efectivă și autentică

Comunicarea privind punerea în aplicare a Agendei europene privind securitatea pentru a combate terorismul și a deschide calea către o Uniune a securității efectivă și autentică

Agenda europeană privind securitatea

Întrebări și răspunsuri: Sistemul de informații Schengen (SIS)

Fișă informativă despre Sistemul de informații Schengen (SIS)

Propuneri de îmbunătățire a eficacității și a eficienței operaționale a Sistemului de informații Schengen (SIS):

Raportul de evaluare privind Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II)

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește raportul de evaluare

Comunicarea intitulată „Sisteme de informații mai puternice și mai inteligente în materie de frontiere și securitate”

Comunicarea intitulată „Punerea în aplicare a Agendei europene privind securitatea pentru a combate terorismul și a deschide calea către o uniune a securității efectivă și autentică

Comunicat de presă: Starea Uniunii 2016: Comisia urmărește consolidarea frontierelor externe

Întrebări și răspunsuri: Starea Uniunii 2016: Pregătirea căii către o uniune a securității autentică și efectivă

Comunicat de presă: Frontiere mai puternice și mai inteligente în UE: Comisia propune instituirea unui sistem de intrare/ieșire

Întrebări și răspunsuri: Pachetul „Frontiere inteligente”

Fișă informativă: Frontiere mai puternice și mai inteligente pentru Uniunea Europeană. Sistemul de intrare/ieșire

Comunicat de presă: Comisia lansează o dezbatere privind viitorul cadru pentru sisteme de informații mai puternice și mai inteligente în ceea ce privește gestionarea frontierelor și securitatea internă


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană