Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
26.01.2017 - Start spre crearea unei Europe mai sociale
ED Targoviste

Primul pas către crearea unui pilon european al drepturilor sociale a fost făcut prin organizarea de Comisia Europeană, în 23 ianuarie, la Bruxelles, a unei conferințe la nivel înalt pe această temă. Peste 600 de reprezentanți ai autorităților statelor membre, instituțiilor UE și societății civile au purtat discuții referitoare la crearea unei Europe mai sociale și mai echitabile. 

Cu această ocazie, Președintele Jean-Claude Juncker a declarat: „De la începutul mandatului meu, am precizat în mod clar că doresc o Europă mai socială. Împreună, am făcut deja pași importanți în această direcție. Anul acesta va fi un an crucial. După consultarea publică amplă, este timpul să creăm pilonul european al drepturilor sociale. Summitul social din Suedia ne va ajuta să creăm impulsul necesar și să punem prioritățile sociale acolo unde le este locul: printre prioritățile absolute ale agendei europene.”

De la anunțarea acestei inițiative, în 2015, a avut loc o amplă dezbatere cu toate părțile interesate și cu cetățenii, privind conținutul și rolul acestui pilon, precum și modul de asigurare a echității și justiției sociale în Europa. Discuțiile din cadrul conferinței reprezintă finalul acestui proces și vor ajuta la elaborarea propunerii legislative, prevăzută pentru luna martie.

Comisia a organizat o amplă consultare publică în domeniu, ce a luat sfârșit în decembrie 2016 și la care s-au primit 16.000 de contribuții. Totodată, Parlamentul European a adoptat recent o rezoluție referitoare la pilon. Comitetul Economic și Social European (CESE) urmează și el să adopte un aviz spre sfârșitul acestei luni. Comitetul Regiunilor a contribuit cu un aviz, iar partenerii sociali europeni și naționali, cu rapoartele lor (raportul BusinessEuroperaportul CES).

Președintele Jean-Claude Juncker va găzdui, împreună cu primul-ministru al Suediei, Stefan Löfven, un „Summit social pentru locuri de muncă și creștere echitabilă”, care se va desfășura la Gothenburg, la 17 noiembrie 2017. În contextul acestui Summit, părțile interesate vor avea ocazia să discute despre prioritățile și inițiativele de politică stabilite la nivel european și să vadă cum ar putea Uniunea Europeană, statele membre și partenerii sociali de la toate nivelurile să obțină rezultatele scontate în ceea ce privește prioritățile lor economice și sociale comune.

Obiectivul Summitului va fi acela de a reuni șefii de state sau de guverne, partenerii sociali și alți parteneri esențiali pentru a colabora în vederea promovării unor locuri de muncă și a unei creșteri economice echitabile.

Context

Crearea unei Europe mai sociale și mai echitabile reprezintă o prioritate absolută a actualei Comisii. În discursul său din 2015 privind starea Uniunii, de la Strasbourg, președintele Juncker a anunțat că dorește să dezvolte un pilon european al drepturilor sociale. Pilonul european al drepturilor sociale va completa acquis-ul social al UE, pentru a orienta politicile într-o serie de domenii esențiale pentru buna funcționare și echitatea piețelor muncii și a sistemelor de protecție socială din statele membre, pentru persoanele aflate atât în interiorul, cât și în afara pieței forței de muncă: lucrători, persoane în căutarea unui loc de muncă și șomeri. UE pune în aplicare misiunea și obiectivele sale sociale în temeiul articolul 153 din TFUE cu privire la politica socială. Principiile propuse nu înlocuiesc drepturile existente, ci oferă o modalitate de a evalua și de a apropia, în vederea optimizării, performanța politicilor sociale și de ocupare a forței de muncă naționale. Odată instituit, pilonul ca deveni cadrul de referință pentru a verifica performanțele sociale și de ocupare a forței de muncă ale statelor membre participante, pentru a impulsiona procesul de reforme la nivel național și pentru a servi drept punct de reper pentru procesul de convergență reînnoit din cadrul zonei euro.

Ținând seama de faptul că statele membre participante la pilon vor fi încurajate să ia măsuri în domeniile de care acestea sunt, în principal, responsabile, pilonul abordează și domeniile în care UE nu are competențe și nicio intenție să adopte legi, dar în care orientările și schimbul de practici ar fi de dorit.

Persoane de contact pentru presă:

Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)

Sara SOUMILLION (+32 2 296 70 94)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 Pagini utile

Comunicat de presă integral

Comunicat de presă privind Summitul social pentru locuri de muncă și creștere echitabilă

Întrebări și răspunsuri: Către un pilon european al drepturilor sociale

Pagina web dedicată pilonului european al drepturilor sociale

#SocialSummit17


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană