Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
23.02.2017 - Rezultate încurajatoare privind transferul și relocarea migranților
ED Targoviste

Cel de-al nouălea raport de progres privind transferul și relocarea migranților, publicat în 8 februarie, arată că statele membre au continuat să își intensifice eforturile oferind, până în prezent, căi legale și sigure de relocare pentru 13.968 de persoane. S-a menținut, de asemenea, tendința generală pozitivă în ceea ce privește transferurile, numărul total ajungând la 11.966 de persoane.

Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat: „În ultimele luni s-au înregistrat progrese atât în ceea ce privește transferul, cât și relocarea. Dar pentru ca eforturile noastre să răspundă provocărilor majore atât în statele membre UE din prima linie, precum și în zona noastră de vecinătate, este necesar să se facă mai mult, mai repede. Transferul tuturor persoanelor eligibile din Italia și Grecia este posibil, dar este nevoie de voință politică, de angajament și de perseverență din partea tuturor statelor membre pentru realizarea acestui obiectiv.”

Transfer

În perioada de raportare (8 decembrie 2016 – 8 februarie 2017), au fost transferate alte 3.813 persoane. În decembrie, s-a înregistrat un nou record privind transferurile din Italia și Grecia, respectiv 1.926 de persoane (764 din Italia și 1.162 din Grecia), iar în luna ianuarie au fost transferate alte 1.682 de persoane (551 din Italia și 1.131 din Grecia). Tot în luna decembrie, Comisia a solicitat statelor membre intensificarea eforturilor pentru a îndeplini obiectivele stabilite, și anume 1.000 persoane transferate lunar din Italia și 2.000 din Grecia. Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape situația și își va prezenta următorul raport în martie 2017.

Relocare

Raportul arată că statele membre au continuat să ofere căi sigure și legale către Europa celor care au nevoie de protecție internațională, aproape 14 mii de persoane din numărul total stabilit de 22.504 fiind deja relocate în temeiul mecanismului UE stabilit în iulie 2015. În perioada de monitorizare au fost relocate 913 persoane, în principal din Turcia, Iordania și Liban.

Numărul relocărilor din Turcia, efectuate în temeiul Declarației UE-Turcia, a continuat să crească datorită progreselor făcute de statele membre în pregătirea altor operațiuni de relocare. Astfel, începând din 4 aprilie 2016, au fost relocați din Turcia în UE 3.098 de cetățeni sirieni, cifră ce include și cele 487 de persoane relocate după publicarea raportului precedent.

Context

Mecanismul temporar de transfer de urgență a fost instituit prin două decizii ale Consiliului din septembrie 2015, prin care statele membre s-au angajat să transfere din Italia și Grecia persoanele care au nevoie de protecție internațională.

La 13 iulie 2016, Comisia a propus un cadru UE de relocare, cu caracter permanent, în vederea instituirii unui set comun de proceduri standard pentru selectarea candidaților la relocare, precum și a unui statut comun de protecție pentru persoanele relocate în UE, astfel încât, în viitor, să se raționalizeze și să se direcționeze mai bine eforturile de relocare la nivelul UE.

În 2016, Comisia a adoptat primul raport privind transferul și relocarea. La 12 aprilie18 mai15 iunie13 iulie28 septembrie9 noiembrie și, respectiv, la 8 decembrie 2016 au fost adoptate următoarele rapoarte de progres.

Persoane de contact pentru presă:

Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)

Tove ERNST (+32 2 298 67 64)

Markus LAMMERT (+ 32 2 298 04 23)

Kasia KOLANKO (+ 32 2 296 34 44)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini utile:

Comunicat de presă integral

Comunicare: Al nouălea raport privind transferul și relocarea

Anexa 1: Transferuri din Grecia         

Anexa 2: Transferuri din Italia

Anexa 3: Situația privind relocarea

Fișă informativă: Transferul și relocarea

Fișă informativă: Gestionarea crizei refugiaților - asistența financiară acordată de UE Greciei

Agenda europeană privind migrația

Decizia Consiliului privind transferul a 40.000 de persoane din Italia și Grecia

Decizia Consiliului privind transferul a 120.000 de persoane din Italia și Grecia

Decizia (UE) 2016/1754 a Consiliului din 29 septembrie 2016 de modificare a Deciziei (UE) 2015/1601 de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei

Concluziile Consiliului privind relocarea a 20.000 de persoane care au nevoie de protecție internațională

Declarația UE-Turcia din 18 martie 2016


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană