Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
17.03.2017 - Consiliul European de primăvară: creștere economică în toate statele membre
ED Targoviste

Liderii europeni reuniți în perioada 9-10 martie, la Bruxelles, în cadrul Consiliului European de primăvară, au examinat o serie de aspecte presante cu care se confruntă Europa, printre care situația economică a Uniunii, securitatea, migrația, dar și situația Balcanilor de Vest. Totodată, în cadrul reuniunii, Consiliul European l-a reales pe Donald Tusk în funcția de președinte, pentru un al doilea mandat de doi ani și jumătate, acesta urmând a fi exercitat între 1 iunie 2017 și 30 noiembrie 2019.

În ceea ce privește situația economică a Uniunii Europene, liderii reuniți au tras concluzia că reformele puse în aplicare de către statele membre, începând din 2008, dau rezultate. Redresarea economică se menține cu o creștere pozitivă în toate statele membre, previziunile sunt încurajatoare, iar rata șomajului e la cel mai scăzut nivel din 2009.

De asemenea, liderii au salutat votul pozitiv din Parlamentului European privind Acordul economic și comercial cuprinzător UE-Canada (CETA) și au solicitat adoptarea rapidă a unor propuneri legislative care ar dota UE cu instrumente compatibile cu normele OMC pentru a combate practicile comerciale neloiale și denaturările pieței. Totodată, relațiile comerciale cu China ar trebui consolidate pe baza unei înțelegeri comune a beneficiilor reciproc avantajoase, în timp ce toate negocierile în curs pentru acorduri de liber schimb, inclusiv cele cu Mercosur, Mexic și Japonia vor înregistra în perioada imediat următoare progrese decisive.

Discuțiile liderilor europeni referitoare la Uniunea bancară s-au axat pe nevoia de a finaliza uniunea bancară din punctul de vedere al reducerii și partajării riscurilor în sectorul financiar. Aceștia au insistat asupra importanței cooperării internaționale cu privire la elaborarea de standarde prudențiale și de supraveghere comune pentru serviciile financiare. Totodată, liderii au aprobat prioritățile în materie de politici pentru 2017, astfel cum figurează în analiza anuală a creșterii din acest an, precum și în proiectul de recomandare a Consiliului privind politica economică a zonei euro pentru 2017.

Șefii de stat sau de guvern reuniți la Bruxelles au salutat progresele înregistrate în domeniul Securității și apărării, reamintind importanța punerii în aplicare a propunerilor cuprinse în declarația comună privind cooperarea consolidată cu NATO.

În ceea ce privește securitatea internă și combaterea terorismului, aceștiaau cerut să se convină asupra propunerii referitoare la un sistem de intrare/ieșire până în iunie 2017 și să accelereze lucrările referitoare la propunerea privind sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS).

Privitor la problema migrației pe teritoriul Uniunii Europene, liderii europeni și-au reafirmat hotărârea de a ajunge la un consens cu privire la reforma politicii UE în materie de azil pe durata președinției malteze și susținerea acțiunilor întreprinse de statele membre cu titlu individual pentru a sprijini autoritățile din Libia, precum și vecinii acesteia nord-africani și din sud. De asemenea, în cadrul întâlnirii, Prim-ministrul maltez, Joseph Muscat, a prezentat un raport cu privire la progresele înregistrate în punerea în aplicare a măsurilor operaționale convenite cu ocazia reuniunii informale din Malta, din 3 februarie 2017.

Discuțiile liderilor prezenți la Consiliul European de primăvară, referitoare la Balcanii de Vest, au reafirmat sprijinul față de perspectiva europeană a regiunii și față de implicarea UE la toate nivelurile în derularea de reforme și proiecte orientate către UE. Liderii au subliniat necesitatea continuării pe calea reformelor, a relațiilor de bună vecinătate și a inițiativelor de cooperare regională favorabilă incluziunii.

Pagini utile:

Comunicat de presă integral

Găsirea de soluții la presiunile exercitate de migrație (informații generale)

Semestrul european în 2017 (informații generale)

Cooperarea UE în materie de securitate și apărare (informații generale)

Acordurile comerciale ale UE

Fondul european pentru investiții strategice

Strategia privind piața unică a bunurilor și serviciilor (informații generale)


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană