Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
19.05.2017 - Ajutoare de stat: Comisia simplifică normele pentru investițiile publice în porturi și aeroporturi, regiunile ultraperiferice și cultură
ED Targoviste

Comisia Europeană a aprobat miercuri, 17 mai, noi norme în materie de ajutoare de stat prin care anumite măsuri de sprijin public pentru porturi și aeroporturi, domeniul cultural și regiunile ultraperiferice sunt exceptate de la examinarea prealabilă a Comisiei. Obiectivul acestei măsuri este facilitarea investițiilor publice pentru crearea de locuri de muncă și creștere economică, fără a afecta concurența. 

Regulamentul general de exceptare pe categorii din 2014 permitea statelor membre să pună în aplicare o gamă largă de măsuri de ajutor de stat fără aprobarea prealabilă a Comisiei, deoarece probabilitatea ca acestea să denatureze concurența era foarte scăzută. Ca urmare, aproximativ 95 % din măsurile de ajutor de stat puse în aplicare de statele membre (cu o cheltuială anuală combinată de circa 28 de miliarde EUR) sunt în prezent exceptate. 

Doamna Margrethe Vestager, comisar responsabil cu politica în domeniul concurenței, a declarat: „Dorim să ne asigurăm că întreprinderile pot concura în condiții de egalitate în cadrul pieței unice — și dorim să facem acest lucru în modul cel mai eficient. Normele UE privind ajutoarele de stat sunt aceleași pentru toate statele membre. Modificările de astăzi le vor permite economisirea de timp și efort atunci când fac investiții în porturi și aeroporturi, în domeniul culturii și în regiunile ultraperiferice ale UE. Acestea permit, de asemenea, Comisiei să își concentreze atenția asupra măsurilor de ajutor de stat care au cel mai mare impact asupra concurenței în cadrul pieței unice și «să se implice în chestiunile majore și să rămână discretă în chestiunile de o mai mică importanță», spre beneficiul tuturor cetățenilor europeni”.

În ceea ce privește aeroporturile, statele membre vor putea face investiții publice în aeroporturile regionale care deservesc până la 3 milioane de pasageri anual, fără un control prealabil din partea Comisiei. În ceea ce privește porturile, statele membre vor putea realiza investiții publice de până la 150 de milioane EUR în porturile maritime și de până la 50 de milioane EUR în porturile interioare în aceleași condiții. De asemenea, autoritățile publice pot acum să compenseze mai ușor societățile comerciale pentru costurile suplimentare cu care se confruntă în cazul în care își desfășoară activitatea în regiunile ultraperiferice ale UE.

Regulamentul de modificare va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Regulamentul de modificare, împreună cu o notă explicativă, este disponibil la această adresă.

Context:

Această inițiativă are drept scop reducerea sarcinii administrative a autorităților publice și a altor părți interesate în contextul agendei Comisiei privind o reglementare adecvată și funcțională la nivelul UE (REFIT). Inițiativa se înscrie în eforturile Comisiei de a concentra controlul ajutoarelor de stat asupra cazurilor mai mari, care au un impact semnificativ asupra concurenței de pe piața unică, și vine în completarea mai multor măsuri întreprinse de Comisie în ultimii doi ani pentru a moderniza modalitățile de asigurare a respectării normelor privind ajutoarele de stat. Scopul acestor inițiative este de a facilita și mai mult investițiile publice în sprijinul obiectivelor noastre comune privind ocuparea forței de muncă și creșterea economică, schimbările climatice, inovarea și coeziunea socială.

Pagini utile:

Comunicat de presă integral

Fișa informativă: Ajutoare de stat: Comisia extinde domeniul de aplicare al Regulamentului general de exceptare pe categorii — întrebări frecvente

Persoane de contact pentru presă:

Ricardo CARDOSO (+32 2 298 01 00)

Yizhou REN (+32 2 299 48 89)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană