Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
28.01.2018 - Îmbunătățirea inspecției tehnice pentru sporirea siguranței rutiere
ED Targoviste

România este unul dintre cele șase state membre cărora Comisia Europeană le-a solicitat, în 25 ianuarie, să transpună Pachetul privind inspecția tehnică auto, adoptat în 2014, al cărui scop este de a îmbunătăți inspecția vehiculelor în UE și, prin urmare, siguranța rutieră. Acest pachet este format din trei directive ale UE pe care statele membre trebuiau să le transpună până la 20 mai 2017. Cu toate acestea, până în prezent, Cipru, Cehia, Germania, Irlanda, România și Slovacia nu au făcut acest lucru sau l-au făcut doar parțial. 

În primul rând, Cehia, România și Slovacia nu au adoptat, publicat și comunicat Comisiei măsurile naționale de transpunere a normelor actualizate cu privire la inspecția tehnică periodică a autovehiculelor și a remorcilor acestora (Directiva 2014/45/UE). Directiva reglementează autoturismele, camioanele, autobuzele, remorcile grele, motocicletele și tractoarele de mare putere și definește elementele care trebuie testate în timpul inspecțiilor tehnice auto, metodele de testare, defectele și evaluarea acestora. De asemenea, directiva introduce cerințe minime privind infrastructura de inspecție, formarea inspectorilor și organismele de supraveghere.

În al doilea rând, Cipru, Irlanda și Slovacia nu au adoptat, publicat și comunicat Comisiei măsurile naționale de transpunere a normelor actualizate privind documentele de înmatriculare pentru vehicule (Directiva 2014/46/UE). Această directivă impune statelor membre să instituie registre electronice de înmatriculare a vehiculelor, cu conținut armonizat, și definește procedura care trebuie urmată în cazul în care vehiculul nu trece inspecția tehnică periodică.

În al treilea rând, Cehia, Germania, Irlanda și Slovacia nu au adoptat, publicat și comunicat Comisiei măsurile naționale de transpunere a regimului actualizat pentru controlul tehnic în trafic al vehiculelor comerciale (Directiva 2014/47/UE). Această directivă prevede norme comune pentru controlul tehnic în trafic al camioanelor, autobuzelor, remorcilor grele și tractoarelor de mare putere. Comisia a transmis aceste solicitări sub formă de avize motivate.

Toate statele membre în cauză au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde; în caz contrar, Comisia poate decide să le trimită în fața Curții de Justiție a UE.

Despre procedurile privind pachetul lunar de decizii

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Principalele decizii adoptate de Comisie în luna ianuarie includ 21 de scrisori de punere în întârziere67 de avize motivate și 8 trimiteri în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. Totodată, Comisia închide 86 de cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii de către Comisie.

Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

Persoane de contact pentru presă:

Enrico BRIVIO (+32 2 295 61 72)

Alexis PERIER (+32 2 296 91 43)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini utile

Principalele decizii cuprinse în pachetul din ianuarie privind procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor

Fișă informativă despre procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor

Pagina dedicată procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană