Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
28.01.2018 - Neaplicarea normelor privind piețele instrumentelor financiare
ED Targoviste

România și alte 10 state membre au primit o solicitare din partea Comisie Europene, în 25 ianuarie, de a pune integral în aplicare în cadrele lor naționale Directiva revizuită privind piețele instrumentelor financiare (Directiva 2014/65/UE, MiFID II). Această directivă, împreună cu un regulament [Regulamentul (UE) nr. 600/2014, MiFIR], a fost adoptată în urma crizei financiare cu scopul de a contribui la realizarea unor piețe financiare mai transparente, competitive și integrate în UE, pentru a asigura existența unui volum mai mic de tranzacții în afara piețelor reglementate și o mai mare protecție a investitorilor și consumatorilor și, nu în ultimul rând, pentru a spori stabilitatea financiară. 

Directiva armonizează regimul de reglementare din UE în ceea ce privește cerințele organizatorice aplicabile pentru firmele de investiții, piețele reglementate, piețele întreprinderilor mici și mijlocii și serviciile de raportare a datelor. De asemenea, ea stabilește norme armonizate privind regulile de conduită în afaceri pentru serviciile de investiții, inclusiv în cazul stimulentelor, cerințelor de dezvăluire a informațiilor și normelor de guvernanță privind produsele.

Cu toate că termenul-limită inițial pentru transpunerea directivei a fost prelungit cu un an, de la 3 iulie 2016 la 3 iulie 2017, statele membre în cauză nu au transpus integral sau nu au transpus deloc normele respective în legislația lor națională.

În acest context, Comisia a solicitat ca Bulgaria, Croația, Grecia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, România, Slovenia și Spania să pună integral în aplicare Directiva delegată (UE) 2017/593 a Comisiei din 7 aprilie 2016, de completare a Directivei 2014/65/UE (cunoscută și ca MiFID II) în ceea ce privește protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de guvernanță a produsului și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare. 

Dacă măsurile de transpunere integrală a acestor directive nu sunt notificate în termen de două luni, Comisia poate decide să trimită statele membre respective în fața Curții de Justiție a UE.

Despre procedurile privind pachetul lunar de decizii

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Principalele decizii adoptate de Comisie în luna ianuarie includ 21 de scrisori de punere în întârziere67 de avize motivate și 8 trimiteri în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. Totodată, Comisia închide 86 de cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii de către Comisie.

Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

Persoane de contact pentru presă:

Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194

Letizia Lupini - tel.: +32 229 51958

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini utile

Principalele decizii cuprinse în pachetul din ianuarie privind procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor

Fișă informativă despre procedura în constatarea neîndeplinirii obligațiilor

Pagina dedicată procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană