Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
11.06.2018 - Bugetul UE: suplimentarea fondurilor pentru investiții care vizează conectarea cetățenilor europeni prin infrastructuri de înaltă performanță
ED Targoviste

În cadrul următorului buget al UE pe termen lung, aferent perioadei 2021-2027, Comisia Europeană a propus reînnoirea Mecanismului pentru interconectarea Europei cu 42,3 miliarde euro, pentru sprijinirea investițiilor în rețelele europene de infrastructură din sectorul transporturilor (30,6 miliarde euro), al energiei (8,7 miliarde euro) și din sectorul digital (3 miliarde euro).

Aceasta reprezintă o creștere de 47% comparativ cu perioada 2014-2020[1] și demonstrează angajamentul UE de a crea o Uniune bine conectată și integrată, în care cetățenii și întreprinderile pot beneficia pe deplin de libera circulație și de piața unică. Pentru perioada 2021-2027, Comisia propune consolidarea dimensiunii de mediu a Mecanismului pentru interconectarea Europei, cu o țintă de 60% din bugetul acestuia care să contribuie la realizarea obiectivelor climatice. Aceasta va contribui la consolidarea uniunii energetice, la îndeplinirea angajamentelor asumate de UE în temeiul Acordului de la Paris și la întărirea poziției de lider mondial a Europei în lupta împotriva schimbărilor climatice.

Vicepreședintele responsabil cu uniunea energetică, Maroš Šefčovič, a declarat: „După încheierea Acordului de la Paris, crearea de legături între sectoare a devenit imperativă. Noul Mecanism pentru interconectarea Europei va permite și mai multe sinergii între sectoarele transporturilor, energiei și digital, pentru a spori la maximum impactul tranziției energetice. Totodată, bugetul majorat al mecanismului și posibilitatea combinării cu alte instrumente vor ajuta Europa să rămână într-o poziție de prim-plan în ceea ce privește proiectele inovatoare precum rețelele inteligente și stocarea energiei”.

Comisarul pentru politici climatice și energie, Miguel Arias Cañete, a afirmat: „Această propunere va asigura infrastructura necesară pentru tranziția către o energie curată și va contribui la atingerea țintelor ambițioase pe care le-am fixat pentru 2030 în materie de climă și energie. Noul program ne va ajuta totodată să finalizăm proiecte strategice, cum este sincronizarea statelor baltice cu rețeaua electrică europeană, care sunt esențiale pentru o uniune energetică veritabilă”.

Comisarul pentru transporturi, Violeta Bulc, a declarat: „Transporturile sunt un domeniu în care UE aduce beneficii concrete pentru cetățenii săi, și propunem astăzi un buget fără precedent pentru îmbunătățirea mobilității pe continentul nostru. Dorim ca europenii să călătorească în cea mai modernă, mai sigură, mai ecologică și mai conectată rețea din lume. Merită pe deplin acest lucru.”

Propunerea Comisiei urmărește o mai bună integrare a sectoarelor transporturilor, energiei și digital, pentru a accelera decarbonizarea și digitalizarea economiei UE. Soluțiile de mobilitate curate – cum este mobilitatea electrică – necesită o integrare strânsă a sectorului transporturilor cu sectorul energiei. Printre alte exemple se numără mobilitatea autonomă, stocarea energiei și rețelele inteligente.

1. Transporturi: o mobilitate sigură, curată și conectată

Mecanismul pentru interconectarea Europei va sprijini o mobilitate inteligentă, sustenabilă, incluzivă și care răspunde cerințelor de securitate și siguranță, în conformitate cu propunerile „Europa în mișcare” și cu politica UE în materie de infrastructură de transport. De exemplu, mecanismul va contribui la decarbonizarea transporturilor prin prioritizarea modurilor de transport ecologice (cum este transportul feroviar) și crearea unor puncte de încărcare pentru combustibili alternativi. Se propune totodată un accent mai puternic pe modernizarea rețelei, în special pentru îmbunătățirea siguranței și securității. Ca expresie concretă a solidarității europene, o parte din buget (11,3 miliarde euro) va fi rezervată pentru statele membre eligibile pentru a beneficia de Fondul de coeziune.

Pentru întâia dată, Mecanismul pentru interconectarea Europei va sprijini și infrastructura de transport cu dublă utilizare civilă și militară, cu 6,5 miliarde EUR. Obiectivul avut în vedere este adaptarea rețelei de transport europene la cerințele militare și îmbunătățirea mobilității militare în UE. Aceasta va reprezenta o contribuție importantă la crearea unei veritabile uniuni a apărării până în 2025, care reprezintă o prioritate politică a acestei Comisii. Propunerea de astăzi răspunde Comunicării comune din noiembrie 2017 și Planului de acțiune din martie 2018.

2. Energie: accesibilă, sigură și durabilă

În sectorul energetic, noul Mecanism pentru interconectarea Europei va permite crearea unei veritabile uniuni energetice și va sprijini tranziția energetică în conformitate cu obiectivele propunerilor privind energia curată pentru toți europenii. Astfel, Europa va putea rămâne un pionier al tranziției către o energie curată, în concordanță cu prioritatea politică a Comisiei Juncker ca UE să devină lider mondial în domeniul energiei din surse regenerabile.

În acest scop, o nouă componentă a bugetului va stimula cooperarea dintre statele membre cu privire la proiectele transfrontaliere de producție a energiei din surse regenerabile, pentru a promova adoptarea strategică a tehnologiilor din domeniul energiei din surse regenerabile gata de lansare pe piață. Programul va continua totodată să sprijine infrastructurile rețelelor transeuropene majore, permițând o mai bună integrare a pieței interne a energiei, stimulând interoperabilitatea rețelelor la nivel transfrontalier și transsectorial, facilitând decarbonizarea și garantând securitatea aprovizionării cu energie.

3. Sectorul digital: o rețea în bandă largă de mare capacitate

Mecanismul pentru interconectarea Europei va sprijini crearea unei infrastructuri digitale de ultimă generație, care pune bazele unei piețe unice digitale funcționale. Digitalizarea industriei europene și modernizarea unor sectoare precum transporturile, energia, sănătatea și administrația publică depind de accesul universal la rețele de mare și foarte mare capacitate fiabile, accesibile și de calitate. În condițiile unei cereri tot mai mari de rețele și infrastructură de mare capacitate în domeniul comunicațiilor electronice, noul Mecanism pentru interconectarea Europei va acorda o mai mare importanță infrastructurilor de conectivitate digitală.

Etapele următoare

Un acord rapid asupra bugetului global al UE pe termen lung și a propunerilor sectoriale ale acestuia este esențial pentru ca fondurile UE să înceapă să aibă rezultate pe teren cât mai curând posibil. Proiectele de infrastructură de mare amploare aflate în curs de desfășurare ar fi altminteri grav afectate de întârzieri. În sectorul transporturilor, ar fi afectate proiecte emblematice precum legăturile feroviare Rail Baltica, Tunelul Brenner, Lyon-Torino, Evora-Merida etc. De exemplu, Rail Baltica trebuie să poată lansa achizițiile publice majore necesare pentru construcție în 2021. Acest lucru este crucial pentru finalizarea unui proiect care va contribui la conectarea a cinci milioane de persoane din statele baltice.

Un acord asupra următorului buget pe termen lung în 2019 ar permite o tranziție armonioasă de la bugetul pe termen lung actual (2014-2020) la cel nou și ar asigura predictibilitatea și continuitatea finanțării în beneficiul tuturor.

Context

Rețelele transeuropene și cooperarea transfrontalieră sunt nu numai esențiale pentru funcționarea pieței unice, dar și strategice pentru implementarea uniunii energetice, a pieței unice digitale și pentru dezvoltarea unor moduri de transport sustenabile. Fără intervenția UE însă, operatorii privați și autoritățile naționale nu au suficiente stimulente pentru a investi în proiecte de infrastructură transfrontaliere.

Mecanismul pentru interconectarea Europei urmărește remedierea acestei situații grației unei cofinanțări a UE. Fondurile sunt alocate pe baza unor cereri competitive de propuneri gestionate de Comisia Europeană și de Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA).

Alături de programul InvestEU, mecanismul contribuie, de asemenea, la reducerea deficitului de investiții în Europa și la crearea de locuri de muncă și de creștere economică.

 

Persoane de contact pentru presă:

Enrico BRIVIO (+32 2 295 61 72)

Alexis PERIER (+32 2 296 91 43)

Anna-Kaisa ITKONEN (+32 2 29 56186)

Nicole BOCKSTALLER (+32 2 295 25 89)

Nathalie VANDYSTADT (+32 2 296 70 83)

Inga HOGLUND (+32 2 295 06 98)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Text juridic și fișă informativă

Bugetul UE pentru viitor

Modificări propuse privind rețeaua transeuropeană de transport

[1] Comparație în prețuri curente între UE-27 în 2014-2020 și UE-27 în 2021-2028. Creșterea este de 29 % la prețurile constante din 2018.


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană