Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
03.12.2018 - Strategia UE pentru 2050 privind schimbările climatice, susținută de europeni
ED Targoviste

Comisia Europeană a adoptat, în 28 noiembrie, o viziune strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei până în 2050 – O planetă curată pentru toți. Conform celui mai recent sondaj Eurobarometru, 85% dintre români, aceeași proporție ca la nivelul UE,  schimbările climatice sunt de acord că lupta împotriva schimbărilor climatice și utilizarea mai eficientă a energiei pot genera creștere economică și locuri de muncă în Europa.

Vicepreședintele Comisiei responsabil pentru uniunea energetică, Maroš Šefčovič, a declarat: „Nu putem trăi în siguranță pe o planetă a cărei climă este în afara oricărui control. Însă acest lucru nu înseamnă că, pentru a reduce emisiile, ar trebui să sacrificăm mijloacele de subzistență ale europenilor. În ultimii ani, am arătat cum pot fi reduse emisiile, creând în același timp prosperitate, locuri de muncă locale de înaltă calitate și îmbunătățind calitatea vieții oamenilor. În mod inevitabil, Europa va continua să se transforme. Strategia noastră arată acum că până în 2050 putem, în mod realist, face în așa fel încât Europa să devină atât neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei, cât și prosperă, fără a lăsa în urmă niciun cetățean european și nicio regiune.”

Strategia arată modul în care Europa poate deschide calea către neutralitatea din punctul de vedere al impactului asupra climei prin investiții în soluții tehnologice realiste, prin responsabilizarea cetățenilor și prin alinierea acțiunilor în domenii-cheie, cum ar fi politica industrială, finanțele sau cercetarea, asigurând, în același timp, echitatea socială pentru o tranziție echitabilă.

Conform celui mai recent sondaj Eurobarometru special (din noiembrie 2018), 84% dintre români (93% media UE) consideră că schimbările climatice sunt provocate de activitatea umană. De asemenea, majoritatea românilor (89%, la o medie UE de 92%) consideră că sunt necesare mai multe astfel de măsuri implementate la nivelul statelor membre. Printre efectele schimbărilor climatice care se vor intensifica până în 2050, românii au enumerat degradarea solurilor și deșertificarea (52%, la o medie europeană de 49%), lipsa hranei și a apei potabile (48%, față de 63% media UE) și nu în ultimul rând răspândirea bolilor infecțioase și a epidemiilor (44%, la o medie UE de 34%).

Răspunzând invitației adresate de Consiliul European în martie 2018, viziunea Comisiei pentru un viitor neutru din punctul de vedere al impactului asupra climei înglobează aproape toate politicile UE și respectă obiectivul Acordului de la Paris de a menține creșterea temperaturii mult sub 2°C și de a continua eforturile pentru menținerea acesteia la nivelul de 1,5°C. Pentru UE, rolul de lider mondial în ceea ce privește neutralitatea din punctul de vedere al impactului asupra climei înseamnă realizarea acestui lucru până în 2050.

Etapele următoare

Comisia Europeană invită Consiliul European, Parlamentul European, Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social să analizeze viziunea UE privind o Europă neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei până în 2050. Pentru a-i pregăti pe șefii de stat și de guvern din UE să dea un nou contur viitorului Europei în cadrul Consiliului European din 9 mai 2019 de la Sibiu, miniștrii din cadrul tuturor formațiunilor relevante ale Consiliului ar trebui să desfășoare dezbateri politice de amploare privind contribuția domeniilor lor de politică la viziunea de ansamblu.

 Persoane de contact pentru presă:

Anna-Kaisa ITKONEN (+32 2 29 56186)

Lynn RIETDORF (+32 2 297 49 59)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 Pagini utile

Eurobarometru special 479 Viitorul Europei

Comunicat de presă privind strategia pentru 2050

O planetă curată pentru toți: strategia pe termen lung de pe site-ul web Europa, inclusiv textul comunicării Comisiei


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană