Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
11.02.2019 - Comisia facilitează accesul transfrontalier securizat al cetățenilor la date medicale
ED Targoviste

Comisia a prezentat o serie de recomandări în vederea creării unui sistem securizat care să le permită cetățenilor accesul la dosarele lor electronice de sănătate în toate statele membre.

În prezent, există diferențe mari între statele membre ale UE în ceea ce privește accesul cetățenilor europeni la propriile dosare electronice de sănătate. Deși unii cetățeni pot avea acces parțial la dosarele lor electronice de sănătate la nivel național sau transfrontalier, mulți alții au acces electronic limitat sau nu au deloc acces la aceste date. De aceea, Comisia prezintă astăzi recomandări care vor facilita accesul transfrontalier securizat și care respectă pe deplin Regulamentul general privind protecția datelor.

Vicepreședintele Andrus Ansip, comisarul pentru piața unică digitală, a declarat: Cetățenii doresc să aibă de oriunde acces online securizat și complet la propriile date medicale. Având la dispoziție dosare de sănătate fiabile, profesioniștii din domeniul sănătății pot administra mai rapid tratamente mai bine documentate. Pentru a putea propune cele mai bune servicii de îngrijire personalizată, sistemele noastre de sănătate trebuie să dispună de cele mai bune resurse. Împreună, trebuie să dezvoltăm și să accelerăm schimbul securizat de dosare electronice de sănătate în întreaga UE. Vom contribui astfel la ameliorarea vieții cetățenilor și vom sprijini inovatorii să găsească următoarea generație de soluții digitale și tratamente medicale.

Vytenis Andriukaitis, comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, a adăugat: Câți dintre noi, atunci când am călătorit sau ne-am mutat într-un alt stat membru nu ne-am fi dorit să avem acces la datele noastre medicale și să le comunicăm medicului generalist din localitatea în care ne aflam? Posibilitatea de a transmite în mod securizat informații medicale medicilor din străinătate nu contribuie doar la îmbunătățirea semnificativă a calității actului medical, ci are efecte pozitive și asupra bugetelor pentru sănătate. Este mai puțin probabil că vor trebui repetate investigații medicale costisitoare, precum teste imagistice sau analize de laborator.

Mariya Gabriel, comisarul pentru economia digitală și societatea digitală, a adăugat: Ca parte a eforturilor noastre de a le oferi cetățenilor din UE acces la servicii digitale sigure și de înaltă calitate, inițiativa de astăzi îi va ajuta pe pacienți să beneficieze de tratament oriunde în UE, inclusiv în caz de urgență. Cadrul UE propus pentru schimbul de dosare electronice de sănătate le va permite, de asemenea, medicilor și altor practicieni din domeniul medical să îi asiste pe cetățeni într-un mod mai eficient și mai eficace.

Statele membre au început deja să pună la dispoziție anumite părți ale dosarelor electronice de sănătate și permit schimbul acestora la nivel transfrontalier. Începând cu 21 ianuarie 2019, cetățenii finlandezi pot cumpăra medicamente în Estonia în baza unor prescripții electronice, iar medicii luxemburghezi vor putea avea în curând acces la dosarele pacienților cehi.

Recomandările de astăzi propun ca statele membre să extindă această activitate la trei noi rubrici ale dosarului de sănătate, și anume analize de laborator, bilete de ieșire din spital, teste imagistice și rapoarte imagistice. Totodată, inițiativa deschide calea pentru dezvoltarea specificațiilor tehnice care vor fi utilizate pentru a face schimb de dosare de sănătate în fiecare caz în parte.

Așadar, accesul integral la dosarele de sănătate personale la nivelul UE poate oferi importante beneficii cetățenilor europeni, ca de exemplu:

  • în cazul unui accident care se produce în cursul unei călătorii într-un alt stat membru al UE, medicii vor avea acces imediat la informațiile cu privire la pacient (de exemplu, informații legate de afecțiuni cronice, alergii sau intoleranță la anumite medicamente). Astfel, medicii vor putea mult mai bine să propună tratamentul cel mai eficient și oportun;
  • o mai bună calitate a serviciilor de îngrijire medicală și asigurarea continuității acestor servicii atunci când cetățenii se deplasează în UE;
  • stimularea cercetării medicale în ceea ce privește marile provocări în materie de sănătate, precum bolile cronice și neurodegenerative, prin facilitarea schimbului de date. Pentru aceasta este necesar acordul cetățenilor, într-un mod semnificativ și în deplină conformitate cu normele europene privind protecția datelor;
  • sprijinirea eficienței și a durabilității sistemelor de sănătate, de exemplu, prin transmiterea analizelor de laborator și a radiografiilor recente ale unui pacient. În acest fel, un spital din alt stat membru nu va trebui să repete teste similare, economisindu-se timp și reducându-se costurile spitalicești.

Etapele următoare

Pentru a dezvolta în continuare acest schimb de informații, se va institui un proces de coordonare comun între Comisie și statele membre. Acest proces va permite reunirea contribuțiilor și a informațiilor de la părțile interesate, ca de exemplu reprezentanții sectorului, profesioniștii din domeniul sănătății și reprezentanții pacienților, atât la nivelul UE, cât și la nivel național.

Procesul de coordonare comun va garanta că toate părțile relevante participă la procesul de dezvoltare ulterioară a formatului european de schimb al dosarelor electronice de sănătate. Statele membre, în cadrul rețelei de e-sănătate, vor stabili orientări practice pentru punerea în aplicare și monitorizarea progreselor înregistrate.

Context

Comunicarea privind modalitățile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de asistență în cadrul pieței unice digitale, adoptată în aprilie 2018, a identificat trei domenii de acțiune:

 (1) accesul sigur al cetățenilor la datele medicale și partajarea acestora la nivel transfrontalier;

 (2) îmbunătățirea datelor pentru a dezvolta cercetarea, prevenirea bolilor și asistența medicală personalizată;

 (3) instrumente digitale pentru autonomizarea cetățenilor și pentru asistența orientată către pacient.

Se estimează că, până la sfârșitul anului 2021, pe lângă Finlanda, Estonia, Luxemburg și Republica Cehă, 18 țări vor face schimb de dosare ale pacienților și de prescripții electronice. Beneficiind de sprijin de la Programul privind telecomunicațiile din cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE), multe state membre lucrează deja la o infrastructură de servicii digitale de e-sănătate în cadrul rețelei de e-sănătate. 

Recomandarea, care sprijină statele membre să ducă mai departe aceste schimburi, are la bază dosarele pacienților și schimburile de prescripții electronice/eliberarea electronică și propune specificații pentru noi cazuri de utilizare, cum ar fi rezultatele analizelor de laborator, imagistica medicală și rapoartele imagistice, precum și biletele de ieșire din spital, într-o primă etapă. Recomandarea subliniază faptul că trecerea la dosarele electronice de sănătate interoperabile în UE ar trebui corelată cu asigurarea protecției și a securității datelor, în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) și cu respectarea deplină a cadrului de securitate cibernetică.

Legat de această acțiune a UE, se pregătește, de asemenea, o decizie de punere în aplicare revizuită privind stabilirea normelor pentru înființarea, gestionarea și funcționarea rețelei de autorități naționale responsabile cu e-sănătatea (2011/890/UE). Scopul deciziei este de a clarifica modul de funcționare al rețelei de e-sănătate, în special în ceea ce privește infrastructura de servicii digitale de e-sănătate. Procesul de consultare s-a încheiat astăzi. Comisia va prelucra informațiile primite de la părțile interesate și va publica rezultatele în lunile următoare.

Informații suplimentare

Recomandarea Comisiei privind un format european de schimb al dosarelor electronice de sănătate

Întrebări și răspunsuri

Infografic - Impactul formatului european de schimb al dosarelor electronice de sănătate

Mai multe informații cu privire la recomandare

Raportul din 2018 privind indicele economiei și societății digitale – Servicii publice digitale

Sondajul special Eurobarometru 460: Atitudinile cetățenilor față de impactul digitalizării și al automatizării în viața de zi cu zi

Serviciile electronice transfrontaliere de sănătate

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană