Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
09.05.2019 - Comisia prezintă rezultatele inițiativei de sprijinire a regiunilor în tranziția industrială
ED Targoviste

Astăzi, Comisia Europeană prezintă primele rezultate ale unei inițiative lansate în urmă cu un an pentru a sprijini 10 regiuni ale UE și două state membre în tranziția industrială. 

Acestea i-au solicitat Comisiei sprijinul și expertiza pentru a realiza tranziția industrială și a elabora strategii de dezvoltare pe baza domeniilor în care acestea prezintă o forță concurențială - așa-numita „specializare inteligentă” a acestora.

Pe parcursul anului trecut, experți ai Comisiei au purtat discuții cu autoritățile naționale și regionale și au identificat obstacolele care îngreunează crearea de locuri de muncă și creșterea economică. Primele etape ale acestei inițiative constau în lansarea a 12 proiecte-pilot, câte unul pe regiune sau stat membru, al căror obiectiv este eliminarea obstacolelor specifice din calea tranziției industriale. Fiecare program prezentat astăzi va primi un grant UE în valoare de 300.000 euro. 

Comisarul pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat: „Pe baza primelor rezultate ale acestei inițiative, invit toate regiunile să reproducă experiența în viitor. Acestea ar trebui să identifice deficiențele care trebuie remediate, precum și atuurile care trebuie valorificate pentru a se conecta la lanțul de valori în economia noastră globalizată. În vederea îndeplinirii acestui obiectiv, regiunile și statele respective vor avea acces la fonduri de coeziune în valoare de peste 90 de miliarde euro pentru cercetare, inovare și pentru întreprinderile mici și mijlocii în cadrul următorului buget pe termen lung al UE.” 

Cantabria, Spania: Din cauza schimbărilor tehnologice, sectorul agroalimentar regional a pierdut multe locuri de muncă. Cu ajutorul grantului UE, regiunea lansează un proiect de recalificare și incluziune profesională în acest sector. 

Centre-Val de Loire, Franța: Regiunea dorește să adapteze competențele cetățenilor săi la locurile de muncă de mâine. Programul-pilot finanțat de UE va ajuta întreprinderile mici și mijlocii locale din sectoarele tradiționale să își amplifice cunoștințele și competențele digitale. 

Grand Est, Franța: Pentru a realiza tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, regiunea va utiliza grantul UE în scopul de a crea un centru de testare a soluțiilor pentru tranziția energetică în întreprinderile locale. 

Hauts-de-France, Franța: Pentru a se adapta la schimbările tehnologice și digitale, regiunea va utiliza grantul pentru a ajuta întreprinderile mici și mijlocii inovatoare locale să includă tehnologiile digitale în procesele de producție sau în proiectarea produselor.

Lituania: Grantul UE va contribui la introducerea unei foi de parcurs privind economia circulară în întreaga industrie lituaniană. 

Finlanda de nord-est, Finlanda: Regiunea își va ajuta întreprinderile să utilizeze inovarea produsă de alți actori, cum ar fi universitățile sau incubatoarele de afaceri. Regiunea lansează un proiect-pilot pentru promovarea și finanțarea inovării interregionale în industria forestieră și a lemnului. 

Zona Metropolitană Manchester, Regatul Unit: Regiunea va utiliza grantul UE pentru a dezvolta și a testa o „Cartă a locurilor de muncă avantajoase”, cu scopul de a îmbunătăți competențele, calitatea locurilor de muncă, productivitatea și salariile în întreprinderile locale. 

Suedia de Centru-Nord, Suedia: Pentru a realiza tranziția către o economie circulară cu emisii reduse de dioxid de carbon, regiunea va crea un laborator în scopul de a căuta soluții care permit o utilizare mai eficientă a resurselor pentru întreprinderile locale. 

Piemonte, Italia: Regiunea dorește să promoveze inovarea deschisă(link is external)și să dezvolte mecanismele de finanțare a inovării. Prin grantul UE, regiunea va testa noi soluții de gestionare și finanțare a clusterelor industriale locale și de difuzare regională a inovării. 

Saxonia, Germania: Regiunea va utiliza grantul UE pentru a găsi noi modele de afaceri care vor ajuta la decarbonizarea industriei regionale a autovehiculelor. 

Slovenia: Această țară va institui o platformă de colaborare online și fizică pentru a dezvolta industria slovenă 4.0, care include domenii precum securitatea cibernetică, tehnologia de tip cloud computing, volumele mari de date sau robotica. 

Valonia (Belgia): Regiunea va testa noi soluții în domeniul materialelor plastice, de la producție până la consum și reciclare, și va promova procese circulare pentru materialele plastice în întreprinderile mici și mijlocii locale. 

Context 

Beneficiile globalizării se resimt la scară largă, însă costurile sunt adesea localizate. Unele regiuni au profitat de avantajele oportunităților tot mai mari de efectuare a schimburilor comerciale, în timp ce altele continuă să facă eforturi pentru a se adapta și a profita de inovare, de digitalizare, de decarbonizare și de competențele necesare pentru a-și menține poziția în această economie globalizată. 

Cele 12 regiuni și state membre au multe puncte în comun. Au pierdut locuri de muncă în sectorul industrial în ultimii 15 de ani, dar au atuuri de care pot să profite, precum și voința de a-și transforma propria economie. În iulie 2017, Comisia a prezentat o comunicare privind „Consolidarea inovării în regiunile UE” și a lansat două inițiative: una privind tranziția industrială, ale cărei rezultate sunt prezentate astăzi, și una privind stabilirea parteneriatului interregional pentru inovare, ale cărei rezultate au fost prezentate în decembrie 2017. 

 

Persoane de contact pentru presă: 

Christian SPAHR (+32 2 295 61 53) 

Sophie DUPIN DE SAINT-CYR (+32 2 295 61 69) 

Întrebări din partea publicului larg: 

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini utile 

Broșură - Tranziția industrială: nicio regiune nu va fi uitată

Fișă informativă - O industrie a UE pregătită pentru viitor

Comunicat de presă - Regiunile vor beneficia de sprijinul UE pentru construirea unor economii reziliente (septembrie 2017) 

Comunicat de presă - Commission gives new support to help industrial transition regions build resilient and low-carbon economies (Comisia acordă un nou sprijin pentru a ajuta regiunile în tranziție industrială să construiască economii reziliente și cu emisii scăzute de dioxid de carbon) (decembrie 2017) 

Comunicat de presă - Un sprijin mai important din partea Comisiei pentru regiunile industriale în vederea construirii de economii reziliente și competitive (martie 2018) 


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană