Chestionar 2019

Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte funcţionează în cadrul Bibliotecii Judeţene „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa şi este destinat tuturor cetăţenilor care au nevoie de informaţii privind oricare dintre domeniile de activitate ale instituţiilor Uniunii Europene. Vă rugăm să ne sprijiniţi pentru a evalua şi îmbunătăţi calitatea serviciilor oferite de noi, răspunzând întrebărilor de mai jos!

1. De la Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte puteți primi informații pe teme europene. Cât de mulţumit sunteţi de acțiunile/mijloacele enumerate mai jos? Care considerați că sunt mai eficiente pentru a disemina astfel de informații? Pentru fiecare, bifați varianta pe care o considerați potrivită. În variantele care nu vi se potrivesc, vă rugăm să selectaţi „Nu se aplică”. O SINGURĂ VARIANTĂ DE RĂSPUNS.

Participarea la evenimente cu tematică europeană organizate de centrul EUROPE DIRECT (Ziua Europei, sesiuni de formare, seminarii, concursuri, conferinţe ș.a.):

Foarte multumit Multumit Nemultumit Foarte nemultumit Nu se aplica

Reprezentații de teatru forum

Foarte multumit Multumit Nemultumit Foarte nemultumit Nu se aplica

Dezbateri publice pe teme europene

Foarte multumit Multumit Nemultumit Foarte nemultumit Nu se aplica

Am accesat site-ul www.edtargoviste.ro

Foarte multumit Multumit Nemultumit Foarte nemultumit Nu se aplica

Am accesat pagina/grupul Facebook

Foarte multumit Multumit Nemultumit Foarte nemultumit Nu se aplica

Acces la publicaţii gratuite şi consultanţă, inclusiv prin punctele de informare care funcționează în școli, licee, biblioteci publice

Foarte multumit Multumit Nemultumit Foarte nemultumit Nu se aplica

Acces la internet prin calculatoare şi WI-FI la sediul Centrului

Foarte multumit Multumit Nemultumit Foarte nemultumit Nu se aplica

Schimburi de experienţă, vizite de informare şi/sau documentare în ţară şi/sau în străinătate

Foarte multumit Multumit Nemultumit Foarte nemultumit Nu se aplica

2. Aţi recomanda Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte?

Da Nu Nu stiu

Vă rugăm să ne daţi câteva sugestii pentru îmbunătăţirea/creşterea eficienţei activităţii Centrului EUROPE DIRECT Târgovişte: activități pe care să le organizăm, evenimente...


Câteva date despre dvs.

Sex

Feminin Masculin

Locuiţi în mediul:

Rural Urban