Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
01.02.2018 - Nou Cod de conduită pentru comisari
ED Targoviste

Noul Cod de conduită pentru membrii Comisiei Europene a fost adoptat oficial și intră în vigoare din data de 31 ianuarie, în contextul campaniei pentru o transparență sporită, desfășurată de președintele Jean-Claude Juncker de la începutul mandatului. Regulile actualizate stabilesc noi standarde pentru normele etice în Europa și se aplică tuturor membrilor din Comisia Juncker curentă.

Principalele îmbunătățiri ale normelor curente se referă la:

  • activitățile desfășurate după încheierea mandatului, prin prelungirea perioadei de incompatibilitate de la 18 luni, cât este în prezent, la doi ani pentru foștii comisari și la trei ani pentru președintele Comisiei;
  • prevenirea conflictelor de interese, prin definirea, pentru prima dată, a „conflictului de interese” și stabilirea principiului de evitare a acestor situații și a celor ce pot fi percepute ca atare, consultarea Comitetului independent de etică înainte de a se lua decizii de desfășurare a unei activități lucrative în domenii conexe fostelor portofolii, precum și publicarea deciziilor Comisiei și Comitetului pe subiect;
  • reguli mai stricte pentru interesele financiare, prin obligativitatea declarării investițiilor de peste 10.000 de euro și posiblitatea de a solicita cesionarea sau încredințarea activelor ce fac obiectul unui conflict de interese unei structuri de tip „blind trust” (care se ocupă de administrarea exclusivă a acestora și asupra căreia comisarul nu are niciun control);
  • transparență și răspundere, prin realizarea de deplasări eficiente din punct de vedere al costurilor și publicarea cheltuielilor aferente, bilunar;
  • asigurarea respectării normelor, prin asistența acordată Colegiului de un nou Comitet independent consolidat de etică și prin decizia de a adresa o mustrare și publicarea acesteia, în cazul unei încălcări a Codului care nu justifică trimiterea în fața Curții de Justiție;
  • posibilitatea de a candida la alegerile pentru Parlamentul European fără a fi în concediupropunerea președintelui Juncker din 2016 va deveni aplicabilă, imediat ce Parlamentul European va aproba Acordul-cadru actualizat cu Comisia.

Etape următoare

Se preconizează că la data de 7 februarie Parlamentul European va aproba noile dispoziții care permit comisarilor să participe la alegerile pentru Parlamentul European fără să fie nevoiți să își ia concediu.

La sfârșitul lunii februarie 2018, Comisia va publica, pentru prima dată, informații detaliate privind cheltuielile de călătorie ale tuturor comisarilor.

De asemenea, în spiritul transparenței și răspunderii, Comisia va publica rapoarte anuale privind aplicarea acestui Cod.

 Persoane de contact pentru presă:

Alexander WINTERSTEIN (+32 2 299 32 65)

Mina ANDREEVA (+32 2 299 13 82)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 Pagini utile

Comunicat de presă integral

Cod de conduită pentru comisari, ediția 2018

Articol 245 din Tratatul privind funcționarea UE

Cod de conduită pentru comisari, ediția 2011

Comunicat de presă privind privind înăsprirea Codului de conduită pentru comisari

Discursul președintelui Juncker privind starea Uniunii Europene 2017


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană