Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
24.10.2019 - Planul Juncker a avut un impact major asupra locurilor de muncă și a creșterii economice
ED Targoviste

Planul de investiții pentru Europa, planul Juncker, a jucat un rol esențial în stimularea creării de locuri de muncă și a creșterii economice. Investițiile Grupului Băncii Europene de Investiții (BEI) girate de Fondul european pentru investiții strategice din Planul Juncker (FEIS) au crescut produsul intern brut (PIB) cu 0,9 % și au adăugat 1,1 milioane de locuri de muncă în comparație cu scenariul de referință.

Până în 2022, Planul Juncker își va continua efectele stimulatoare, urmând să genereze o creștere a PIB-ului UE cu 1,8% și să adauge 1,7 milioane de locuri de muncă. Acestea sunt cele mai recente calcule efectuate de Centrul Comun de Cercetare (JRC) și de Departamentul de economie al Grupului BEI, pe baza acordurilor de finanțare aprobate până la sfârșitul lunii 2019.

Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, a declarat: „Am realizat ce ne-am propus: să readucem Europa la o creștere solidă și să stimulăm crearea de locuri de muncă. Până în 2022, Planul Juncker își va continua efectele stimulatoare, urmând să genereze un plus de 1,7 milioane de locuri de muncă și o creștere a PIB-ului UE cu 1,8 %. Nu am spus niciodată că planul ar fi un panaceu. Însă în clipa în care avem mai mult de un milion de întreprinderi mici care beneficiază de o finanțare care înainte nu le era disponibilă, chiar avem de ce să fim mândri.

Jyrki Katainen, vicepreședinte al Comisiei, responsabil pentru locuri de muncă, creștere economică, investiții și competitivitate, a declarat: Am străbătut o cale lungă de la primele proiecte din 2015! Acum economia europeană se află pe drumul cel bun și planul de investiții va avea un impact de durată. Proiectele finanțate până în prezent aduc beneficii unui număr de peste un milion de întreprinderi mici și contribuie la tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon, circulară și sustenabilă. Afirm cu mândrie că ne-am realizat principala prioritate: mobilizarea de fonduri private pentru binele public.”

Președintele Băncii Europene de Investiții, Werner Hoyer, a declarat: Acum cinci ani, când am adus prima dată în discuție această inițiativă, ne-am lovit de scepticismul multora. E greu de crezut că un instrument financiar poate crea milioane de locuri de muncă sau că poate sprijini un milion de întreprinderi. Însă calculele recente arată că am făcut bine să ne continuăm demersul. Planul Juncker a avut un impact major asupra mediului economic și asupra vieții de zi cu zi din întreaga Europă: a sprijinit proiectele de mediu și climatice, inovarea și o societate mai echitabilă și va continua să facă acest lucru chiar și atunci când eu și Jean-Claude vom fi demult la pensie.”

Efectul pe termen lung

Pe lângă impactul direct al Planului Juncker asupra creșterii PIB-ului și a ocupării forței de muncă, trebuie menționat și impactul macroeconomic pe termen lung asupra UE. Privind către anul 2037, operațiunile din cadrul Planului Juncker vor fi creat încă 1 milion de locuri de muncă și vor fi crescut PIB-ul UE cu 1,2 %. Îmbunătățirea conectivității și creșterea productivității ca urmare a proiectelor sprijinite de Planul Juncker contribuie la stimularea competitivității și a creșterii economice europene pe termen mai lung.

Stimularea investițiilor și sprijinirea IMM-urilor

Începând din octombrie 2019, Planul Juncker va mobiliza în UE investiții suplimentare de 439,4 miliarde EUR. Numărul startupurilor și al întreprinderilor mici care pot beneficia în prezent de un acces mai bun la finanțare a depășit un milion.

Aproximativ 70 % din investițiile mobilizate preconizate provin din resurse private, ceea ce înseamnă că Planul Juncker și-a îndeplinit și obiectivul de a mobiliza investițiile private. 

Cine a primit finanțare?

Grație Planului Juncker, BEI și Fondul european de investiții (FEI), filiala sa însărcinată cu finanțarea întreprinderilor mici, au aprobat finanțarea pentru aproape 1200 de operațiuni și sunt pe cale să acorde finanțare de risc unui număr de peste un milion de IMM-uri și startupuri din diverse sectoare și din toate cele 28 de țări ale UE.

Începând cu octombrie 2019, principalele țări din topul investițiilor generate de FEIS în raport cu PIB-ul sunt Grecia, Estonia, Portugalia, Bulgaria și Polonia. Printre proiectele create din Planul Juncker se numără o infrastructură paneuropeană de încărcare rapidă a vehiculelor electrice, o societate de gestionare a deșeurilor alimentare din România și reintegrarea foștilor militari la locul de muncă în Țările de Jos. Fișele informative pe țări și pe sectoare oferă o vedere mai detaliată și mai multe exemple de proiecte.

Cum au beneficiat cetățenii și întreprinderile de pe urma Planului Juncker?

Pe lângă finanțarea de proiecte inovatoare și de tehnologii noi, Planul Juncker a sprijinit și alte obiective ale UE, cum ar fi politica climatică, politica socială și politica din domeniul transporturilor. Datorită Planului Juncker:

  • Peste 10 milioane de gospodării au acces la energie din surse regenerabile
  • 20 de milioane de europeni beneficiază de servicii de asistență medicală îmbunătățite
  • 182 de milioane de călători pe an se bucură de o infrastructură feroviară și urbană mai bună

Pentru o trecere în revistă completă a beneficiilor, puteți găsi mai multe exemple în Raportul anual pe 2018 cu privire la operațiunile desfășurate în interiorul UE(link is external) al Băncii Europene de Investiții.

Impactul asupra acțiunilor climatice

Fondul european pentru investiții strategice din Planul Juncker sprijină ideile inovatoare de protejare a planetei. Proiectele finanțate de Grupul BEI în cadrul Planului Juncker urmează să atragă investiții în valoare de 90,7(link is external)miliarde EUR pentru acțiunile climatice. Printre aceste proiecte se numără clădirile cu consum de energie zero, parcurile eoliene, proiectele privind energia solară, dușurile cu economie de apă, autobuzele ecologice și iluminatul LED.

Servicii de consiliere adaptate și un loc de întâlnire online

Un alt obiectiv important al Planului Juncker este acela de a ajuta la demararea proiectelor. Platforma europeană de consiliere în materie de investiții(link is external) oferă asistență tehnică și consiliere pentru proiectele în curs de demarare. De când a fost lansată în 2015, Platforma de consiliere a tratat peste 1 400 de cereri venite din partea unor promotori de proiecte din toate țările UE, dintre care peste 400 beneficiază de consiliere adaptată. Mai mult de 50 dintre acestea au intrat deja în mecanismul de împrumuturi al BEI. Un proiect a fost modernizarea sistemului de iluminat stradal din Vilnius(link is external), în vederea creșterii eficienței sale energetice. Proiectul, care a beneficiat și de un împrumut de 21,6 milioane EUR girat de FEIS, va contribui la reducerea consumului de energie electrică și a costurilor cu un procent estimat de 51 %, realizând astfel o economie de aproximativ 1 milion EUR pe an. Economia de energie este echivalentă cu consumul mediu de energie al unui număr de aproape 3 100 de gospodării.

În plus, începând din septembrie 2019, pe Portalul european pentru proiecte de investiții, un loc de întâlnire online pentru promotori și investitori, au fost depuse peste 890 de proiecte. Acestea acoperă toate sectoarele importante ale economiei UE, investițiile totale propuse ridicându-se la 65 miliarde EUR. Peste 60 de proiecte au primit finanțare după ce au fost publicate pe portal. Portalul oferă și servicii suplimentare, precum organizarea de evenimente de stabilire de contacte.

Context

Planul de investiții pentru Europa, așa-numitul „Plan Juncker”, a fost lansat în noiembrie 2014 pentru a inversa tendința descendentă a investițiilor, aflate deja la niveluri scăzute, și pentru a aduce Europa pe calea redresării economice. Avea trei obiective: să elimine obstacolele din calea investițiilor, să dea vizibilitate și asistență tehnică proiectelor de investiții și să utilizeze mai eficient resursele financiare. Fondul european pentru investiții strategice este o garanție UE care permite Grupului BEI să finanțeze mai multe proiecte, deseori mai riscante.

Adesea, finanțarea se îndreaptă către proiecte foarte inovatoare sau către întreprinderi nou-înființate fără istoric de creditare. Ele grupează necesități de infrastructură mai mici, în funcție de sector sau de zona geografică. Planul Juncker permite Grupului BEI să finanțeze un număr mai mare de operațiuni cu profil de risc mai ridicat decât ar fi putut s-o facă fără sprijinul garanției UE, precum și să ajungă la noi clienți: trei din patru beneficiari care au primit girul FEIS nu fuseseră anterior clienți ai băncii.

La 18 aprilie 2019, Parlamentul European a dat undă verde instrumentului care succedă Planului Juncker în următorul cadru financiar multianual: programul InvestEU.

Evaluarea impactului macroeconomic este o activitate comună a Departamentul economic al BEI și a Centrului Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei. Ea se bazează pe o metodologie bine stabilită, publicată și evaluată inter pares, elaborată de JRC. Detaliile privind modelarea sunt disponibile în raportul de impact din iunie 2018(link is external).

Pentru mai multe informații:

Efectul planului Juncker asupra creării de locuri de muncă și creșterii economice: fișă informativă

BEI/JRC 2019: Assessing the macroeconomic impact of the EIB Group (Evaluarea impactului macroeconomic al Grupului BEI)

Fișe informative legate de Planul Juncker, pe țări și pe sectoareCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Lista completă a proiectelor FEIS aprobate de BEI(link is external)

Urmăriți BEI pe Twitter: @EIB(link is external)

Urmăriți programul InvestEU pe Twitter: #InvestEU(link is external) 

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană