Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
28.06.2018 - Comisia solicită consolidarea organismelor naționale de promovare a egalității în lupta împotriva discriminării
ED Targoviste

Statele membre sunt încurajate, printr-o serie de recomandări ale Comisiei Europene, prezentate în 22 iunie, să se asigure că organismele naționale de promovare a egalității protejează eficient cetățenii și luptă împotriva discriminării.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Egalitatea este una dintre valorile fundamentale pe care se bazează Uniunea Europeană, dar ea nu este un fapt împlinit. Avem nevoie de legi bune și de organisme de promovare a egalității puternice și independente care să apere principiile și valorile noastre fundamentale și să ajute victimele discriminării să îndrepte răul cu care se confruntă.”

Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a adăugat: „Discriminarea nu își are locul în UE. Victimele sau martorii discriminării ar trebui să știe la cine să apeleze, iar organismele de promovare a egalității au rolul de a le oferi sprijin în astfel de situații. Trebuie să ne asigurăm că organismele naționale de promovare a egalității sunt independente și dispun de resurse suficiente pentru a-și îndeplini sarcinile. Ele joacă un rol esențial în garantarea faptului că toți cetățenii beneficiază de drepturi și șanse egale.”

Organismele de promovare a egalității sunt organizații independente care le oferă asistență victimelor discriminării, monitorizează chestiunile legate de discriminare și raportează cu privire la acestea și promovează egalitatea peste tot în UE. Statele membre ar trebui să se asigure că aceste organisme sunt independente și au resursele necesare pentru a acoperi toate tipurile de discriminare – pe motive de sex, rasă, origine etnică sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. De asemenea, ar trebuie să garanteze o mai bună înțelegere a rolului pe care îl joacă organismele naționale de promovare a egalității și a modului în care cetățenii pot să apeleze la aceste organisme și să își exercite drepturile în caz de discriminare.

Comisia recomandă următoarele măsuri:

·        O mai mare independență: statele membre ar trebui să garanteze independența organismelor de promovare a egalității prin structura lor administrativă, alocarea bugetară, procedurile de numire și destituire din funcție și prevenirea conflictelor de interese. De asemenea, ar trebui să facă posibil accesul acestor organisme la dovezi și informații.

·        Asistență juridică: statele membre ar trebui să le permită organismelor de promovare a egalității să se ocupe de plângerile individuale sau colective, să ofere asistență juridică și să reprezinte victimele sau organizațiile în instanță.

·        Personal și resurse suficiente: statele membre ar trebui să se asigure că organismele de promovare a egalității dispun de infrastructura și resursele umane, tehnice și financiare necesare.

·        Coordonare și cooperare eficientă: statele membre ar trebui să ofere condițiile necesare pentru a asigura o comunicare adecvată între organismele de promovare a egalității în statele membre ale UE și la nivel internațional.

Etapele următoare

Statele membre sunt încurajate să își includă măsurile de punere în aplicare a acestei recomandări în rapoartele obligatorii referitoare la directivele privind egalitatea.

Context

O serie de directive cunoscute ca „directivele privind egalitatea” (enumerate în Recomandare) obligă statele membre să dețină cel puțin o organizație – un organism de promovare a egalității – care să analizeze și să monitorizeze cazurile de discriminare și, în același timp, să promoveze și să apere dreptul la tratament egal pentru toți cetățenii.

Rezoluția din 2015 a Parlamentului European, prin care se solicită elaborarea de standarde pentru organismele de promovare a egalității, a fost urmată de Comunicarea din 2016 a Comisiei intitulată „Legislația UE: o mai bună aplicare pentru obținerea unor rezultate mai bune”. Prin această comunicare, Comisia s-a angajat să ajute statele membre să se asigure că persoanele și grupurile care se confruntă cu discriminarea sunt protejate de Uniune și își cunosc drepturile. Utilizarea unor organisme independente de promovare a egalității este cea mai bună modalitate de a pune în aplicare legislația UE și de a asigura respectarea acesteia.

Atât Carta drepturilor fundamentale, cât și Tratatul privind Uniunea Europeană garantează că nimeni nu poate fi discriminat pe criterii de sex, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

 

Persoane de contact pentru presă:

Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)

Melanie VOIN (+ 32 2 295 86 59)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Recomandarea privind organismele de promovare a egalității

Găsiți organismul de promovare a egalității(link is external) din țara dumneavoastră

Rețeaua europeană a organismelor de promovare a egalității – Equinet


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană