Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
14.03.2018 - Combaterea conținutului online ilegal la viteză superioară
ED Targoviste

Potrivit angajamentelor luate în septembrie 2017 în privința combaterii conținutului online ilegal, Comisia Europeană a recomandat joi, 1 martie, un set de măsuri operaționale pentru companii și statele membre pentru a accelera eforturile de detectare și eliminare rapidă și proactivă a acestui tip de conținut. Recomandările vizează toate formele de conținut ilegal, de la cel cu caracter terorist, incitare la ură și violență sau abuzuri asupra copiilor, la produse contrafăcute și încălcarea drepturilor de autor. 

Vicepreședintele pentru piața unică digitală, Andrus Ansip, a declarat: „Platformele online au început să devină principalul nostru punct de acces la informații, motiv pentru care ele au răspunderea de a oferi un mediu sigur utilizatorilor lor. Ceea ce este ilegal în afara internetului este ilegal și pe internet. Deși în ultimul timp unele platforme au eliminat mai mult conținut ilegal ca oricând, demonstrând astfel că auto-reglementarea poate funcționa, trebuie să reacționăm chiar mai rapid pentru a combate propaganda teroristă și alte tipuri de conținut ilegal care amenință grav securitatea, siguranța și drepturile fundamentale ale cetățenilor noștri.”

Recomandările se referă la o serie de măsuri operaționale pentru eliminarea mai eficientă a conținutului ilegal, și anume:

  • proceduri de „notificare și acțiune” mai clare pentru companii, inclusiv în ceea ce privește evitarea eliminării accidentale de conținut legal;
  • instrumente mai eficiente și tehnologii proactive pentru notificarea utilizatorilor de către companii;
  • măsuri de protecție mai solide pentru asigurarea respectării drepturilor fundamentale, libertății de exprimare și normelor de protecție a datelor;
  • o atenție specială acordată întreprinderilor mici, prin intermediul unor acorduri voluntare, care să faciliteze cooperarea și schimbul de experiență, de bune practici și de soluții tehnologice, inclusiv de instrumente de detectare automată;
  • o cooperare mai strânsă cu autoritățile, astfel încât companiile să poată informa imediat autoritățile responsabile cu aplicarea legii în ceea ce privește conținutul ilegal.

Conținutul online cu caracter terorist prezintă un risc deosebit de grav pentru securitatea cetățenilor europeni, iar răspândirea lui trebuie tratată cu maximă urgență. De aceea, Comisia a recomandat mai multe măsuri specifice menite să reducă acest conținut:

  • regula de o oră, care prevede ca termen de eliminare a acestuia  un interval de maximum o oră de la sesizarea lui, pentru reducerea daunelor;
  • detectarea mai rapidă și eliminarea eficientă a conținutului ilegal, prin măsuri proactive, inclusiv de detectare automată, și o mai bună cooperare cu autoritățile de resort, inclusiv cu Europol;
  • un sistem de sesizare îmbunătățit, care să accelereze prelucrarea datelor;
  • un sistem de raportare periodică, de preferință trimestrială, a statelor membre către Comisie în privința sesizărilor și măsurilor luate, precum și a cooperării lor globale cu toate părțile implicate.

Etape următoare

Comisia va monitoriza acțiunile întreprinse pentru a da curs recomandărilor și va determina dacă sunt necesare măsuri suplimentare, inclusiv acte normative dacă este cazul.

Pentru monitorizarea efectelor recomandării, statele membre și companiile vor trebui să furnizeze informații relevante cu privire la conținutul cu caracter terorist în termen de trei luni și, respectiv, de șase luni cu privire la alte conținuturi ilegale. 

Context

Uniunea Europeană a răspuns provocării reprezentate de conținuturile online ilegale luând măsuri cu caracter atât obligatoriu, cât și facultativ în cadrul unor inițiative sectoriale și orizontale. Conținutul online ilegal rămâne însă o problemă gravă care are consecințe mari asupra securității și siguranței cetățenilor și a companiilor și care subminează încrederea în economia digitală. 

 Persoane de contact pentru presă:

Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)

Nathalie VANDYSTADT (+32 2 296 70 83)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 Pagini utile

Comunicat de presă integral

Întrebări frecvente: Recomandarea Comisiei în privința unor măsuri menite să combată eficient conținutul online ilegal

Fișă informativă privind conținutul online ilegal 

Comunicat de presă: O uniune a securității: Comisia dă curs recomandărilor în chestiunea radicalizării teroriste

Declarație: Eliminarea conținutului online ilegal: Comisia face apel la eforturi sporite și progrese mai rapide din partea tuturor

Comunicat de presă: O uniune a securității: Comisia își intensifică eforturile de combatere a conținutului ilegal de pe internet

Comunicare: Combaterea conținutului ilegal online – Către o responsabilitate sporită a platformelor online(link is external)


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană