Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
03.05.2018 - Pentru pensii adecvate sunt necesare eforturi suplimentare în UE
ED Targoviste

Statele membre acordă, în reformele lor, tot mai multă atenție asigurării unor pensii adecvate și sustenabile, atât în prezent, cât și în viitor. Însă sistemele de pensii naționale trebuie să ia măsuri legate de prelungirea vieții profesionale, ținând cont de creșterea continuă a speranței de viață. De asemenea, statele membre ar trebui să ia măsuri suplimentare pentru a reduce diferențele dintre pensiile bărbaților și cele ale femeilor, iar politicile în materie de pensii ar trebui să protejeze în mod adecvat întreruperile de carieră din motive de îngrijire. Acestea sunt câteva din concluziile celui mai recent raport privind adecvarea pensiilor în UE, publicat de Comisia Europeană luni, 30 aprilie.

Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a declarat: „Orice persoană aflată la pensie are dreptul la o viață demnă. Acesta este un principiu-cheie al Pilonului european al drepturilor sociale. Pensiile adecvate sunt esențiale în prevenirea sărăciei și a excluziunii sociale în rândul persoanelor în vârstă din Europa, în special în rândul femeilor. Totodată, trebuie să ne asigurăm că persoanele cu contracte atipice de muncă sau care desfășoară o activitate independentă nu sunt lăsate deoparte. Prioritatea noastră trebuie să fie continuarea reformelor care încurajează asigurarea unor pensii adecvate pentru toți cetățenii.”

În prezent, potrivit raportului, aproximativ 17,3 milioane (18,2%) dintre persoanele cu vârste de și peste 65 de ani din UE sunt, în continuare, expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială. Această cifră a rămas aproape neschimbată din 2013 încoace. De asemenea, rămân diferențe semnificative între țări și grupuri de populație.

Printre măsurile recomandate în raport sunt cele deja menționate, precum și:

·        încurajarea învățării pe tot parcursul vieții, asigurarea unui mediu de lucru sigur și sănătos, adaptarea vârstei de pensionare;

·        recompensarea pensionării la o vârstă mai înaintată și descurajarea pensionării anticipate;

·        opțiuni flexibile de lucru, inclusiv posibilitatea de a combina pensia cu venituri din muncă;

·        stimulentele fiscale în favoarea pensionării tardive;

·        promovarea echilibrului dintre viața profesională și cea privată și a unei distribuții egale a responsabilităților de îngrijire;

·        extinderea, în continuare, a dreptului la pensie pentru persoanele cu contracte atipice sau care desfășoară o activitate independentă; și

·        promovarea economisirii pentru pensie.

Context

Pilonul european al drepturilor sociale a fost prezentat de Comisie în aprilie 2017 și a fost proclamat de Parlamentul European, Consiliul UE și Comisie la Summitul social de la Göteborg, din noiembrie 2017.

Principiul 15 din Pilonul drepturilor sociale recunoaște dreptul lucrătorilor și al persoanelor care desfășoară o activitate independentă la o pensie care să le asigure un venit adecvat.

Raportul privind adecvarea pensiilor este elaborat o dată la trei ani de Comisia Europeană și de Comitetul pentru protecție socială. Ediția din 2018 analizează modul în care actualele și viitoarele pensii contribuie la prevenirea sărăciei în rândul persoanelor în vârstă și la menținerea veniturilor bărbaților și femeilor pe toată durata pensionării.

Persoane de contact pentru presă:

Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)

Sara SOUMILLION (+32 2 296 70 94)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Raport privind adecvarea pensiilor 2018 - volumul I și volumul II

Urmăriți activitatea comisarului Marianne Thyssen pe Facebook(link is external) și pe Twitter(link is external)

Abonați-vă la buletinul de informare electronic gratuit privind ocuparea forței de muncă, afacerile sociale și incluziunea al Comisiei Europene.


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană