Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
13.08.2019 - Aplicarea Regulamentului general privind protecția datelor dă rezultate, dar eforturile în acest sens trebuie continuate
ED Targoviste

Comisia Europeană a publicat, după puțin mai mult de un an de la intrarea în vigoare a Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD), un raport în care se analizează impactul normelor UE privind protecția datelor și modul în care punerea în aplicare poate fi îmbunătățită în continuare.

Concluziile raportului sunt că majoritatea statelor membre și-au instituit cadrul juridic necesar și că noul sistem de consolidare a asigurării respectării normelor privind protecția datelor începe să dea rezultate. Întreprinderile își dezvoltă o cultură a respectării normelor, iar cetățenii devin din ce în ce mai conștienți de drepturile lor în acest domeniu. În același timp, convergența către standarde înalte de protecție a datelor înregistrează progrese la nivel internațional.

Frans Timmermans, prim-vicepreședinte al Comisiei Europene, a declarat: „Uniunea Europeană se străduiește să rămână în avangarda protecției drepturilor personalității în această eră a transformărilor digitale, valorificând totodată numeroasele oportunități pe care acest proces le oferă în ceea ce privește locurile de muncă și inovarea. Datele devin un element inestimabil al unei economii digitale în plină expansiune și au un rol din ce în ce mai important în dezvoltarea unor sisteme inovatoare și a învățării automate. Este esențial să modelăm acest sector de interes mondial pentru ca revoluția tehnologică să continue și să fie utilizată în mod corespunzător, cu respectarea deplină a drepturilor individuale.”

Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a adăugat: „Regulamentul general privind protecția datelor dă roade. Acesta le oferă europenilor instrumente solide de abordare a provocărilor legate de digitalizare și le permite să dețină controlul asupra propriilor date cu caracter personal. Întreprinderilor le oferă oportunități de a valorifica la maximum revoluția digitală, asigurând în același timp încrederea cetățenilor în aceasta. Dincolo de granițele Europei, regulamentul oferă posibilitatea ca, prin diplomație digitală, să se promoveze fluxurile de date bazate pe standarde înalte între țările care împărtășesc valorile UE. Este însă necesar să se continue eforturile în acest sens, pentru ca noul regim de protecție a datelor să devină pe deplin operațional și eficace.”

Odată cu adoptarea RGPD, cetățenii UE sunt din ce în ce mai conștienți de normele privind protecția datelor și de drepturile lor, astfel cum se arată într-un sondaj Eurobarometru publicat în mai 2019. Cu toate acestea, doar 20 % dintre europeni știu ce autoritate publică este responsabilă de protejarea datelor lor. Din acest motiv, Comisia Europeană a lansat în această vară o nouă campanie pentru a-i încuraja pe europeni să citească declarațiile de confidențialitate și să își optimizeze setările de confidențialitate.

Deși noile norme în materie de protecție a datelor și-au îndeplinit multe dintre obiectivele pentru care au fost adoptate, comunicarea Comisiei prevede, de asemenea, măsuri concrete de consolidare în continuare a acestor norme și a aplicării acestora:

  • Un continent, un sigur set de norme: În prezent, toate statele membre, cu excepția Greciei, Portugaliei și Sloveniei, și-au actualizat legislația națională în materie de protecție a datelor pentru a fi în concordanță cu normele UE. Comisia va continua să monitorizeze legislația statelor membre pentru a se asigura că, atunci când își aliniază la RGPD dispozițiile legislației interne, aceasta rămâne în concordanță cu regulamentul și nu constituie un exercițiu de suprareglementare. Dacă este necesar, Comisia nu va ezita să utilizeze instrumentele pe care le are la dispoziție, inclusiv procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, pentru a se asigura că statele membre transpun și aplică în mod corect normele.
  • Întreprinderile își adaptează practicile: Respectarea regulamentului a permis întreprinderilor să își sporească securitatea datelor și să transforme componenta legată de viața privată într-un avantaj competitiv. Comisia va sprijini setul de instrumente oferit de RGPD întreprinderilor pentru a facilita respectarea normelor, cum ar fi clauzele contractuale tip, codurile de conduită și noul mecanism de certificare. În plus, Comisia va continua să sprijine IMM-urile în eforturile acestora de aplicare a normelor.
  • Consolidarea rolului autorităților de protecție a datelor: Regulamentul a conferit autorităților naționale de protecție a datelor mai multe competențe în materie de asigurare a respectării normelor. În primul an, autoritățile naționale de protecție a datelor au făcut uz de aceste noi competențe în mod eficace, atunci când a fost necesar. De asemenea, autoritățile de protecție a datelor cooperează mai îndeaproape în cadrul Comitetului european pentru protecția datelor. Până la sfârșitul lunii iunie 2019, au fost gestionate 516 cazuri transfrontaliere prin intermediul mecanismului de cooperare. Comitetul ar trebui să își consolideze rolul de lider și să continue să construiască o cultură a protecției datelor la nivelul întregii UE. Comisia încurajează, de asemenea, autoritățile naționale de protecție a datelor să își unească eforturile, de exemplu, prin desfășurarea unor anchete comune. Comisia Europeană va continua să ofere finanțare autorităților naționale de protecție a datelor în eforturile acestora de a colabora cu părțile interesate.
  • Normele UE reprezintă o referință pentru standarde mai stricte în materie de protecție a datelor la nivel mondial: Având în vedere că din ce în ce mai multe țări din întreaga lume se echipează cu norme moderne de protecție a datelor, acestea utilizează standardul UE de protecție a datelor ca punct de referință. Această convergență ascendentă deschide noi oportunități pentru fluxuri de date sigure între UE și țările terțe. Comisia își va intensifica în continuare dialogurile privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, inclusiv în domeniul asigurării respectării legii. În special, Comisia își propune să încheie, în lunile următoare, negocierile în curs cu Republica Coreea. Pe lângă adecvare, Comisia își propune să exploreze posibilitatea de a crea cadre multilaterale pentru a efectua schimburi de date într-un climat de încredere.

Etapele următoare

În conformitate cu Regulamentul privind protecția datelor, Comisia va prezenta în 2020 un raport referitor la punerea în aplicare a acestuia, în care va evalua progresele înregistrate după doi ani de aplicare, inclusiv revizuirea unui număr de 11 decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, care au fost adoptate în temeiul directivei din 1995.

Context

Regulamentul general privind protecția datelor este un set unic de norme asigurând o abordare comună la nivelul UE în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, care se aplică direct în statele membre. Acesta consolidează încrederea cetățenilor, prin faptul că le redă controlul asupra propriilor date cu caracter personal, și, în același timp, garantează libera circulație a datelor cu caracter personal între statele membre ale UE. Protecția datelor cu caracter personal este un drept fundamental în Uniunea Europeană.

RGPD se aplică de la 25 mai 2018. De atunci, aproape toate statele membre și-au adaptat legislația națională pentru a se alinia la RGPD. Autoritățile naționale de protecție a datelor, care sunt responsabile de asigurarea respectării noilor norme, își coordonează mai bine acțiunile prin intermediul mecanismelor cooperare și al Comitetului european pentru protecția datelor. Acestea emit orientări privind aspectele esențiale ale RGPD, pentru a contribui la punerea în aplicare a noilor norme.

Informații suplimentare 

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană