Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
13.08.2019 - Migrație legală: Comisia îndeamnă României să asigure punerea în aplicare corectă a normelor UE privind permisele de ședere pentru resortisanții din țări terțe
ED Targoviste

Comisia Europeană a decis să trimită României o scrisoare suplimentară de punere în întârziere pentru punerea în aplicare incorectă a dispozițiilor privind respingerea cererilor de acordare a permiselor de ședere și obligația de a justifica motivele de refuz în temeiul directivelor UE privind migrația legală.

Directivele UE vizate sunt: Directiva privind rezidenții pe termen lung (Directiva 2003/109/CE a Consiliului), Directiva privind reîntregirea familiei (Directiva 2003/86/CE a Consiliului), Directiva privind studenții (Directiva 2004/114/CE a Consiliului), Directiva privind cercetătorii (Directiva 2005/71/CE a Consiliului), Directiva privind cartea albastră (Directiva 2009/50/CE a Consiliului) și Directiva privind permisul unic (Directiva 2011/98/UE). Comisia a deschis o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin transmiterea unei prime scrisori de punere în întârziere autorităților române în decembrie 2017. România are în prezent la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.  Context: Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Principalele decizii adoptate de Comisia Europeană în iulie, grupate pe domenii de politică, includ 130 de scrisori de notificare a întârzierii în îndeplinirea obligațiilor, 79 avize motivate și 15 cazuri de trimitere în fața Curții de Justiție a UE. Totodată, Comisia închide 35 de cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii. Pentru mai multe informații privind procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea textul integral al MEMO/12/12. Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

 Persoane de contact pentru presă: Tove Ernst – tel.: +32 229 86764;  Markus Lammert - tel.: +32 229 80423


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană