Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
17.10.2019 - O uniune a securității: Comisia solicită unui număr de 4 state membre, inclusiv României, să respecte competența exclusivă a UE în domeniul schimbului automatizat de date ADN, de amprente digitale și de înregistrare a vehiculelor (Deciziile Prüm)
ED Targoviste

Comisia a decis să lanseze procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea de scrisori de punere în întârziere Austriei, Bulgariei, Ungariei și României pentru semnarea unui acord cu 5 țări din Balcanii de Vest privind schimbul automatizat de date ADN, date dactiloscopice și înregistrarea vehiculelor la 13 septembrie 2018.

Comisia consideră că acordul încalcă competența exclusivă a UE în domeniu, cu atât mai mult cu cât schimbul de astfel de date între statele membre este reglementat de deciziile Consiliului de la Prüm (Deciziile 2008/615/JHA și 2008/616/JHA ale Consiliului). Statele membre vizate au la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

Context

Principalele decizii adoptate de Comisia Europeană în octombrie, grupate pe domenii de politică, includ 64 de scrisori de notificare a întârzierii în îndeplinirea obligațiilor, 39 avize motivate și cazuri de trimitere în fața Curții de Justiție a UE. Totodată, Comisia închide 120 de cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii.

Pentru mai multe informații privind procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea textul integral al MEMO/12/12. Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

Persoană de contact pentru presă: Tove Ernst – tel.: +32 229 86764; Katarzyna Kolanko - tel.: +32 229 63444; Ciara Bottomley – Tel.: + 32 229 69971


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană