Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
03.11.2019 - Cele mai importante inițiative ale Comisiei Europene pentru lupta împotriva terorismului, schimbul de informații, combaterea radicalizării și securitatea cibernetică
ED Targoviste

În 30 octombrie, Comisia Europeană face bilanțul progreselor înregistrate în ultimii ani în direcția realizării unei uniuni a securității efective și autentice. Raportul prezentat astăzi descrie inițiativele luate de Comisie în unele dintre domeniile principale ale uniunii securității, și anume lupta împotriva terorismului, schimbul de informații, combaterea radicalizării și securitatea cibernetică.

În raport se remarcă, în același timp, că sunt necesare eforturi suplimentare, mai ales în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației UE în materie de securitate. În contextul atacului de la Christchurch din martie 2019, Comisia recomandă, de asemenea, ca UE să înceapă negocierile cu Noua Zeelandă cu privire la schimbul de date cu caracter personal cu Europol pentru combaterea criminalității grave și a terorismului. 

Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat: „De la bun început, securitatea cetățenilor europeni a reprezentat o prioritate absolută pentru actuala Comisie. Pe baza Agendei europene privind securitatea, am instituit o uniune a securității efectivă și autentică – care este construită pe încredere, care pune în comun resurse și care înfruntă împreună amenințările. Putem fi mândri de multe rezultate concrete – cum ar fi legislația UE în domeniul securității care ne permite să îi urmărim și să îi capturăm pe infractorii periculoși, să combatem terorismul online și offline și să limităm accesul la arme de foc cu mai multă eficacitate – dar rezultatul cel mai important constă în schimbarea mentalității noastre în materie de securitate. Fac apel la statele membre să se asigure că normele UE în domeniul securității sunt puse în aplicare și că cetățenii noștri sunt mai bine protejați.”

Comisarul pentru uniunea securității, Julian King, a afirmat: „În ultimii ani, am făcut progrese substanțiale în ceea ce privește îmbunătățirea securității noastre colective. Doar lucrând împreună și luând măsuri coordonate putem face față cel mai bine actualelor provocări complexe și multidimensionale în materie de securitate legate de terorism, criminalitatea informatică și dezinformare. Mai sunt însă multe de făcut. Trebuie să depunem în continuare eforturi pentru a închide spațiul în care activează teroriștii – atât offline, cât și online, atât în interiorul UE, cât și în afara frontierelor sale. Aștept cu nerăbdare unda verde din partea Consiliului ca să putem începem negocierile cu Noua Zeelandă, un partener strategic în lupta împotriva criminalității grave și a terorismului.”

Progresele înregistrate în cadrul pilonilor-cheie ai uniunii securității

Raportul de astăzi prezintă progresele înregistrate în ceea ce privește dosarele legislative prioritare din domeniul securității, precum și recentele inițiative luate pentru a asigura securitatea cetățenilor europeni atât offline, cât și online. Raportul se axează în special pe următoarele aspecte:

  • conținutul online cu caracter terorist – având în vedere amenințarea permanentă pe care o reprezintă conținutul online cu caracter terorist, Comisia invită Parlamentul European și Consiliul să ajungă la un acord cu privire la legislația propusă până la sfârșitul anului 2019. În paralel, activitatea a avansat prin intermediul unor parteneriate voluntare cu platformele online: participanții la Forumul UE pentru internet s-au angajat să aplice un Protocol al UE pentru situații de criză – un mecanism de răspuns rapid pentru a stopa răspândirea virală a conținutului online cu caracter terorist și extremist violent.
  • îmbunătățirea schimbului de informații – statele membre fac schimb de informații mai mult ca oricând, în special datorită asistenței oferite de agențiile UE, cum ar fi Europol. Cu toate acestea, pentru a elimina lacunele rămase în materie de informații și așa-numitele „unghiuri moarte”, este esențial ca sistemele de informații ale UE privind securitatea să poată comunica între ele. În acest scop, Comisia a făcut din implementarea până în 2020 a propunerilor privind interoperabilitatea principala sa prioritate în materie de securitate. De asemenea, Comisia invită Parlamentul European și Consiliul să ajungă rapid la un acord cu privire la toate propunerile legislative în curs referitoare la sistemele de informații privind securitatea, inclusiv cu privire la punerea în aplicare la nivel tehnic a ETIAS și a Sistemului consolidat de informații privind vizele.
  • securitatea cibernetică – UE și-a consolidat în mod semnificativ reziliența cibernetică și, în prezent, depune eforturi pentru a asigura securitatea cibernetică a rețelelor 5G. În urma Evaluării coordonate a riscurilor la nivelul UE, statele membre ar trebui să convină până la 31 decembrie cu privire la un set de măsuri de reducere a riscurilor.
  • dezinformarea – UE și-a continuat, de asemenea, eforturile de combatere a dezinformării și de protejare a integrității alegerilor prin intermediul Codului de bune practici privind dezinformarea, cu caracter de autoreglementare, adoptat în octombrie 2018. Un an mai târziu, se constată că, deși semnatarii au depus eforturi susținute, sunt necesare mai multe acțiuni din partea platformelor online, mai ales în ceea ce privește responsabilizarea consumatorilor și angajamentele de responsabilizare a comunității de cercetare.
  • Asigurarea punerii în aplicare a legislației UE în materie de securitate – mai multe legi esențiale ale UE în materie de securitate privind terorismul și criminalitatea informatică nu sunt încă puse în aplicare pe deplin de către toate statele membre. Printre acestea se numără dosare prioritare, cum ar fi schimbul de date din registrul cu numele pasagerilor (PNR) și Directiva privind combaterea terorismului. Doar 13 state membre pun în aplicare normele UE privind accesul mai strict la armele de foc, iar 21 de state membre încă nu au transpus normele UE privind combaterea spălării banilor. În plus, 23 de state membre nu aplică încă normele UE care incriminează abuzurile sexuale asupra copiilor, iar 4 state membre nu respectă legislația UE privind atacurile împotriva sistemelor informatice. Comisia invită statele membre să ia de urgență măsurile necesare pentru a asigura punerea deplină în aplicare a legislației UE în materie de securitate.
  • Cooperarea în materie de securitate cu Balcanii de Vest – la 9 octombrie, Comisia a semnat acorduri de combatere a terorismului cu Albania și Macedonia de Nord, ca urmare a Planului de acțiune comun. La 7 octombrie, UE a semnat, de asemenea, un acord privind cooperarea în materie de gestionare a frontierelor între Muntenegru și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă.

În fine, Comisia a intensificat cooperarea și schimbul de informații cu alte țări partenere și cu organizațiile și părțile interesate relevante, elemente-cheie în procesul de construire a unei uniuni a securității efective și autentice. Comisia recomandă astăzi Consiliului să autorizeze deschiderea negocierilor pentru un acord care să permită schimbul de date cu caracter personal între Europol și autoritățile din Noua Zeelandă responsabile de combaterea criminalității grave și a terorismului. Sunt deja în curs negocieri similare cu 8 țări prioritare din regiunea Orientului Mijlociu/Africii de Nord (MENA), dar Comisia consideră că este necesar să se demareze astfel de negocieri și cu Noua Zeelandă, adăugând-o astfel pe lista țărilor prioritare. Acordul ar urma să asigure protecția necesară a datelor, a vieții private, precum și a drepturilor și a libertăților fundamentale.

Context

Securitatea a reprezentat o prioritate politică încă de la începutul mandatului Comisiei Juncker – de la Orientările politice din iulie 2014 ale președintelui Juncker, până la cel mai recent discurs privind Starea Uniunii, rostit la 12 septembrie 2018.

Activitatea Comisiei în acest domeniu se bazează pe Agenda europeană privind securitatea, care stabilește principalele acțiuni necesare pentru asigurarea unui răspuns eficace al UE la terorism și la amenințările la adresa securității, inclusiv contracararea radicalizării, consolidarea securității cibernetice și suprimarea accesului la finanțare al teroriștilor, precum și îmbunătățirea schimbului de informații. De la adoptarea agendei, s-au înregistrat progrese considerabile în ceea ce privește punerea sa în aplicare, deschizându-se calea către o uniune a securității efectivă și autentică. Progresele înregistrate sunt prezentate în rapoartele Comisiei, publicate periodic.

La 20 iunie, liderii UE au adoptat o agendă a UE pentru următorii cinci ani, „ O nouă agendă strategică 2019-2024”, în care obiectivul „protejării cetățenilor și a libertăților” se situează pe primul loc între cele 4 priorități principale ale Uniunii.

În aprilie 2019, Europol și Noua Zeelandă au semnat un acord de lucrucare oferă un cadru pentru o cooperare structurată la nivel strategic, dar nu și un temei juridic pentru a face schimb de date cu caracter personal. În urma cererii oficiale depuse de Noua Zeelandă în august 2019, Comisia a solicitat astăzi Consiliului să înceapă negocierile cu privire la un acord care să permită un astfel de schimb.

Informații suplimentare

Comunicare: Al 20-lea Raport privind progresele înregistrate către o uniune a securității efectivă și autentică

Recomandare privind deschiderea negocierilor pentru încheierea un acord privind schimbul de date cu caracter personal între Noua Zeelandă și Europol 

Anexă

Fișă informativă: O Europă care protejează - actualizare

Fișă informativă: O Europă care protejează – Sprijin operațional

Fișă informativă: Situația actuală din punct de vedere legislativ

Fișă informativă: Conținutul online cu caracter terorist

Persoane de contact pentru presă:

Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)

Tove ERNST (+32 2 298 67 64)

Kasia KOLANKO (+ 32 2 296 34 44)

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană