Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
15.10.2020 - Declarația Comisiei Europene privind coordonarea măsurilor de restricționare a liberei circulații în Uniunea Europeană adoptate în contextul pandemiei de COVID-19
ED Targoviste

În urma propunerii Comisiei din 4 septembrie 2020, miniștrii UE au ajuns astăzi la un acord care va oferi mai multă claritate și previzibilitate cu privire la măsurile de restricționare a liberei circulații adoptate ca urmare a pandemiei de COVID-19. Comisia salută adoptarea propunerii de către Consiliu și face următoarea declarație:

„Dreptul de a circula liberi în UE ne-a fost îngrădit sever din cauza pandemiei. În plus, cetățenii se confruntă cu foarte multe norme și proceduri diferite, informații neclare cu privire la zonele cu risc ridicat și cu risc scăzut, precum și cu o lipsă de claritate cu privire la ceea ce trebuie să facă atunci când călătoresc. În urmă cu o lună, Comisia a prezentat o propunere privind modalitatea de remediere a acestor probleme și de sprijinire a milioanelor de cetățeni ai UE care călătoresc în fiecare zi în UE.

Astăzi, statele membre au ajuns la un acord cu privire la modul în care aceasta poate fi pusă în practică. Salutăm acest acord, care va aduce mai multă claritate într-o situație în prezent confuză. Faptul că statele membre își unesc astăzi forțele trimite un semnal puternic cetățenilor și arată în mod clar că UE trece la fapte dacă este absolut necesar. Am învățat din lecțiile trecutului: nu vom depăși criza închizând frontierele în mod unilateral, ci acționând împreună.

O hartă comună cu coduri de culori comune, bazată pe criterii comune, elaborată de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor, reprezintă primul rezultat important. Invităm acum statele membre să se asigure că sunt furnizate datele necesare astfel încât harta să poată fi actualizată săptămânal cu informații exacte privind situația epidemiologică din UE și din regiunile sale. În al doilea rând, deși statele membre pot încă decide ce măsuri restrictive aplică, cum ar fi carantina sau testarea, solicităm statelor membre să se asigure că cetățenilor li se oferă informații clare și în timp util cu privire la ceea ce trebuie să facă și la restricțiile în vigoare, conform acordului de astăzi.

De asemenea, statele membre au convenit cu privire la recunoașterea reciprocă a testelor și vom continua să colaborăm cu acestea în vederea unei mai bune coordonări a cerințelor în materie de testare și de carantină. Pentru milioanele de cetățeni care au un motiv esențial pentru a călători, fie din motive familiale importante, pentru a-și asigura mijloacele de subzistență, fie pentru a garanta faptul că primim mărfurile de care avem nevoie, acordul de astăzi va aduce, de asemenea, o îmbunătățire binevenită a situației precare actuale. În aceste cazuri nu ar trebui aplicată nicio măsură de carantină. Forța noastră ca Uniune se manifestă atunci când acționăm împreună pentru a proteja drepturile și libertățile noastre comune și sănătatea cetățenilor noștri.

Acordul de astăzi este un bun exemplu în acest sens.” Toate informațiile cu privire la călătoriile în UE vor fi disponibile pe platforma „Re-open EU” („Să redeschidem UE”), care va conține, de asemenea, un link către harta comună publicată periodic de către Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor. În ceea ce privește restricțiile privind libera circulație, statele membre ar trebui să furnizeze informații clare, cuprinzătoare și în timp util, inclusiv cu privire la orice cerințe conexe (de exemplu, un rezultat negativ la testul pentru depistarea infecției cu COVID-19 sau completarea formularului de localizare a pasagerilor), precum și cu privire la măsurile aplicate călătorilor care sosesc din zone cu risc mai ridicat, cât mai devreme posibil înainte de intrarea în vigoare a noilor măsuri. Ca regulă generală, aceste informații ar trebui publicate cu 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a măsurilor, ținând seama de faptul că este necesară o anumită flexibilitate în ceea ce privește urgențele epidemiologice.

Aceste informații vor fi puse la dispoziție, de asemenea, pe platforma web „Re-open EU”. Re-open EU Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor Informații suplimentare Întrebări și răspunsuri Fișă informativă - O abordare coordonată referitoare la impunerea de restricții privind libera circulație în timpul pandemiei de COVID-19 Recomandare a Consiliului privind o abordare coordonată a restricționării liberei circulații ca răspuns la pandemia de COVID-19 Context Dreptul cetățenilor europeni la liberă circulație și ședere pe teritoriul Uniunii Europene și abolirea controalelor la frontierele interne reprezintă unele dintre cele mai de preț realizări ale Uniunii Europene, precum și un motor important al economiei noastre. Orice măsură care restrânge dreptul fundamental la liberă circulație pe teritoriul UE ar trebui utilizată numai dacă este strict necesară și într-un mod coordonat, proporțional și nediscriminatoriu, pentru a răspunde unor riscuri percepute la adresa sănătății publice.

Pentru a limita răspândirea pandemiei de COVID-19, statele membre au adoptat diverse măsuri, dintre care unele au avut un impact asupra liberei circulații. O abordare bine coordonată, previzibilă și transparentă cu privire la adoptarea de restricții privind libera circulație este necesară pentru a se preveni răspândirea virusului, a se asigura protecția sănătății cetățenilor și a se menține libera circulație în interiorul Uniunii, în condiții de siguranță. Acest lucru este important pentru milioanele de cetățeni care au nevoie să călătorească în fiecare zi fără a întâmpina obstacole la trecerea frontierei dintr-un stat al UE în altul și este esențial pentru eforturile noastre de redresare economică.

Persoane de contact pentru presă:
Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)
Stefan DE KEERSMAECKER (+32 2 298 46 80)
Adalbert JAHNZ (+ 32 2 295 31 56)

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email Related media Illustration 2020/2


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană