Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
-
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
24.02.2021 - Industria UE: Comisia acționează pentru a îmbunătăți sinergiile dintre industria civilă, industria de apărare și industria spațială
ED TargovisteAstăzi, Comisia prezintă un plan de acțiune privind sinergiile dintre industriile civilă, de apărare și spațială pentru a spori în continuare avantajul tehnologic al UE și pentru a sprijini baza sa industrială.

Planul de acțiune este conceput astfel încât, pentru prima dată, finanțarea UE prezintă oportunități pentru consolidarea inovării europene prin explorarea și exploatarea potențialului disruptiv al tehnologiilor la interfața dintre apărare, spațiu și utilizările civile, cum ar fi cloud-ul, procesoarele, tehnologia cibernetică, tehnologia cuantică și inteligența artificială. Margrethe Vestager, vicepreședinta executivă pentru „o Europă pregătită pentru era digitală”, a declarat: „Cu Fondul european de apărare avem un potențial puternic de sinergii între inovarea în domeniul spațial, al apărării și al cercetării și inovării civile. Avem nevoie de acest lucru pentru o serie de tehnologii esențiale. Acest plan de acțiune este o abordare sistematică și metodologică a sinergiilor în tehnologiile critice din cele trei domenii. Scopul său este ca inovațiile să ajungă în mod sistematic la utilizări multiple începând cu momentul conceperii și să permită valorificarea potențialului imens de inovare al cercetătorilor și al întreprinderilor nou.” Thierry Breton, comisarul pentru piața internă, a declarat: „Valorificarea la maximum a Fondului european de apărare și asigurarea de sinergii între tehnologiile de apărare, spațiale și civile vor genera inovații majore și vor permite Europei să rămână un reper mondial în stabilirea standardelor. Se va reduce, de asemenea, dependența noastră de tehnologiile critice și se va stimula poziția noastră de lider industrial, pe care trebuie să o recuperăm în urma crizei.” Principalele obiective ale planului de acțiune sunt: să consolideze complementaritatea dintre programele și instrumentele relevante ale UE care acoperă cercetarea, dezvoltarea și implementarea, pentru a spori eficiența investițiilor și eficacitatea rezultatelor (sinergiile); să promoveze faptul că finanțarea UE pentru cercetare și dezvoltare, inclusiv în domeniul apărării și al spațiului, aduce beneficii economice și tehnologice cetățenilor europeni („spinoffs”) și să faciliteze utilizarea rezultatelor cercetării din industria civilă și a inovării orientate către sectorul civil în cadrul proiectelor europene de cooperare în domeniul apărării („spin-ins” ).

Având în vedere aceste obiective, Comisia anunță unsprezece acțiuni specifice care se axează pe interacțiunea dintre industriile civilă, de apărare și spațială. În special, acestea: vor crea un cadru care să consolideze sinergiile și interacțiunile dintre toate programele și instrumentele relevante ale UE, de exemplu în domeniul digital, al cloud-ului și al procesoarelor; vor încadra sistematic și constant dezvoltarea de tehnologii critice, în primul rând prin identificarea tehnologiilor critice și a viitoarelor cerințe în materie de capabilități, apoi elaborarea de foi de parcurs tehnologice. În cele din urmă, lansarea de proiecte emblematice care vizează reducerea dependențelor, promovarea standardizării și a interoperabilității, stimularea cooperării transfrontaliere, crearea de noi lanțuri valorice și satisfacerea nevoilor societății și a necesităților strategice ale UE; vor sprijini, în întreaga Uniune, inovarea în cadrul întreprinderilor nou-înființate, a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și a organizațiilor de cercetare și tehnologie (RTO), prin facilitarea accesului acestora la noi tehnologii, inclusiv prin crearea unei rețele de „incubatoare de inovare'; vor pregăti pentru lansare trei proiecte emblematice care au potențialul de a deveni factori de schimbare: tehnologiile dronelor, care sporesc competitivitatea industriei UE în acest domeniu tehnologic esențial cu o puternică dimensiune de apărare, o conectivitate securizată spațială, care ar trebui să asigure un sistem de conectare rezilient și conectivitate de mare viteză pentru toți cetățenii Europei pe baza criptării cuantice și managementul traficului spațial, necesar pentru a evita coliziunile care ar putea rezulta din proliferarea sateliților și a deșeurilor spațiale, asigurând totodată accesul autonom în spațiu.

Deși domeniul de aplicare al acestui plan de acțiune este limitat la programele și instrumentele UE, el poate declanșa, de asemenea, un efect sinergic pozitiv similar la nivel național datorită cofinanțării proiectelor UE de către statele membre. Parteneriatul transatlantic și cooperarea cu alte țări care împărtășesc aceeași viziune pot sprijini eforturile UE în acest domeniu. Context La preluarea mandatului, președinta von der Leyen a însărcinat Comisia „să asigure interacțiuni constructive între industriile civilă, de apărare și spațială” și „să se concentreze pe îmbunătățirea legăturii cruciale dintre spațiu și apărare și securitate”. În acest scop, în martie 2020, Strategia industrială pentru Europa a anunțat „un plan de acțiune privind realizarea de sinergii între industria civilă, cea de apărare și cea spațială, inclusiv la nivel de programe, tehnologii, inovare și întreprinderi nou-înființate”. În concluziile sale privind securitatea și apărarea din 17 iunie 2020, Consiliul UE a salutat „apelul la sinergii sporite între industriile civilă și de apărare, inclusiv spațială, în cadrul programelor UE, respectând în același timp caracterele și temeiurile juridice diferite ale programelor și inițiativelor UE respective, inclusiv caracterul civil al programelor spațiale europene, pentru o utilizare mai eficientă a resurselor și a tehnologiilor și pentru crearea unor economii de scară.”

Într-un moment în care Europa se confruntă cu o concurență mondială fără precedent într-un context geopolitic în schimbare și în care apar noi oportunități ca urmare a apariției unor tehnologii care evoluează rapid și a unor noi modele de afaceri, creșterea volumului investițiilor în tehnologii cu aplicații civile, de apărare sau spațiale poate ajuta Europa să își mențină baza industrială, să răspundă concurenței geopolitice și să își consolideze suveranitatea tehnologică. Pentru informații suplimentare Plan de acțiune privind sinergiile dintre industria civilă, industria de apărare și industria spațială

Întrebări și răspunsuri: Plan de acțiune privind sinergiile dintre industria civilă, industria de apărare și industria spațială Strategia industrială pentru Europa Site-ul DEFIS IP/21/651

Persoane de contact pentru presă: Sonya GOSPODINOVA (+32 2 296 69 53) Célia DEJOND (+32 2 298 81 99) Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email Related media Illustration 2021


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană