Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
-
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
05.03.2021 - Comisia sprijină proiectele de reformă ale statelor membre pentru mai multe locuri de muncă și o creștere durabilă
ED TargovisteAstăzi, Comisia a aprobat 226 de proiecte care se vor derula în cele 27 de state membre și vor sprijini eforturile de elaborare și punere în aplicare a reformelor naționale menite să stimuleze creșterea economică. Aceste acțiuni de sprijin se realizează în cadrul Instrumentului de sprijin tehnic (IST) și vor dispune, în 2021, de un buget total de 102,6 milioane EUR pentru promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în Uniunea Europeană.

Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat: „Reformele sunt necesare pentru îmbunătățirea mediului de afaceri, consolidarea sistemelor de sănătate și a sistemelor sociale și educaționale și, în general, pentru sporirea rezilienței statelor membre și a părților interesate atunci când se confruntă cu provocări dificile și crize globale. Instrumentul de sprijin tehnic este un instrument puternic care le poate permite statelor membre să realizeze reformele de care au nevoie pentru o creștere durabilă.” IST este principalul instrument prin care Comisia oferă sprijin tehnic pentru reforme în UE. Acesta face parte din cadrul financiar multianual (CFM) 2021-2027 și din Planul de redresare pentru Europa.

Instrumentul se bazează pe succesul predecesorului său, Programul de sprijin pentru reforme structurale (PSRS), prin intermediul căruia s-au realizat, începând din 2017, peste 1 000 de proiecte de asistență tehnică în toate statele membre. Reformele care pot beneficia de sprijin din partea IST includ, dar nu se limitează la: administrația publică, guvernanța, politicile fiscale, mediul de afaceri, sectorul financiar, piața forței de muncă, sistemele de educație, serviciile sociale, asistența medicală, tranziția verde – de exemplu „Valul de renovări ale clădirilor” – și serviciile digitale. Consolidarea capacității instituționale și administrative de a concepe și a pune în aplicare reforme și investiții este esențială pentru a stimula reziliența și a sprijini redresarea.

Bugetul mai mare, în valoare de 864 milioane EUR, de care beneficiază IST în perioada 2021-2027 face posibilă oferirea de sprijin tehnic din cadrul acestui instrument pentru a ajuta statele membre să pregătească și să pună în aplicare planurile de redresare și reziliență (PRR), ceea ce le permite acestora să fie mai bine echipate pentru a accesa finanțarea din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (MRR). În total, peste 60 % din proiectele IST preselectate pentru 2021 sunt legate de punerea în aplicare a programelor de redresare și reziliență, în timp ce 30 % se axează pe Pactul verde și 44 % pe tranziția digitală.

De asemenea, sprijinul acordat din IST ajută statele membre să abordeze în mod eficace provocările identificate în recomandările specifice fiecărei țări. Toate informațiile relevante pot fi găsite în Decizia de punere în aplicare C(2021)1335 și în primul program de lucru anual al IST. Pentru informații suplimentare Instrumentul de sprijin tehnic (IST) Regulamentul (UE) 2021/240 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Instrument de sprijin tehnic Fișe informative privind proiectele de reformă ale statelor membre 


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană